Mẫu Debit Note Tiếng Anh – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Debit Note là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Debit Note – Definition Debit Note – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Debit Note
Tiếng Việt Giấy Báo Nợ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Debit Note là gì?

Ghi chú ghi nợ hay bản ghi nhớ ghi nợ là một tài liệu thương mại do người mua phát hành cho người bán như một phương thức chính thức yêu cầu ghi chú tín dụng. Giấy ghi nợ đóng vai trò là tài liệu nguồn cho tạp chí mua hàng trả về. Nói cách khác, nó là một bằng chứng cho sự xuất hiện của việc giảm chi phí. Người bán cũng có thể phát hành một ghi chú ghi nợ thay vì hóa đơn để điều chỉnh tăng số lượng hóa đơn đã phát hành (như thể hóa đơn được ghi sai giá trị).

Đang xem: Mẫu debit note tiếng anh

Debit Note là Giấy Báo Nợ.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Debit Note nghĩa là Giấy Báo Nợ.

Xem thêm:

Ghi chú ghi nợ thường được sử dụng trong các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Các giao dịch như vậy thường liên quan đến việc gia hạn tín dụng, nghĩa là một nhà cung cấp sẽ gửi một lô hàng cho một công ty trước khi hàng hóa được thanh toán. Mặc dù hàng hóa thực sự đang thay đổi, cho đến khi một hóa đơn thực tế được phát hành, tiền thật thì không. Thay vào đó, các khoản ghi nợ và tín dụng đang được đăng nhập vào một hệ thống kế toán để theo dõi hàng tồn kho được vận chuyển và thanh toán.

Xem thêm:

Definition: A debit note” or debit memorandum (memo) is a commercial document issued by a buyer to a seller as a means of formally requesting a credit note. Debit note acts as the Source document to the purchase returns journal. In other words it is an evidence for the occurrence of a reduction in expenses. The seller might also issue a debit note instead of an invoice in order to adjust upwards the amount of an invoice already issued (as if the invoice is recorded in wrong value).

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Debit Note

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Debit Note là gì? (hay Giấy Báo Nợ nghĩa là gì?) Định nghĩa Debit Note là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debit Note / Giấy Báo Nợ. Truy cập edquebecor.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *