... viết đơn này, xin nhà trường xác nhận mang đến sinch viên học trường để gia đình hoàn thành giấy tờ thủ tục vay vốn Ngân hàng …, tháng ngày năm Người có tác dụng đơn (ký kết, ghi rõ bọn họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường ... lớp_sv: _ Khóa: _ – Đại học quy Nay làm cho đơn kính xin trường xác nhận sinch viên trường Lý do: Đăng ký học trả nợ môn Giáo dục đào tạo quốc chống – An ninch Trân trọng xin chào Xác nhận Trường TP.HCM, ... điện thoại nhà: Số điện thoại thông minh di động: Đã tmê man gia công tác làm việc tại: Để hoàn vớ giấy tờ thủ tục xin ngủ bài toán, kính ý muốn Đơn vị góp xác nhận văn bản sau: TT Nội dung xác nhận Vay/thấu...


Bạn đang xem: Mẫu đơn xác nhận gia đình khó khăn

*

*

*

*

*

... họ tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên) Knhì rõ tín đồ nhận nuôi sinh sống với ai; thể hiện thái độ bạn gia đình câu hỏi nhận nuôi Ý loài kiến Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng làng mạc người nhận nuôi: ... 3 Hoàn cảnh gia đình : ... tháng năm Người xác minc , (Ký, ghi rõ bọn họ tên) Xác nhận UBND xã/phường/thị trấn ngày tháng năm TM Ủy Ban Nhân Dân XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ., (Ký, ghi rõ chúng ta tên, dùng cho đóng góp dấu) Ý kiến cán xác minh nội dung...

Do hoàn cảnh gia đình chạm mặt khó khăn uống, em viết đơn gửi Ban Giám hiệu nhà trường xin được miễn sút học tầm giá.
Xem thêm: Kho Tài Liệu Môn Kinh Doanh Quốc Tế Tài Liệu Xnk, (Pdf) Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

... Người xác minh (Ký, ghi rõ chúng ta tên) Xác nhận UBND xã/phường/thị trấn , tháng ngày năm TM Ủy Ban Nhân Dân XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (Ký, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ đóng góp dấu) Ý loài kiến cán xác minc ngôn từ mà fan nhận ... dấu) Ý kiến cán xác minc câu chữ cơ mà tín đồ nhận nuôi tự knhì Đánh giá fan nhận nuôi đủ hay là không đầy đủ ĐK để nhận nuôi ... năm Bà (Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng làng mạc người nhận nuôi: ...