bản dấn xét đảng viên dự bị là một trong Một trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xét đảng viên vậy nội dung bài viết để giúp đỡ chúng ta có thể cài đặt chủng loại với thâu tóm được bí quyết viết


Bạn đang xem: Bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11

bản dấn xét đảng viên dự bị là 1 trong trong những sách vở cần thiết vào làm hồ sơ xét đảng viên vậy nội dung bài viết để giúp chúng ta cũng có thể tải mẫu và thâu tóm được giải pháp viết 2 11 0
bạn dạng nhấn xét đảng viên dự bị là 1 trong những sách vở và giấy tờ cần thiết vào làm hồ sơ xét đảng viên vậy bài viết để giúp bạn có thể cài đặt chủng loại và thâu tóm được phương pháp viết
bản nhấn xét đảng viên dự bị là một trong trong những sách vở cần thiết vào làm hồ sơ xét đảng viên vậy nội dung bài viết để giúp chúng ta cũng có thể cài mẫu cùng thâu tóm được phương pháp viết 1 17 0


Xem thêm: Mẫu Bìa Điều Lệ Công Ty Tnhh Mtv, Mẫu Điều Lệ Công Ty Tnhh Một Thành Viên

Mẫu 11-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN NHẬN XÉT Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Tôi là: , sinch ngày … tháng …… năm ………… Vào đảng ngày… tháng… năm…… , thức ngày… tháng……năm…… Đang sinc hoạt Chi bộ: … Ngày … tháng … năm ……… Chi cắt cử hỗ trợ đảng viên dự bị thu nạp vào Đảng ngày … tháng … năm ……, nỗ lực vươn lên là đảng viên thức; xin báo cáo Chi vụ việc chủ yếu đảng viên dự bị sau: Ưu điểm: … Khuyết điểm vấn đề nên giữ ý: … ………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với tiêu chuẩn chỉnh đảng viên kết cố gắng rèn luyện đảng viên dự bị, đề nghị Chi xét, kiến nghị cơng nhận đồng minh …………………… vươn lên là đảng viên thức Tơi xin chịu trách nát nhiệm trước Đảng lời nhận xét ………, ngày … tháng … năm 2015 ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP. ĐỠ (ký, ghi rõ chúng ta tên)