Mẫu D34-THADS Mẫu biên bạn dạng về Việc niêm yết công khai đưa ra quyết định, văn uống phiên bản về thực hiện án kèm Thông tư 01/2016/TT-BTPhường


Bạn đang xem: Mẫu biên bản niêm yết công khai

*
Giới thiệu Dịch Vụ Thương Mại Luật sư của doanh nghiệp Kiến thức quy định Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn vnạp năng lượng  Thuộc tính  VB liên quan lại áp dụng  Văn bản gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực thực thi hiện hành  Tải về  Đối chiếu VB
Mẫu D34-THADS | Ban hành: 01/02/2016  |  Hiệu lực: 16/03/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực thực thi


Xem thêm: Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Đài Loan, Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mẫu số: D34 -THADS

                                                                                                                                                                                                                                        (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP.

                                                                                                                                                                                                                                                  ngày 01/02/năm 2016 của Sở Tư pháp)

     

                                                                                                                                                                                                                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về vấn đề niêm yết công khai minh bạch ra quyết định, văn uống bạn dạng về thi hành án

 

                          Hôm ni, vào hồi...........tiếng..........ngày.........tháng ..... năm 20...., tại: ......... ..........................................................................................................................

                          Căn uống cứ đọng Bản án, Quyết định số.................ngày......mon.......năm..................

của ...........................................................................................................................

                          Căn uống cứ đọng Quyết định thi hành án số................ ngày .....mon ..... năm ....... của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ...................................................;

                          Căn uống cứ đọng ..........................................................................................................;

                          Chúng tôi gồm:

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ: Chấp hành viên

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ: …………........................

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ:..........................................

                          Với sự tsi gia của:

                          Ông (bà): ............................................., chức vụ: .........................................

                          Ông (bà):.............................................., chức vụ:..........................................

                          Người có tác dụng chứng:

                          Ông (bà): .............................................,

                          Ông (bà): .............................................,

                          Lập biên bạn dạng về bài toán niêm yết đưa ra quyết định, văn bạn dạng về thực hiện án đối với ông (bà):…………………………………………………………………………..

địa chỉ: .....................................................................................................................

                          Các quyết định, văn uống bạn dạng về thực hành án gồm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

…………………………..…………………………………………………………

………………………….…………………………………….……………………

………………………….………………………………………….………………………………………………………………………………….………………….

                          Thời gian niêm yết từ: ...................................................................................

……………………………………………………….…………………………….

                          Địa điểm niêm yết:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………….

                         

 

 

 

 

            Biên bản lập ngừng hồi...........giờ.......cùng ngày, lập thành ….phiên bản, sẽ hiểu lại cho mọi fan nghe, độc nhất vô nhị trí, ký thương hiệu .

                         

                         

CHẤP. HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN..............

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

      (Ký, ghi rõ họ tên)