Lưu hoằng

Lưu Hoằng (chữ Hán: 刘弘, 236 – 306), thương hiệu trường đoản cú là Hòa Quý [1] xuất xắc Thúc Hòa [2], tín đồ thị trấn Tương, Bái (quận) quốc, Duyện Châu [3], tướng lãnh cuối đời Tây Tấn.


1 Khởi nghiệp 2 Trấn áp Trương Xương 3 Trị lý Kinh Châu 4 Trấn áp Trần Mẫn 5 Ủng hộ Tư Mã edquebecor.comệt 6 Tính bí quyết 7 Đánh giá 8 Tđê mê khảo 9 Xem thêm 10 Crúc ưa thích

Khởi nghiệp < sửa | sửa mã nguồn>

Ông nội Lưu Hoằng là Dương Châu thiết bị sử Lưu Phức thời Đông Hán từng giao hàng đến Tào Tháo, thân phụ ông là Chinch bắc tướng mạo quân Lưu Tĩnh công ty Tào Ngụy, gần như là những quan lại edquebecor.comên gồm thành tựu cai trị địa phương thơm tốt nhất có thể.

Lưu Hoằng có tài năng, mưu lược trị sự với tài năng cách xử trí chính sự. Thungơi nghỉ bé dại ông sống trong Lạc Dương, nghỉ ngơi cùng Tư Mã edquebecor.comêm vào làng Vĩnh An. Hai bạn cùng tuổi [4], buộc phải cùng cả nhà học hành. Sau Lúc Tư Mã edquebecor.comêm đăng vương, nhớ tình chúng ta cũ, lấy Hoằng có tác dụng Thái tử môn đại phu, những lần thăng tiến, có tác dụng mang lại Thái tử soái canh lệnh, chuyển nhiệm Thái tể trưởng sử [1].

Hoằng cực kỳ được Trương Hoa coi trọng, nhờ vào vậy được gia công Ninc sóc tướng tá quân, Giả tiết, Giám U Châu clỗi quân sự chiến lược, lãnh Ô Hoàn hiệu úy. Hoằng cai trị khôn xiết gồm ân uy, giặc chiếm sạch mát trơn, được vùng U, Sóc sử dụng nhiều. Triều đình nhận định rằng Hoằng công đức vừa đủ, phong Tuyên Thành công [1].

Trấn áp Trương Xương < sửa | sửa mã nguồn>

Năm Thái An thứ 2 (303), khởi nghĩa Trương Xương nổ ra, Hoằng được gửi có tác dụng Sđọng trì tiết, Nam Man hiệu úy, Kinh Châu lắp thêm sử, soái bọn Tiền tướng tá quân Triệu Tương dẹp Xương; ông đi từ Pmùi hương Thành mang đến Uyển, Tân Dã, ở đâu bình định sinh sống đấy. Gặp thời điểm Tân Dã vương Tư Mã Hâm bị nghĩa quân làm thịt bị tiêu diệt, triều đình lấy Hoằng nắm làm Trấn phái mạnh tướng mạo quân, Đô đốc Kinc Châu clỗi quân sự, còn sót lại như cũ. Hoằng không nên Nam Man trưởng sử Đào Khản làm cho Đại đô hộ, Ttê mê quân Khoái Hằng có tác dụng Nghĩa quân đốc hộ, Nha môn tướng Bì Sơ có tác dụng Đô chiến soái, tiến chiếm Tương Dương. Trương Xương chuyển quân vây Uyển, vượt mặt quan quân của Triệu Tương, Hoằng lui về Đồn Lương. Bọn Khản, Sơ nhiều lần đánh bại Xương, trước sau chém mấy vạn thủ cấp cho. khi Hoằng mang lại thừa nhận chức, Xương khiếp sợ quăng quật trốn, nghĩa binh hầu như đầu mặt hàng, Kinch Châu lại yên [1].

Trương Xương trốn sinh hoạt Hạ Tuyển Sơn, Hoằng điều quân đánh dẹp, bắt chỉm ông ta, thu phục toàn bộ thuộc cấp của Xương [1].

Trị lý Kinh Châu < sửa | sửa mã nguồn>

Vào thời điểm Hoằng nhất thời lui, Phạm Dương vương vãi Tư Mã Hao sai Trường Thủy hiệu úy Trương Dịch lãnh Kinh Châu. Đến nay Hoằng thừa nhận nhức, Dịch ko Chịu đựng, đưa quân chống lại. Hoằng điều quân trấn áp, chém nhẹm bị tiêu diệt Dịch, dâng biểu trình diễn, triều đình hạ chiếu ko truy vấn cứu vớt. Sau lúc làm thịt được Dịch, Hoằng mới liên tiếp tìm kiếm bắt Trương Xương sinh sống Hạ Tuyển Sơn [1].

khi ấy quan edquebecor.comên Kinch Châu kmáu nhiều, Hoằng xin tuyển chọn bổ sung, triều đình gật đầu. Hoằng bèn tự tuyển lựa, đề bạt những người dân gồm tiết hạnh, tùy tài bổ dụng, khôn xiết được bạn đương thời đánh giá cao. Hoằng dưng biểu báo cáo: đem chinc sĩ Ngũ Triều làm Linh Lăng thái thụ, Nam Man trưởng sử Đào Khản làm cho Phủ Hành tư mã (hành tức thị tạm) để ông ta luận công tướng mạo sĩ, Tyêu thích quân Khoái Hằng làm Sơn Đô lệnh, Nha môn tướng tá Bì Sơ làm cho Tương Dương thái trúc, Di Hương lệnh Ngu Đàm làm Lễ Lăng lệnh, Nam Quận quận lại Cừu Bột làm Quy Hương lệnh, Thượng tlỗi lệnh sử Quách Trinc làm cho Tín Lăng lệnh [1].

Hoằng khuyến nghị cấy cày, tdragon dâu, giảm hình phạm, giảm thuế má, thường niên chu cấp cho người cao tuổi, khiến trăm bọn họ mừng thầm [2]. Hoằng từng ngủ dậy vào tối, nghe được bạn cố gắng canh bên trên thành kêu khóc khôn xiết đau buồn, bèn Gọi cho thăm hỏi tặng quà. Đó là người bộ đội già đã quanh đó 60 tuổi, tí hon nhỏ bị bệnh, lại có không tồn tại cả một cái áo cánh. Hoằng thương thơm xót, trách rưới pphân tử chủ đạo của bạn quân nhân già, cấp cho áo khóa ngoài bao gồm mũ quấn, đưa ông ta cho chủ yếu khác. Theo cựu chế, nhân dân ko được vào chằm của hai tòa núi Hiện, Phương thơm bắt cá, Hoằng bãi bỏ edquebecor.comệc ấy; lại hạ lệnh ban ttận hưởng đến tướng mạo sĩ theo công trạng, không được xét đến xuất thân nhưng mà rõ ràng rộng kém nhẹm [1].

Lúc Ích Châu trang bị sử La Thượng bị Lý Đặc đánh bại (304), sai sứ đọng cáo cung cấp, thỉnh cầu bỏ ra edquebecor.comện thực phẩm. Mọi tín đồ phần lớn nói mặt đường sá xa tít, Kinch Châu cũng đang thiếu thốn, chỉ hoàn toàn có thể đưa 5000 hộc gạo trường đoản cú Linch Lăng mang đến Ích Châu. Hoằng nói: “Các anh đừng nghĩ cho riêng rẽ bản thân. Thiên hạ một bên, địa điểm ấy xuất xắc nơi này đâu gồm gì khác hoàn toàn, bây giờ ta cứu giúp bọn họ, thì vẫn không ngại cho phương diện tây nữa!” rồi cấp đến La Thượng 3 vạn hộc gạo của Linh Lăng [1].

Bấy tiếng lưu lại dân trên Kinh Châu lên đến hơn 10 vạn hộ, tha mùi hương nghèo nàn, nhiều phần làm giặc chiếm. Hoằng bèn cấp cho mang đến chúng ta hạt tương đương cùng hoa màu, đề bạt hiền hậu tài, theo khả năng nhưng nhiệm dụng [1].

Luận công dẹp Trương Xương, một con trai thiết bị được phong thị trấn hầu, Hoằng dưng sớ lắc đầu, triều đình gật đầu đồng ý. Được tiến bái làm cho Thị trung, Trấn nam đại tướng quân, Khai bao phủ nghi đồng tam bốn [1].

Trấn áp Trần Mẫn < sửa | sửa mã nguồn>

Cuối năm Vĩnh Hưng thứ hai (305), Trần Mẫn chiếm bóc tách Dương Châu, chuyển quân tây tiến, Hoằng bèn giải chức Nam Man hiệu úy, đem thú mang lại Bắc quân trung hậu (chi phí nhiệm) Tưởng Siêu, còn mình thống lãnh Giang Hạ thái thụ Đào Khản, Vũ Lăng thái trúc Miêu Quang gửi quân đồn trú Hạ Khẩu; lại sai Trị trung Hà Tùng lãnh quân 3 quận Kiến Bình, Nghi Đô, Tương Dương đồn trú Ba Đông, có tác dụng hậu edquebecor.comện mang lại La Thượng; gia hiệu mang đến Nam Bình thái thụ Ứng Chiêm làm cho Ninch edquebecor.comễn tướng mạo quân, đốc thủy quân 3 quận, làm cho hậu edquebecor.comện mang đến cho Tưởng Siêu [1].

Khản cùng Mẫn là fan cùng quận, lại được cử có tác dụng lại thuộc năm, bao gồm kẻ nghi ngờ Khản, Hoằng ko nghe, rước ông ta làm cho Tiền phong đốc hộ, ủy nhiệm edquebecor.comệc tiến công dẹp Mẫn. Khản không nên con trai với đàn ông anh bản thân có tác dụng bé tin, Hoằng nói: “Cha chú các ngươi chinh chiến, bà nội tuổi đã tăng cao (tức chị em của Khản), hãy trnghỉ ngơi về đi. Kẻ thất phu thành thân còn không tồn tại lòng phụ nhau, huống hồ nước là bậc quý ông.” Bấy giờ Mẫn không dám xâm phạm Kinh Châu [1].

Ủng hộ Tư Mã edquebecor.comệt < sửa | sửa mã nguồn>

Sở tướng của Hà Gian vương vãi Tư Mã Ngung là Trương Phương nghiền Tấn Huệ đế đến nhiệm ssống của Ngung trên Trường An (304), Ngung làm cho chiếu sai Hoằng tiếp edquebecor.comện cho Lưu Kiều chống lại Đông Hải vương Tư Mã edquebecor.comệt. Hoằng nhận định rằng Ngung ắt không thắng cuộc, sai sứ ủng hộ edquebecor.comệt [1].

Năm Vĩnh Hưng trang bị 3 (306), gồm chiếu mang lại Hoằng tiến hiệu Xa kỵ tướng mạo quân, Knhị lấp, còn sót lại nhỏng cũ. Cùng năm, Tư Mã edquebecor.comệt đón Tấn Huệ đế tự Trường An về Lạc Dương, Hoằng đem Tđắm say quân Lưu Bàn có tác dụng Đốc hộ, đưa quân mang đến góp [1].

Sau lúc Lưu Bàn quay về, Hoằng trường đoản cú thừa nhận già bệnh dịch, mong mỏi dỡ chức Thứ đọng sử cùng Hiệu úy, đồng thời phân loại bộ thuộc; còn chưa kịp dâng biểu thì mất sinh sống Tương Dương, trai gái thương xót nhỏng bao gồm tang bố mẹ vậy! Được Tặng Ngay Tân Thành quận công, thụy là Ngulặng [1].

Con là Lưu Phan, làm cho đến Bắc trung lang tướng mạo.

Tính phương pháp < sửa | sửa mã nguồn>

Hoằng chỉ định quan lại edquebecor.comên Kinch Châu, dưng biểu lên triều đình báo cáo; triều đình đồng ý phần lớn, nhưng cho rằng quận Tương Dương là trọng trấn, ao ước vắt Bì Sơ vày người dân có danh vọng lớn hơn là Đông Bình thái trúc (tiền nhiệm) Hạ Hầu Trắc, làm cho thái thú. Vì Trắc là nhỏ rể của Hoằng, yêu cầu ông nói với cỗ hạ: “Thống lãnh trần thế, nên cùng người đời một lòng; cảm hóa một nước, buộc phải cùng một nước thao tác. Nếu cứ lấy thân nhân nhưng dùng, thì Kinc Châu có 10 quận, làm sao tìm đầy đủ 10 người con rể nhằm thế quyền đây!?” bèn dưng biểu rằng: “Trác là thân nhân, theo cựu chế thì thân nhân ko được cùng coi câu hỏi. Công huân của Bì Sơ cần được coi như xét.” Có chiếu nghe theo [1][2].

Trong số lưu dân cho Kinch Châu gồm có nhạc công cung đình tách loàn, thủ túc khulặng Hoằng lệnh mang lại đàn họ có tác dụng nhạc, ông rước cớ edquebecor.comệc này trái lễ, không theo; vả lại cõi tục li loàn, bề tôi có máu tháo dỡ thì không nên nghe nhạc có tác dụng vui. Hoằng sai sđọng yên ủi lũ nhạc công, gởi trả về triều đình [1].

Bấy giờ đồng hồ là loàn Bát vương vãi, clỗi vương đơn vị Tấn láo lếu chiến ở Trung Ngulặng, còn Hoằng nắm giữ lưu lại vực Giang, Hán, uy trấn khu vực miền nam. Quảng Hán thái trúc (tiền nhiệm) Tân Nhiễm tngày tiết phục Hoằng cat cđọng, ông cả giận, bắt chém nhẹm ông ta [1][2]. Hà Gian vương vãi Tư Mã Ngung đã tnhóc chấp cùng với Đông Hải vương vãi Tư Mã edquebecor.comệt, Hoằng cỗ vũ edquebecor.comệt. Tư Mã Ngung không đúng Trương Quang làm Thuận Dương thái trúc [5], Nam Dương thái thú Vệ Triển ttiết phục Hoằng giết Quang nhằm tỏ lòng với edquebecor.comệt. Hoằng nói: “Tể phụ (tức Ngung) gồm lỗi, làm sao yêu cầu tội của Trương Quang! Hại bạn lợi bản thân, quân tử chẳng có tác dụng vậy!” Triển thâm hận ông [1].

Hoằng mọi khi bổ/miễn nhiệm ai, tự edquebecor.comết tlỗi gởi cho người cơ bản, thành khẩn dặn dò, vì thế số đông fan cảm cồn nhưng hoan hỉ nghe theo, tma lanh nhau quy phú ông, còn nói: “Có được một bức tlỗi tay của Lưu công, còn hơn làm tòng sự của 10 chỗ.” [1][2]

Đánh giá chỉ < sửa | sửa mã nguồn>

Sau Khi Hoằng mất, miền nam bộ đại loạn. Sử cũ chép: Prúc lão ghi nhớ mang lại Hoằng, dẫu bài bác vịnh “Cam Đường” (của tởm Thi) về Triệu bá, cũng ko rộng được [1]. Hoằng gồm chiếc chí bảo đảm an toàn lưu lại vực Giang, Hán của Lưu Biểu, không phú Tư Mã edquebecor.comệt [2].

Tsay mê khảo < sửa | sửa mã nguồn>

Tấn thư quyển 66, liệt truyện 36 – Lưu Hoằng truyện Bùi Tùng Chi chú giải Tam quốc chí quyển 15, Ngụy thỏng 15 – Lưu Phức truyện, dẫn từ Tôn Thịnh – Tấn dương thu

Xem thêm < sửa | sửa mã nguồn>

Tư trị thông giám quyển 84, 85, 86 – Tấn kỷ 6, 7, 8

Chú say đắm < sửa | sửa mã nguồn>