*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

MỘT SỐ BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

TT

TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN

TẢI BIỂU MẪU

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠPhường ĐẢNG VIÊN

1

Giấy ghi nhận học lớp tu dưỡng nhấn thức về Đảng

Mẫu CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng

Mẫu 1-KNĐ

3

Lý định kỳ của fan xin vào Đảng

Mẫu 2-KNĐ

4

Giấy reviews fan xuất sắc ưu tú vào Đảng

Mẫu 3-KNĐ

5

Nghị quyết reviews Đoàn viên xuất sắc ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN cơ sở

Mẫu 4-KNĐ

6

Nghị quyết ý kiến đề xuất giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Chi đoàn

Mẫu 4.1-KNĐ

7

Nghị quyết trình làng đoàn tụ công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở

Mẫu 4A-KNĐ

8

Nghị quyết kiến nghị trình làng đoàn viên Công đoàn vào Đảng của Công đoàn cỗ phận

Mẫu 4A.1-KNĐ

9

Tổng đúng theo chủ ý nhận xét của Tổ chức đoàn thể nơi làm việc với Chi uỷ khu vực cư trú đối với người xin vào Đảng

Mẫu 5-KNĐ

10

Ý con kiến dìm xét của Cấp ủy địa điểm cư trú

Mẫu 5B-KNĐ

11

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chỗ công tác (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 5C-KNĐ

12

Nghị quyết ý kiến đề xuất kết nạp đảng viên của Chi cỗ

Mẫu 6-KNĐ

13

Báo cáo của Đảng uỷ phần tử đánh giá và thẩm định Nghị quyết ý kiến đề nghị thu nạp đảng viên của Chi bộ

Mẫu 7-KNĐ

14

Nghị quyết tiếp thu đảng viên của Đảng ủy các đại lý

Mẫu 8-KNĐ

15

Quyết định kết nạp đảng viên của Cấp uỷ gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 9-KNĐ

16

Quyết định thu nhận đảng viên của Đảng uỷ các đại lý được uỷ quyền

Mẫu 9B-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1

Giấy chứng nhận học tập lớp Đảng viên mới

Mẫu CN-ĐVM

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu 10-KNĐ

3

Bản dấn xem về đảng viên dự bị của đảng viên được cắt cử giúp sức

Mẫu 11-KNĐ

4

Tổng đúng theo chủ ý nhận xét của Tổ chức đoàn thể chủ yếu trị - làng hội chỗ đảng viên dự bị sinch hoạt và Chi uỷ nơi trú ngụ so với đảng viên dự bị

Mẫu 12-KNĐ

5

Ý con kiến dấn xét của Cấp ủy vị trí cư trú

Mẫu 12B-KNĐ

6

Ý kiến thừa nhận xét của tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 12C-KNĐ

7

Nghị quyết xét, đề nghị thừa nhận đảng viên đồng ý của Chi bộ

Mẫu 13-KNĐ

8

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của Chi cỗ kiến nghị thừa nhận đảng viên chấp thuận

Mẫu 14-KNĐ

9

Nghị quyết xét, ý kiến đề nghị công nhận đảng viên ưng thuận của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 15-KNĐ

10

Quyết định Công nhận đảng viên thỏa thuận của Cấp uỷ gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 16-KNĐ

11

Quyết định thừa nhận đảng viên bằng lòng của Đảng uỷ cửa hàng được uỷ quyền

Mẫu 16A-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1 Hướng dẫn thể thức cùng chuyên môn trình diễn văn bạn dạng của Đảng HD 36-HD/VPTW

2

Quyết định tiếp thu lại đảng viên của cấp uỷ tất cả thđộ ẩm quyền

Mẫu 9A-KNĐ

3

Giấy chứng nhận người vào Đảng sẽ trong thời hạn được tổ chức đảng trợ giúp, lưu ý hấp thụ của cung cấp uỷ cửa hàng

Mẫu 17-KNĐ

4

Công vnạp năng lượng của cung cấp uỷ đại lý trình làng tín đồ vào Đảng đã có được bỏ ra bộ, đảng uỷ cơ sở làm thủ tục kiến nghị kết nạp Đảng

Mẫu 17A-KNĐ

5

Công văn của cấp uỷ bao gồm thẩm quyền reviews bạn vào Đảng đã có được cấp uỷ cửa hàng làm thủ tục đề nghị tiếp nhận Đảng

Mẫu 17B-KNĐ

6

Công vnạp năng lượng reviews fan vào Đảng đã được cấp cho uỷ tất cả thđộ ẩm quyền ra quyết địnhtiếp nhận Đảng

Mẫu 17C-KNĐ

7

Công văn giới thiệu tín đồ vào Đảng đã làm được cấp cho uỷ gồm thẩm quyền ra quyết địnhthu nạp vào Đảng tuy thế gửi ra phía bên ngoài đảng cỗ thị trấn (với tương đương)

Mẫu 17D-KNĐ

8

Sổ đảng viên dự bị

MẪU 18-KNĐ

9

Giấy reviews cử đảng viên hoặc cung cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch

Mẫu 19-KNĐ

10

Công văn uống ý kiến đề xuất thẩm tra lý định kỳ của tín đồ xin vào Đảng

Mẫu 20-KNĐ

11

Quyết định của cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền xoá thương hiệu đảng viên vào danh sách đảng viên dự bị

Mẫu 21-XTĐV

12

Quyết định xoá thương hiệu đảng viên vào danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ đại lý

Mẫu 21A-XTĐV