Để tiến hành lập hồsơ xác nhận quá trình đóng góp BHXH, BHTN, vào áp dụng iBHXH™ người tiêu dùng thực hiệnnhỏng sau:

- Trên tkhô nóng tiêu đề nhấp lựa chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ”(2) > “Xác nhấn quá trình đóng BHXH, BHYT” (3) > “<6đôi mươi Xác nhấn quá trình đóng BHXH, BHTN” (4)> Chọn kỳ kê knhị nhấp lựa chọn “Đồng ý” (5)

-->