Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 5 theo thông tư 22


Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 mang lại bảng ma trận đề thi cho 5 môn: Tân oán, Tiếng Việt, Tin học tập, Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo chuẩn chỉnh 4 mức độ Thông tư 22.

Đây là tài liệu khá hữu ích để thầy cô tham khảo, ra đề mang lại học sinh lớp 5 của chính bản thân mình. Mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm câu chữ cụ thể dưới đây:


Ma trận đề thi kì 1 lớp 5 năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông bốn 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2020 - 2021 Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 2020 - 2021 Ma trận đề khám nghiệm cuối học tập kì môn Tiếng Việt 5 Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt 5 Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 năm 20trăng tròn - 2021 Ma trận đề thi Khoa học tập học kì 1 năm 20đôi mươi - 2021 Ma trận đề thi Lịch sử - Địa lý học kì một năm 20trăng tròn - 2021

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu,số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Số học: Biết đọc, viết, đối chiếu các số thập phân; viết và đổi khác được những số đo đại lượng bên dưới dạng số thập phân; triển khai được những phép tính với số thập phân; biết đọc, viết tỉ số phần trăm; giải được một số trong những dạng bài xích tân oán về “tỉ số phần trăm”. Số câu 2   2 1       1 4 2 Câu hàng đầu, 2   4, 6 5       10     Số điểm 2   2 1       1 4 2 2. Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết tên gọi, kí hiệu cùng các mối quan hệ thân các đơn vị chức năng đođộ nhiều năm, diện tích, khối hận lượng; viết được số đo độ nhiều năm, diện tích S, khối lượng dưới dạng thập phân. Số câu 1       1       2 0 Câu số 3       8           Số điểm 1       1       2 0 3. Yếu tố hình học: Giải được những bài xích tân oán liên quan mang đến diện tích. Số câu         1       1 0 Câu số         7           Số điểm         1       1 0 4. Giải bài tân oán gồm lời văn: Biết giải và trình diễn lời giải những bài toán thù về tỉ số tỷ lệ. Số câu           1     0 1 Câu số           9         Số điểm           1     0 1 Tổng số câu 3   2 1 2 1   1 7 3 3 3 3 1 10 câu Tổng số điểm 3 3 3 1 10 điểm

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 20trăng tròn - 2021

Ma trận đề chất vấn cuối học kì môn Tiếng Việt 5

Mạch kiến thức, tài năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL HT không giống TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT không giống 1. Đọc đọc Số câu 3     2                 5     Số điểm 3     2                 5     Kiến thức Tiếng Việt Số câu               1     1     2   Số điểm               1     1     2   2. Đọc thành giờ Số câu           1                 1 Số điểm           3                 3 3. Chính tả Số câu           1                 1 Số điểm           2                 2 4. Tập làm vnạp năng lượng Số câu                 1           1 Số điểm                 8           8 Tổng cùng Số câu 3     2   2 2 1 1   1   5 2 3 Số điểm 3     2   5 2 1 8   1   5 2 13

Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt 5

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng Số câu và câu số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng 1. Đọc hiểu Số câu 3 2       Câu hàng đầu,2,3 4,5       2. Kiến thức Tiếng Việt Số câu     1 1   Câu số     6 7   2. Đọc thành tiếng Số câu   1       Câu số   8       3. Chính tả Số câu   1       Câu số   9       4. Tập có tác dụng văn Số câu     1     Câu số     10    

Ma trận đề thi Tin học tập lớp 5 học kì 1 năm 20trăng tròn - 2021

Mạchkỹ năng, kĩ năng (Chủ đề) Số câu & Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm cùng tỉ lệ % TNKQ TN TL TNKQ TN TL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Tổng điểm % Khám phá máy vi tính Số câu 4               4   Số điểm 2               2 20% Em tập vẽ Số câu 1             1 2   Số điểm 0,5             2 2,5 25% Học và đùa cùng máy tính xách tay Số câu 2               2   Số điểm 1               1 10% Em học tập gõ 10 ngón Số câu 1     1   1     3   Số điểm 0.5     2   2     4,5 45% Tổng Số câu 8     1   1   1 11   Số điểm 4     2   2   2 10 100%

Ma trận đề thi Khoa học học tập kì một năm 2020 - 2021

Mạch nội dung kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1Nhận biết Mức 2Thông hiểu Mức 3Vận dụng Mức 4Vận dụng cao 1. Con tín đồ với sức mạnh.   TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số câu     1 (Câu 6)           Số điểm     1,5           2. Phòng dịch Số câu           1(câu 2)     Số điểm           2,5     3. An toàn vào cuộc sống đời thường Số câu 1(câu 3)               Số điểm 0,5               4. Vật hóa học và tích điện Số câu 1(câu 1)   1(câu 2) 1(Câu 1) 2(câu 4,5)     1(câu 3) Số điểm 0,5   0,5 2,5 1     1 Tổng Số câu 2   2 1 2 1   1 Số điểm 1   2 2,5 1 2,5   1


Xem thêm: đơn xin ra quân

Ma trận đề thi Lịch sử - Địa lý học tập kì 1 năm 2020 - 2021

Mạch nội dung Số câu, Câu Điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Hơn 80 năm chống TDP đô hộ (1858 -1945) Số câu 1               1   Câu tiên phong hàng đầu                   Điểm 0.5               0.5   2. Phan Bội Châu với trào lưu Đông Du . B T Đại nguyên ổn soái Trương Định Số câu 1               1   Câu số 2                   Điểm 0.5               0.5   3. Quyết Chí ra đi kiếm con đường cứu vãn nước. Đảng Cộng sản toàn nước ra đời Số câu     1           1   Câu số     3               Điểm     0.5           0.5   4. Bác Hồ phát âm bạn dạng Tuyên ngôn Độc lập Số câu           1       1 Câu số           2         Điểm           1       1 5. Vượt qua tình cố gắng hiểm nghèo Số câu                     Câu số                     Điểm                     6. “Thà mất mát tất cả, chđọng nhất thiết ko chịu mất nước” Số câu     1           1   Câu số     5               Điểm     1           1   7. Chiến dịch V Bắc 1947 – Chiến dịch Biên giới 1950 Hậu pmùi hương sau chiến dịch Số câu 1     1         1 1 Câu số 4     1             Điểm 0.5     1         0.5 1 8.nước ta tổ quốc họ.Địa hình tài nguyên. Khí hậu, sông ngòi , vùng đại dương Số câu 1       1       2   Câu số 1       5           Điểm 0.5       1       1.5   9. Dân số. Nông nghiệp, lâm nghiệp, tbỏ sản, công nghiệp Số câu 1   1         1 2 1 Câu số 3   4         1     Điểm 0.5   0.5         1 1 1 10. Giao thông vận tải đường bộ, thương thơm mại phượt Số câu 1         1     1 1 Câu số 2         2         Điểm 0.5         1     0.5 1 Tổng Số câu 6   3 1 1 2   1 10 4 Số điểm 3   2 1 1 2   1 6 4