Mẫu 04a/đk

Mẫu 04a/ĐK Đơn đăng ký, cung cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với gia tài khác gắn liền cùng với đất
*
Giới thiệu Thương Mại & Dịch Vụ Luật sư của người tiêu dùng Kiến thức điều khoản Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn văn  Thuộc tính  VB liên quan tiền áp dụng  Văn uống bản gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực thực thi hiện hành  Tải về  Đối chiếu VB
Mẫu 04a/ĐK | Ban hành: 19/05/2014  |  Hiệu lực: 05/07/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực thực thi

Mẫu số 04a/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP.. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN STại HỮU NHÀ Tại VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: ……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm soát ngôn từ solo không thiếu, rõ ràng, thống tuyệt nhất cùng với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận làm hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../….. Người thừa nhận hồ sơ (Ký với ghi rõ chúng ta, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ giải đáp viết đối chọi trước lúc kê khai; không tẩy xóa, thay thế sửa chữa trên đơn)

1. Người áp dụng khu đất, chủ download gia tài gắn sát với khu đất, người cai quản khu đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………

………………………… ……………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ thường trú (1) : ……… ………………………………………………………………

2. Đề nghị:

- Đăng ký kết QSDĐ £

- Cấp Gcông nhân đối với khu đất £

Đăng cam kết quyền cai quản khu đất £

Cấp Gcông nhân so với tài sản bên trên khu đất £

(Đánh lốt √ vào ô trống lựa chọn)

3. Thửa đất ĐK (2) …………………………………………………………………………

3.1. Thửa khu đất số: …………………………; 3.2. Tờ bạn dạng vật dụng số: ………………………… …;

3.3. Địa chỉ tại: ……………………………………………………… ………………………… ;

3.4. Diện tích: …………… m²; thực hiện chung: …………… m²; sử dụng riêng: … …. m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: …………………… …………. , từ thời điểm: ………………… ;

3.6. Thời hạn ý kiến đề xuất được sử dụng đất: …………………………………………………… .;

3.7. Nguồn gốc sử dụng (3) : …………… ……………………………………………………… ;

3.8. Có quyền thực hiện hạn chế so với thửa đất số ……., của ……………….., văn bản quyền thực hiện …… …………………………………………………………………………… .;

4. Tài sản nối sát với đất (Chỉ kê khai trường hợp có nhu cầu được ghi nhận quyền cài tài sản)

4.1. Nhà ngơi nghỉ, công trình xây dựng tạo khác:

a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (4) : …………………………………………………………………… ;

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình xây dựng khác): ……………… …;

d) Snghỉ ngơi hữu chung: ……………………………..m², ssinh hoạt hữ u riêng: ………………………… m²;

đ) Kết cấu: ………………………………… …..; e) Số tầng: ………………………………… ;

g) Thời hạn thiết lập đế n: ………………………………………………………………………

(Trường vừa lòng có rất nhiều nhà ở, công trình xây dựng xây dừng khác thì chỉ kê knhị các biết tin bình thường cùng tổng diện tích của những nhà tại, dự án công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà tại, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng cung ứng là rừng trồng:

4.3. Cây thọ năm:

a) Loại cây công ty yếu: ……………………….

b) Diện tích: ………………………….. m²;

c) Nguồn gốc sản xuất lập:

- Tự tLong rừng:                                           £

- Nhà nước gi ao không thu tiền:               £

- Nhà nước giao bao gồm thu tiền:                             £

- Nhận chuyển quyền:                                           £

- Nguồn vốn tLong, dìm quyền: …….. £

d) Sở hữu chung: ….m², Ssinh sống hữu riêng: ....m 2 ;

đ ) Thời hạn download đến: ……………………

 

 

 

a) Loại cây nhà y ế u: ……………….;

b) Diện tích: …………………………m²;

c) Ssinh hoạt hữu chung: …………………..m²,

Sngơi nghỉ hữu riêng: ………………………m²;

d) Thời hạn sở hữu đến: …………………

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………

……………………… ……………………………………………………………………………

……………………… ……………………………………… ……………………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ so với loại nhiệm vụ tài chính: ……………………………………

Đề nghị khác : ………… …………………………………………………………………………

Tôi xin khẳng định ngôn từ kê khai bên trên 1-1 l à đúng sự thật, ví như không đúng tôi hoàn toàn Chịu đựng trách nhiệm trước quy định.

 

 

…………. , ngày .... tháng ... năm …… Người viết solo (Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng góp vệt trường hợp c ó )

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5

(Xác dìm so với ngôi trường vừa lòng hộ mái ấm gia đình cá nhân, xã hội dân cư; tín đồ nước ta định cư sinh hoạt quốc tế sở hữu nhà ở, trừ trường hòa hợp mua nhà ở, khu đất của tổ chức chi tiêu chế tạo nhà tại để bán)

1. Nội dung kê knhì đối với hiện nay trạng: …………………………………………………………

2. Nguồn nơi bắt đầu áp dụng đấ t: ……………………………………………………………………

3. Thời điểm thực hiện khu đất vào mục đí ch đăng ký: ……………………………………………

4. Thời điểm sản xuất lập gia tài gắn sát với đất: …………………………………………………

5. Tình trạng tranh mãnh chấp đất đai, gia sản g ắn ngay lập tức cùng với đất: …………………………………

6. Sự phù hợp với quy hướng áp dụng đất, q uy hoạch xây dựng: …………………………

7. Nội dung khác: … ………………………………………………………………………………

 

Ngày …… tháng …… năm …… Công chức địa bao gồm (Ký, ghi rõ bọn họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm …… TM. Ủy ban dân chúng Chủ tịch (Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

 

(Trường hòa hợp tất cả sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất, quyền cài gia tài nối liền cùng với khu đất thì ko xác nhận các câu chữ trên các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 cùng 7 Mục này; ĐK riêng biệt về khu đất thì ko xác thực ngôn từ Điểm 4; đăng ký riêng rẽ gia sản thì ko xác thực nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ gồm đủ hay là không đầy đủ ĐK cấp GCN, nguyên nhân với căn cứ pháp lý áp dụng; ngôi trường thích hợp thửa khu đất tất cả sân vườn, ao gắn liền nhà tại thì cần khẳng định rõ diện tích đất ngơi nghỉ được thừa nhận và địa thế căn cứ pháp lý)

Ngày …… mon …… năm …… Người bình chọn (Ký, ghi rõ chúng ta, tên và chức vụ)

Ngày …… mon …… năm …… Giám đốc (Ký thương hiệu, đóng dấu)

Hướng dẫn:

(1) Cá nhân ghi chúng ta tên, năm sinc, số giấy CMND; hộ mái ấm gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), kế tiếp ghi họ thương hiệu, năm sinc, số giấy chứng minh quần chúng. # (ví như có) của nhì vợ chồng nhà hộ (người có bình thường quyền thực hiện đất của hộ). Tổ chức ghi tên cùng ra quyết định Thành lập hoặc giấy đăng ký sale, bản thảo đầu tư (có tên cùng số, ngày cam kết, cơ quan cam kết văn bản). Cá nhân quốc tế cùng người VN định cư làm việc quốc tế ghi bọn họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cung cấp, vị trí cung cấp hộ chiếu. Trường thích hợp nhiều nhà cùng thực hiện đất, cùng cài gia tài thì kê khai thương hiệu các nhà kia vào list kèm theo).

(2) Trường đúng theo ĐK những thửa đất nông nghiệp & trồng trọt mà ko đề xuất cấp giấy hoặc ý kiến đề xuất cung cấp chung một Gcông nhân các thửa khu đất NNTT thì trên chiếc đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa cùng kê knhị từng thửa vào list cố nhiên (Mẫu 04c/ĐK).

(3) Ghi gắng thể: được Nhà nước giao bao gồm thu tiền hay giao không thu tiền xuất xắc cho thuê trả tiền một lần xuất xắc thuê trả chi phí hàng năm hoặc xuất phát không giống.

(4) Ghi cầm thể: Nhà ngơi nghỉ chưa có người yêu, căn hộ cao cấp căn hộ chung cư cao cấp, vnạp năng lượng phòng, công xưởng, nhà kho,…