*

... _ a.m 50 What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... CA DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE D I 16 THI D 36 Phường OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H trăng tròn HREE 40 BO RD ... _ in the museum 53 What"s _ _ _ dinner today? Bread or rice? 54 We have sầu English on Monday và Sunday We have sầu it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: ……………………………...

Bạn đang xem: Luyện thi ioe lớp 5


*

... Question 13: Question 4: Question 15: Question 16: Question 17: Question 18: Question 19: Question 20: Question 21: Question 22: Question 23: Question 24: Question 25: Question 26: Question 27: ...
*

... _ a.m 50 What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... Bread or rice? 54 We have English on Monday and Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: …………………………… School: …………………………… BÀI TẬP VÒNG 21 (tiếp) ... DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE D I 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE 16 THI D 36 P OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H đôi mươi HREE 40 BO RD...
*

... Jenny She’s my……………………… a book b friover c school d classroom Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP. ( 35 vòng) Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer Are you a student ... gift 10 yellow sofa a vỏ hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp điện màu sắc vàng d ngựa e cầu vồng f xe pháo màu xanh g dù màu xanh lá cây h kéo màu sắc quà i ghế sơ trộn j q 1………2……… 3………… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… ... chim cánh cụt b ghế tràng kỷ c xe đạp màu sắc xoàn d cho dù xanh e xe cộ gray clolor f cầu vồng g kéo màu vàng h quà xanh da trời i ngựa j nến 1………….2………… 3…………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10……………...
*

... _o0o _ Mời thầy đứa bạn vào http://thiviolympic.com để có vớ Đề thi Violympic Giải toán thù mạng năm học tập 2012 -1013 – Hay tất ban bố - Hướng dẫn giải lớp học xin gửi tieuhocvn
email.com ========================================================================= ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com 10 III/ Leave me out Take the redundant letter ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com ...
... sofa a vỏ hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp điện màu sắc xoàn d ngựa e cầu vồng f xe pháo màu xanh g cho dù blue color h kéo màu sắc rubi i ghế sơ trộn j q 1………2……… 3 ……… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… Bài 3: Choose the ... are Bài 3: Leave me out hanwd bocwl weathmer puzzcle sciszsors mornving sleerp largde spoozn 10 hqair Chúc em học tập giỏ i! Wish you good student! Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚPhường ( 25 vòng) ... tràng kỷ c xe đạp màu sắc rubi d cho dù xanh e xe màu nâu f cầu vồng g kéo màu sắc xoàn h tiến thưởng xanh da ttách i ngựa j nến 1………….2………… 3 ………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… Bài 3: Choose the correct...
... television or listen to lớn music or play Clip (79 ) after finishing homework I usually go khổng lồ bed at ten oclochồng I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bài 9: Đọc đoạn văn lựa chọn ... one once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm trường đoản cú tương thích điền vào chỗ trống đoạn văn uống sau (2, điểm) 71 take 72 and 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay Bài 9: ... people / about / lượt thích / books A I lượt thích reading about people famous books B I like reading books about famous people C I lượt thích reading books about people famous D I like reading about people books...
... _ 25/ My classes often start at 7: 00 và over at 11:00 26/ At school, we learn many things 27/ We study maps and different countries in Geography 28/ In Literature ... go shopping with us? 34/ your address? 35/ thirty-minute break 36/ how often doe he go to lớn the library? Give sầu the correct size of the words in brackets 37 Mai is _ girl of three sisters ... you like learning English? B Twice a week 2626 What’s your favorite sport? C Yes I’d love sầu to 272 7 How often you go to lớn the library? D That’s a good idea 2828 Would you lượt thích lớn play badminton with...
... or listen lớn music or play video clip (79 ) after finishing homework I usually go khổng lồ bed at ten oclock I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bài 9: Đọc đoạn văn uống lựa chọn đáp ... one once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ bỏ phù hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 & 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay Bài 9: ... 10 Hoa studies (very) hard Đề thi chọn học viên giỏi cung cấp thị trấn Năm học tập 200.-200 Môn: Tiếng Anh Thời gian có tác dụng bài: 120 (Thí sinh làm giấy thi, ko làm cho thẳng vào đề này) *****&***** I Cho...
... pictures (Dùng toắt con hoàn tất câu sau) 2 .5 điểm a This is a b He goes to lớn school by c That"s a d I like f S1: What does Mrs Smith do? S2: She"s a Đáp án biểu điểm Môn tiếng anh lớp I Mỗi ... biểu điểm Môn giờ đồng hồ anh lớp I Mỗi câu trả lời tính 0 .5 điểm SKIRT MILK ZOO BOOKSHOP II Mỗi câu trả lời tính 0. 25 điểm e h f a c b d g III Mỗi giải đáp tính 0 .5 điểm His name is Huy He"s a student Yes, he does ... He gets up at half past five/ At half past five/ At 5. 30 No, he doesn"t He"s eleven years old/ He"s eleven/11 IV Mỗi giải đáp tính 0 .5 điểm This is a ball He goes khổng lồ school by bus That"s a tiger...
... play the guitar 11 frog a khía cạnh trăng b băng thu thanh c nghịch bầy ghi ta d nói lớp e ho f lớp học tập g ếch h nhà hàng i bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : Bài 1: Choose the correct ... hands water 10 school library a nhà máy sản xuất b nước c d xe pháo buýt trường học tập e khóc f thanh nữ g gương h giơ tay i tlỗi viện ngôi trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : Bài 1: Fill in ... tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : Bài 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clebạn 10 writee Bài 2: Fill in...
... play đoạn phim (7 9 ) after finishing homework I usually go lớn bed at ten oclochồng I never (8 0) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp án cho thông ... 69 one once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm tự tương thích điền vào chỗ trống đoạn văn uống sau (2 , điểm) 71 .take 72 .và 73 .lunch 74 .juice 75 .playing 76 .vị 77 .with 78 .pass 79 .games 80.stay Bài ... playing sports with my school friends I like (7 5 ) badminton very much We also (7 6 ) aerobics three times a week I have dinner (7 7 ) my family at half (7 8 ) six Then I my homework Sometimes, I watch...

Xem thêm: Tài Liệu, Giáo Trình, Sách Học Guitar Đệm Hát, Tự Học Guitar


... B.in C with A.rain B.rains A they B she C.rainny C.them III : TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ (10 điểm)Em kiếm tìm khoanh tròn trường đoản cú tín đồ tự đồ vật bảng U F A T H E R T M A nhàn rỗi dụng cụ R I S I N G E R A Phường bạn C B ... E R B A 1 A F A H O U S E S R 2 I E L E P. H O N E M 3 R A D I M N H S I E 4 A N D O C T O R K R 5 IV VIẾT (10 điểm) Em xếp viết lại câu đoạn vnạp năng lượng sau mang lại hoàn hảo My name / Minc / is My name...
Từ khóa: bộ đề thi olympic giờ anh lớp 5bộ đề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 5bộ đề thi violympic tiếng anh lớp 5đề thi ioe giờ đồng hồ anh lớp 5 cung cấp tỉnhbộ đề thi ioe tiếng anh lớp 3đề thi môn giờ đồng hồ việt lớp 5 mới nhấtbộ đề luyện thi ioe tiếng anh lớp 5đề thi olympic tiếng anh lớp 5bộ đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3bộ đề thi olympic giờ anh lớp 4đề thi olympic tiếng anh lớp 5 hà nộiđề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 5 cấp cho trườngđề thi olympic tiếng anh lớp 5 vòng 25đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 5 cấp cho quốc giađề thi olympic giờ anh lớp 5 năm 2012Báo cáo thực tập tận nơi thuốc trên Thành phố Sài Gòn năm 2018Nghiên cứu giúp tổ chức triển khai pha chế, Đánh Giá unique dung dịch tiêm truyền vào ĐK dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn Clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học viên theo hướng cách tân và phát triển năng lực học tập hợp tác trên các ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú thị xã tía chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật tân oán k meansNghiên cứu về quy mô những thống kê học sâu và vận dụng trong dấn dạng văn bản viết tay hạn chếNghiên cứu vớt năng lực đo năng lượng năng lượng điện bằng hệ tích lũy tài liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh tự trong thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tìm phát âm luật Đánh Giá hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinSsinh sống hữu ruộng khu đất với kinh tế nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm ngay cạnh bài toán giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù đọng cùng kiến nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự đất nước hình chữ S từ bỏ trong thực tế tỉnh giấc Tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinch học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan lại quan tiền tri rui roGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành phân phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP..
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng sinh sản cv xin câu hỏi cunghocvui kiếm tìm tìm mua bán đơn vị đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bạn dạng trong tâm người mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang tmáu minh về con trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 cthị xã cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài bác cô bé xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau