quý khách đã coi bạn dạng rút gọn gàng của tư liệu. Xem và mua ngay bạn dạng tương đối đầy đủ của tài liệu tại đây (197.6 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thu chi đảng phí

Biểu số BC01-TCĐ Đảng bộ………. Chi cỗ, Đảng bộ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý …… năm …… (Dùng chung cho những Tổ chức Đảng) Phần I - Tình hình tổ chức triển khai đảng, chi phí lương 1- Tổng số đảng viên: 2- Số cấp cho ủy viên: 3- Số chi cỗ trực thuộc, đảng cỗ thành phần 4- Số chi cỗ đại lý, đảng cỗ cơ sở: 5- Tổng số CBNV trong những doanh nghiệp, đơn vị chức năng SN khoanh vùng NN: 6- Tổng quỹ tiền lương trong những doanh nghiệp lớn, đơn vị chức năng SN khu vực NN: Phần II- Tình hình tiến hành thu, chi Đơn vị tính: đồng TT Chỉ tiêu Mã số Số tiền Kỳ này Lũy kế A B C
1 2 I Tổng thu = (02+03+04+05) 01 1 Kinc phí tổn kỳ trước gửi thanh lịch 02 2 Thu đảng giá tiền được trích lại 03 3 Kinh tổn phí được cấp 04 4 Thu không giống 05 II Tổng đưa ra = (07+08+09+10+11+12) 06 1 Chi mua báo, tập san 07 2 Chi tổ chức triển khai đại hội 08 3 Chi khen thưởng 09 4 Chi hỗ trợ 10 5 Chi phụ cung cấp cấp ủy 11 6 Chi không giống 12 III Kinh chi phí còn đưa kỳ sau (01-06) 13
Lập biểu Họ với tên:… Ngày … tháng …năm… TM/ Cấp ủy Họ cùng tên:… PHƯƠNG PHÁP. LẬP. BÁO CÁO I- Mục đích Báo cáo thu, đưa ra tài thiết yếu của tổ chức đảng những cấp cam kết hiệu BC01/TCĐ là report tài bao gồm tổng phù hợp, phản ánh tổng quát thực trạng đón nhận những mối cung cấp ngân sách đầu tư hoạt động II- Kết cấu của report Biểu B01-TCĐ gồm 2 phần riêng biệt: Phần I: Tình hình tổ chức triển khai đảng, chi phí lương. Mọi tổ chức triển khai đảng Khi lập dự tân oán những yêu cầu ghi không thiếu thốn những chỉ tiêu: Tổng số đảng viên; số cấp cho ủy viên; số bỏ ra cỗ trực trực thuộc, đảng bộ thành phần trực thuộc; số bỏ ra cỗ cơ sở, đảng bộ cơ sở; Riêng tổ chức đảng trong các công ty, đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thì yêu cầu ghi thêm những chỉ tiêu: Tổng số cán bộ công nhân viên cấp dưới, tổng quỹ tiền lương thực tế của những công ty lớn, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính. Sáu chỉ tiêu bên trên có tác dụng căn cứ nhằm xác định số liệu dự toán thu, bỏ ra tài chủ yếu được lập tại phần II. Phần II: Tình hình thực hiện thu, chi Biểu tất cả bao gồm 5 cột: cột 1 ghi lắp thêm trường đoản cú, cột 2 ghi chỉ tiêu, cột 3 ghi mã số, cột 4 ghi số chi phí kỳ này, cột 5 ghi số tiền lũy kế. Biểu gồm 13 chiếc đề đạt các câu chữ cố kỉnh thể: tổng thu; kinh phí kỳ trước đưa sang; đảng chi phí được trích lại; thu khác; tổng đưa ra, bỏ ra cài báo, tập san, chi tổ chức đại hội, chi khen thưởng trọn, bỏ ra cung cấp, chi phú cung cấp cấp cho ủy, chi khác, ngân sách đầu tư còn chuyển kỳ sau.
III- Nội dung cùng phương pháp tính những tiêu chuẩn Căn cđọng cái tổng cộng trên sổ S01-TCĐ của các cột nhằm ghi vào những mã số trên report BC01-TCĐ tương xứng, số liệu của loại cùng kỳ này ghi vào cột kỳ này, số liệu của dòng cộng lũy kế ghi vào cột lũy kế. 1. Tổng thu - mã số 01 Chỉ tiêu này đề đạt tổng số thu kinh phí chuyển động bao gồm: ngân sách đầu tư kỳ trước chuyển sang trọng, số đảng phí tổn được trích cất giữ, kinh phí đầu tư được cung cấp với thu khác. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được xem nlỗi sau: Mã số 01 = mã số (02+03+04+05) 2. Kinch giá tiền kỳ trước còn sót lại gửi quý phái - mã số 02 Chỉ tiêu này phản ánh số ngân sách đầu tư kỳ trước (quý hoặc năm) còn chuyển sang trọng. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ số liệu vẫn ghi ngơi nghỉ mã số 13 report B01-TCĐ kỳ trước. 3. Đảng chi phí trích bảo quản - mã số 03 Chỉ tiêu này phản ảnh cục bộ số đảng giá tiền được trích lưu lại trong năm Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào dòng xoáy cùng cuối quý, hoặc năm cột 1, phần thu "đảng phí" bên trên sổ S01-TCĐ. 4. Kinh phí được cấp cho - mã số 04 Chỉ tiêu này phản ảnh số ngân sách đầu tư được cung cấp trong thời gian. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào trong dòng cộng cột 2, phần thu "kinh phí được cấp" bên trên sổ S01-TCĐ. 5. Thu khác - mã số 05 Chỉ tiêu này phản ánh số thu khác như: thu vì tkhô giòn lý tài sản, thu tài trợ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các tổ chức triển khai đảng (giả dụ có). Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào dòng xoáy cộng cột 3, phần thu khác bên trên sổ S01-TCĐ. 6. Tổng chi - mã số 06 Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể kinh phí đầu tư vận động đưa ra gồm những: bỏ ra sở hữu báo, tạp chí; chi đại hội; chi khen thưởng; bỏ ra hỗ trợ; chi phú cấp cấp ủy; đưa ra khác Số liệu để ghi vào tiêu chí này được tính nhỏng sau: Mã số 06 = mã số (07+08+09+10+11+12)
7. Chi cài báo, tạp chí - mã số 07 Chỉ tiêu này phản chiếu số kinh phí tổ chức triển khai đảng đang cài đặt báo, tạp chí vào kỳ theo chế độ. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào trong dòng cùng thời điểm cuối kỳ cột 5 bên trên sổ S01-TCĐ. 8. Chi tổ chức triển khai đại hội - mã số 08 Chỉ tiêu này đề đạt số ngân sách đầu tư tổ chức triển khai đảng sẽ đưa ra mang lại tổ chức đại hội Đảng của cung cấp report vào kỳ theo biện pháp. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ loại cộng cuối kỳ cột 6, sổ S01-TCĐ. 10. Chi khen ttận hưởng - mã số 09 Chỉ tiêu này phản chiếu số kinh phí đầu tư tổ chức đảng đang đưa ra khen thưởng trọn vào kỳ theo hình thức. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào dòng xoáy cộng vào cuối kỳ, cột 7 bên trên sổ S01-TCĐ. 11. Chi cung ứng - mã số 10 Chỉ tiêu này phản chiếu số kinh phí tổ chức đảng sẽ đưa ra cung ứng đưa ra bộ vào kỳ theo vẻ ngoài (Đại hội đưa ra bộ trực thuộc Đảng bộ cỗ phận; bỏ ra bộ và đảng cỗ thành phần trực thuộc Đảng cỗ buôn bản, phường, thị trấn; cung cấp kinh phí chuyển động cho các bỏ ra bộ trực thuộc đảng cỗ bộ phận; bỏ ra bộ cùng đảng cỗ thành phần trực ở trong đảng bộ cửa hàng buôn bản phường thị trấn ở trong địa bàn khu vực III, khu vực II theo phương tiện của ban ngành gồm thẩm quyền). Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào dòng cùng vào cuối kỳ, cột 8 bên trên sổ S01-TCĐ. 12. Chi prúc cấp cấp ủy - mã số 11 Chỉ tiêu này phản ảnh số ngân sách đầu tư tổ chức đảng sẽ chi prúc cấp cho cung cấp ủy vào kỳ theo chính sách. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào trong dòng cùng cuối kỳ, cột 9 trên sổ S01-TCĐ. 13. Chi khác - mã số 12 Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đầu tư tổ chức triển khai đảng đưa ra khác trong kỳ. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào dòng cộng cuối quý, cột 10 trên sổ S01-TCĐ. 14. Kinh giá thành còn sót lại đưa kỳ sau - mã số 13 Chỉ tiêu này phản ảnh số kinh phí buổi giao lưu của tổ chức triển khai đảng sót lại thời điểm cuối quý đưa thanh lịch kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được xem nlỗi sau: Mã số 13 = mã số (01 - 06)


*
MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 1 537 1
*
Biểu mẫu: "Báo cáo thu - chi lãi chi tiêu tài chính" 1 1 2
*
Tài liệu Biểu mẫu: "Báo cáo thu đưa ra về phí tổn hàng dự trữ với tình hình phân phối hận chênh lệch thu chi" doc 2 1 3
*
Tài liệu Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp chi phí mặt hàng dự trữ" docx 1 1 1
*
Tài liệu Biểu chủng loại " Báo cáo thu bỏ ra về phí tổn hàng dự trữ" pdf 2 1 1
*
Tài liệu Mẫu report Thu nộp đóng góp Quỹ cung ứng Việc có tác dụng ngoài nước của bạn lao đụng ppt 2 566 0


Xem thêm: bài thu hoạch về công tác cán bộ

*
Tài liệu Mẫu report thu nộp góp sức Quỹ cung ứng việc làm kế bên nước của tín đồ lao đụng docx 1 448 0