– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

♦ Hướng dẫn tra cứu thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

♦ Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Về Chứng Thư Số Trong Đấu Thầu Qua Mạng

♦ DV Đăng Ký Thông Tin Đấu Thầu Qua Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

*
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Muasamcong.mpi.gov.vn

♦ Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

+ Nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng máy tính tự đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký (bản cứng) qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Bộ phận một cửa – Phòng Hành chính, tổng hợp – Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

– Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

– Bước 3: Nhận chứng thư số trên mạng

– Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng

♦ Cách thức thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

+ Nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng máy tính tự đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký (bản cứng) qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Bộ phận một cửa – Phòng Hành chính, tổng hợp – Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

– Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

– Bước 3: Nhận chứng thư số trên mạng

– Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng

♦ Thành phần hồ sơ

– Đối với Bên mời thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

– Đối với Nhà thầu:

+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký tư cách nhà thầu

♦ Lệ phí: (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):

– Đối với Bên mời thầu: miễn phí;

– Đối với nhà thầu: 550.000 VNĐ. ( Đã bao gồm thuế VAT )

♦ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm): Không có.

♦ Cơ quan thực hiện:Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

♦ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

♦ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

♦ Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 8 Trang, Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật 8 Trang

♦ Kết quả thực hiện: Có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống ( muasamcong.mpi.gov.vn ), được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.