Home/ Môn học/Toán/hai can đựng dầu . Hiểu được nếu đưa từ can thứ nhất sang can thiết bị hai 5 l dầu thì nhì thùng gồm số l dầu đều nhau . Nếu đưa từ thùng lắp thêm hai san


Bạn đang xem: Có Hai Thùng Dầu

hai can đựng dầu . Hiểu được nếu gửi từ can đầu tiên sang can máy hai 5 l dầu thì hai thùng có số l dầu đều nhau . Nếu gửi từ thùng thứ hai san


hai can đựng dầu . Hiểu được nếu chuyển từ can trước tiên sang can trang bị hai 5 l dầu thì nhị thùng tất cả số l dầu bằng nhau . Nếu chuyển từ thùng vật dụng hai sang trọng thùng trước tiên 5 l dầu thì thùng trước tiên bằng 7/3 thùng thứ hai . Tính số lít dầu thuở đầu mỗi thùng có


*

Do nếu đưa từ can thứ nhất sang can thiết bị hai 5L dầu thì nhì thùng có số L dầu bằng nhau

=> Can 1 rộng can 2 số L là: 5 + 5 = 10 (L)nếu chuyển từ thùng thiết bị hai thanh lịch thùng thứ nhất 5L dầu thì thùng đầu tiên bằng 7/3 thùng vật dụng hai

=> Can 1 rộng can 2 số L là: `10 + 5 + 5=20 (L)`

Can 1 sau khi can 2 mang đến và 5L là:

`20 : (7-3) ×7 = 35 (L)`

Can 1 lúc đầu là:

`35 – 10 = 25 (L)`

Can 2 ban sơ là:

`25 – 10 = 15 (L)`

Đáp số: ……..

(Chúc bạn học tốt)


*

Hiệu số phần đều bằng nhau là : 7-3 = 4(phần )

Ta có : nếu gửi từ can đầu tiên sang can trang bị hai 5 l dầu thì nhị thùng tất cả số l dầu cân nhau và nếu chuyển từ thùng sản phẩm công nghệ hai thanh lịch thùng trước tiên 5 l dầu thì thùng đầu tiên bằng 7/3 thùng sản phẩm hai .

⇒ thùng trước tiên nhiều rộng thùng máy hai 10 l sau khi chuyển từ thùng trang bị hai quý phái thùng trước tiên 5 l dầu

Số dầu thùng trước tiên sau khi đưa từ thùng máy hai sang trọng thùng đầu tiên 5 l dầu là :

10:4 x7=17,5( l )

Số dầu thùng hai sau thời điểm chuyển tự thùng sản phẩm công nghệ hai sang trọng thùng trước tiên 5 l dầu là:

17,5-10=7,5(l)

Số dầu thùng máy nhất thuở đầu là : 17,5 -5=12,5 (l)

Số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai ban sơ là : 7,5+5=12,5(l)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Daisy
*

About Daisy


Xem thêm: Chơi Game Đột Kích Trong Tầm Ngắm, Series Hướng Dẫn Chơi Đột Kích Căn Bản Level 1

Đặt Câu Hỏi