*

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau khổng lồ khai thue tndn , mau to lớn knhì thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau khổng lồ khai thue ttđb, mau to lớn khai thue tai nguyen, mau khai thue tháng bai, mau to knhị thue lien quan liêu den su dung dat dai , chủng loại knhì giá tiền, lệ phí, mẫu mã tờ knhì thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai vệ , mau knhị thue doi voi thuy dien , biểu mẫu knhì thuế


Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy kiến nghị hoàn lại khoản thu chi phí đơn vị nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy ý kiến đề nghị hoàn lại khoản thu túi tiền nhà nước

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

……………………………

Số:...............

Bạn đang xem: Mẫu 01/đnht

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì – Hạnh phúc

___________________

..., ngày ... mon ... năm

Mẫu số: 01/ĐNHT

GIẤY ĐỀ NGHỊ

HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

<01> Trường đúng theo hoàn thuế trước, khám nghiệm sau:

Trường thích hợp khám nghiệm trước, hoàn thuế sau:

Kính gửi: .......(tên ban ngành thu, phòng ban bao gồm thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề xuất trả trả:

<02> Tên tín đồ nộp thuế:............................................................................................................

<03> Mã số thuế:

<04> CMND/HC :.......................................................................... Quốc tịch : ........................................

<06> Quận/huyện: ......................................... <07> Tỉnh/thành phố: ...........................................................

<11> Tên đại lý thuế (nếu như có):...............................................................................................................

<12> Mã số thuế:

<14>Quận/huyện:............................................ <15> Tỉnh/thành phố: ....................................................

<19> Hợp đồng đại lý phân phối thuế số:...................................ngày .................................................................

II- Nội dung đề nghị trả lại khoản thu ngân sách công ty nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu ý kiến đề xuất trả trả :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản thu kiến nghị hoàn trả

Số tiền phải nộp (hoặc số chi phí thuế đầu ra)

Số tiền thuế đầu vào được khấu trừ (nếu như có)

Số chi phí đã nộp (a)

Số tiền đề nghị hoàn

Thời gian tạo nên khoản đề nghị trả (b)

Lý bởi kiến nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng

Giải trình về câu hỏi điều chỉnh thuế GTGT nguồn vào, cổng output đối với số thuế trên Tờ khai thuế vẫn nộp mang lại phòng ban thuế (ngôi trường hợp đề xuất trả thuế GTGT; giả dụ có):.........

2. Hình thức đề nghị trả trả:

2.1. Bù trừ mang đến khoản đề nghị nộp NSNN :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản cần nộp NSNN

Cơ quan tiền thu (c)

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan (d)

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e)

Nộp vào thông tin tài khoản (g)

Số tiền

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng

Tổng số chi phí nộp NSNN ghi bằng chữ:......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số chi phí hoàn trả: Bằng số: ..................................... Bằng chữ:...............................................................

...........................................................................................................................................................

Hoàn trả bằng : Tiền mặt :

Chuyển khoản :

Chuyển tiền vào thông tin tài khoản số : ............................... Tại Ngân mặt hàng (KBNN):............................................

(hoặc) Người dấn tiền : ........................................ Số CMND/HC : ............. cấp ngày.......... tại.............

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản thiết yếu, bạn dạng sao)

1 ........................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................

Tôi cam kết số liệu knhị bên trên là đúng và Chịu đựng trách rưới nhiệm trước điều khoản về các số liệu đang khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP.. THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘPhường THUẾ

Họ cùng tên:.......................................

Ký, ghi rõ bọn họ tên; dịch vụ với đóng lốt (ví như có)

Chứng chỉ hành nghề số:...............................

Ghi chú:

- (a) Đối với thuế GTGT: đưa ra ghi số thuế đã nộp vào ngôi trường thích hợp đề xuất trả lại vì chưng nộp nhầm, nộp thừa; (b) với (e): Kỳ thuế, tự kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan liêu cai quản thu vị trí người nộp thuế còn nợ thuế; (d) Quyết định hành bao gồm của cơ sở tất cả thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản nên nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì khắc ghi dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ sở hải quan thống trị thì ghi lại dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, mặt khác ghi số chi phí tương xứng theo dòng trên cột (8) “Số tiền”.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Huyện Có Đáp Án Violet, Đề Thi Hs Giỏi Ngữ Văn 6 Có Đáp Án

- Trường thích hợp kiến nghị hoàn thuế đối sản phẩm công nghệ, trang thiết bị, phương tiện vận tải đường bộ chăm dùng nằm trong dây chuyền sản xuất công nghệ cùng đồ gia dụng bốn thi công nằm trong loại nội địa chưa tiếp tế được buộc phải nhập khẩu để sản xuất gia tài cố định và thắt chặt của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế nguồn vào được khấu trừ (nếu có)” với “Số thuế kiến nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phạt sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số chi phí thuế đầu ra)” ko ghi và gạch men chéo; Chỉ tiêu “Số chi phí vẫn nộp” ghi “nợ chứng từ bỏ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý vì kiến nghị trả trả” ghi rõ vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp hình thức tất cả liên quan cho số thuế đề xuất trả./.

 

 

>> Tải Mẫu số 01/ĐNHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/ĐNHT, 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước , mau so 01/dnht: giay de nghi hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc