Mẫu đơn xin trưởng thành Đoàn là mẫu để tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu đơn trưởng thành đoàn


Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn

1. Đơn xin trưởng thành đoàn2. Hướng dẫn tổ chức trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên

1. Đơn xin trưởng thành đoàn


ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN----Kính gửi: Ban Chấp hành chi Đoàn …………………..Tôi tên là: …………………………………..Sinh ngày:…./……/……Nơi sinh: …………………………………………………………….Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……. năm ……..Tại ………….…………………………………………………………….Hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn ………………………………Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Trưởng thành Đoàn”, tôi làm đơn này đề nghị chi Đoàn ……………xem xét cho tôi được trưởng thành Đoàn.Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan và tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong thời gian tới./. …………….., ngày ……. tháng …. năm ….. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên)

2. Hướng dẫn tổ chức trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên

Bước 1: Hàng năm, trước Đại hội chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi trong năm học và thông báo cho đoàn viên đó biết.
Bước 2: Ban chấp hành chi đoàn gặp gỡ đoàn viên để biết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Chi đoàn lập danh sách báo cáo với ban chấp hành Đoàn trường về số đoàn viên xin trưởng thành và số đoàn viên đã đến tuổi trưởng thành nhưng có nguyện vọng muốn tiếp tục sinh hoạt Đoàn để Ban chấp hành Đoàn trường xem xét quyết định.

Xem thêm: Tài Liệu Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2018

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của BCH Đoàn trường, BTV Đoàn trường ra quyết định trưởng thành Đoàn cho Đoàn viênBước 4: Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn. Khi đoàn viên đủ 30 tuổi, sau khi có quyết định và Giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn của Ban Thường vụ Đoàn trường thì chi đoàn tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho đoàn viên. Lễ trưởng thành Đoàn phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú đến tuổi trưởng thành: Trong lễ trưởng thành tiến hành giới thiệu, thông tin với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập để có hướng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.
Biên bản lễ kết nạp Đoàn viên mới Biên bản lễ kết nạp Đoàn viên
*
Hướng dẫn viết sổ đoàn viên mới nhất Hướng dẫn ghi sổ đoàn viên Mẫu giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành Giấy chứng nhận đoàn viên Điều kiện kết nạp Đoàn viên Những điều kiện cần có để được kết nạp Đoàn viên