*

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ pháp luật Kế toán số88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30 mon 12 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và lí giải thi hànhmột số điều của luật pháp Kế toán;

Căn cứ Nghị định số87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề xuất của Vụtrưởng Vụ chính sách Kế toán với Kiểmtoán,

Bộ trưởng bộ Tàichính phát hành Thông tứ hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Luật kế toán hành chính sự nghiệp

ChươngI

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫndanh mục biểu mẫu và cách thức lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thốngtài khoản và cách thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; hạng mục mẫu sổ và phươngpháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báocáo tài chính, report quyết toán ngân sách của những đơn vị hiện tượng tại Điều 2Thông bốn này.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướngdẫn kế toán vận dụng cho: phòng ban nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ cácđơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tiếp và chi chi tiêu được vận dụngcơ chế tài bao gồm như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán công ty lớn khi đáp ứngđủ các điều kiện theo phương pháp hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sửdụng túi tiền nhà nước (sau đây hotline tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vịsự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi tiếp tục và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng chế độkế toán doanh nghiệp, nếu tiến hành đơn đặthàng ở trong phòng nước hoặc có mừng đón viện trợ không hoàn trả của quốc tế hoặccó nguồn chi phí được khấu trừ, để lại thì đề nghị lập báo cáo quyết toán lao lý tạiPhụ lục 04 của Thông tứ này.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Qui định về hội chứng từ kế toán

1. Những đơn vị hànhchính, sự nghiệp đông đảo phải thực hiện thống duy nhất mẫu bệnh từ kế toán thuộc một số loại bắtbuộc nguyên tắc trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị khôngđược sửa thay đổi biểu mẫu chứng từ thuộc một số loại bắt buộc.

2. Ngoài những chứng từkế toán buộc phải được khí cụ tại Thông tứ này và những văn bạn dạng khác, đối kháng vịhành chính, sự nghiệp được tự kiến thiết mẫu bệnh từ để phản ánh những nghiệp vụkinh tế phân phát sinh. Mẫuchứng trường đoản cú tự kiến tạo phải thỏa mãn nhu cầu tối thiểu 7 nội dung điều khoản tại Điều 16 phương pháp Kế toán, cân xứng với việc ghi chép với yêu mong quảnlý của solo vị.

3. Đối với mẫu chứngtừ in sẵn buộc phải được bảo quản cẩn thận, không được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc,Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá cần được thống trị như tiền.

4. Danh mục, mẫu vàgiải thích phương thức lập những chứng trường đoản cú kế toán bắt buộc quy định tại Phụ lục số01 hẳn nhiên Thông tứ này.

Điều4. Dụng cụ về tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toánphản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, mừng đón vàsử dụng nguồn kinh phí do chi tiêu nhà nước cấp và những nguồn kinh phí đầu tư khác;tình hình thu, bỏ ra hoạt động, kết quả vận động và các khoản khác ở các đơn vịhành chính sự nghiệp.

2. Phân nhiều loại hệ thốngtài khoản kế toán:

a) những loại tài khoảntrong bảng gồm thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toánbút toán đối ứng giữa những tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng làm kếtoán tình trạng tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), áp dụng cho toàn bộ cácđơn vị, làm phản ánh tình hình tài sản, công nợ, mối cung cấp vốn, doanh thu, chi phí, thặngdư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.

b) nhiều loại tài khoảnngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đối chọi (không hạch toán cây bút toán đốiứng giữa các tài khoản). Những tài khoản không tính bảng liên quan đến ngân sách chi tiêu nhànước hoặc có nguồn gốc ngân sách công ty nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013,014, 018) nên được đề đạt theo mục lục giá thành nhà nước, theo niên độ (nămtrước, năm nay, năm sau (nếu có)) với theo các yêu cầu làm chủ khác của ngânsách đơn vị nước.

c) Trường thích hợp mộtnghiệp vụ kinh tế tài chính tài bao gồm phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồnngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn phí được khấutrừ, giữ lại thì kế toán vừa đề nghị hạch toán kế toán tài chính theo những tài khoản vào bảng,đồng thời hạch toán những tài khoản ngoại trừ bảng, chi tiết theo mục lục ngân sáchnhà nước cùng niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn vận dụng hệthống tài khoản:

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán phát hành tại Thông tưnày nhằm lựa chọn tài khoản kế toán vận dụng cho đơn vị.

b) Đơn vị được bổsung thông tin tài khoản kế toán trong những trường hòa hợp sau:

- Được bổ sung tài khoảnchi tiết cho các tài khoản vẫn được mức sử dụng trong danh mục hệ thống tài khoản kếtoán (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tư này để ship hàng yêu cầu làm chủ của solo vị.

- ngôi trường hợp ngã sungtài khoản ngang cấp cho với các tài khoản đã được cơ chế trong hạng mục hệ thốngtài khoản kế toán (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tưnày thì yêu cầu được bộ Tài chính chấp thuận bằngvăn bản trước lúc thực hiện.

4. Hạng mục hệ thốngtài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phươngpháp ghi chép tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 tất nhiên Thông tư này.

Điều5. Công cụ về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính,sự nghiệp yêu cầu mở sổ kế toán để ghi chép, khối hệ thống và giữ giữtoàn bộ các nghiệp vụ khiếp tế, tài chủ yếu đã tạo nên có tương quan đến đơn vị chức năng kếtoán. Vấn đề bảo quản, tàng trữ sổ kế toán thực hiện theo luật pháp của điều khoản vềkế toán, những văn phiên bản có tương quan và hình thức tại Thông tư này.

2. Đơn vị hành chính,sự nghiệp gồm tiếp nhận, sử dụng: nguồn chi tiêu nhà nước cấp; nguồn viện trợ,vay nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấu trừ, để lại yêu cầu mở sổ kế toán để theodõi riêng theo Mục lục NSNN với theo các yêu mong khác để ship hàng cho bài toán lậpbáo cáo quyết toán với giá cả nhà nước và các cơ quan gồm thẩm quyền.

3. Các loại sổ kếtoán

a) Mỗi đơn vị chức năng kế toánchỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kếtoán năm, bao hàm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Tùy theo hình thức kếtoán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở rất đầy đủ các sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toánchi huyết và tiến hành đầy đủ, đúng nội dung, trình từ và cách thức ghi chép đốivới từng mẫu sổ kế toán.

Sổ kế toán tài chính ngân sách,phí được khấu trừ, vướng lại phản ánh chi tiết theo mục lục giá thành nhà nước đểtheo dõi việc sử dụng nguồn chi tiêu nhà nước, nguồn tổn phí được khấu trừ để lại.

Sổ kế toán theo dõiquá trình mừng đón và áp dụng nguồn viện trợ, vay mượn nợ quốc tế phản ánh chitiết theo mục lục giá cả nhà nước làm cửa hàng lập report quyết toán theo quyđịnh của Thông bốn này với theo yêu cầu ở trong phòng tài trợ.

b) Mẫusổ kế toán tổng hợp:

- Sổ Nhật ký dùng đểghi chép những nghiệp vụ gớm tế, tài chủ yếu phát sinhtheo trình từ bỏ thời gian. Ngôi trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc biên chép theotrình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa những nghiệp vụ kinh tế, tàichính đã phát sinh theo câu chữ kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật ký kết phản ảnh tổngsố các chuyển động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng làm ghichép các nghiệp vụ gớm tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tàikhoản kế toán). Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình từ thờigian phát sinh cùng nội dung tài chính của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu bên trên Sổ cái phản ánh tổng hợp thực trạng tài sản, nguồn khiếp phívà tình trạng sử dụng nguồn kinh phí.

c) Mẫusổ, thẻ kế toán chi tiết:

Sổ, thẻ kế toán chitiết dùng để làm ghi cụ thể các nhiệm vụ kinh tếtài thiết yếu phát sinh liên quan đến các đối tượng người dùng kế toán theo yêu mong quảnlý cơ mà Sổ mẫu chưa bội nghịch ánh đưa ra tiết. Số liệu trên sổkế toán cụ thể cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ mang lại việc cai quản trong nộibộ đơn vị và việc tính, lập những chỉ tiêu trong report tài bao gồm và report quyếttoán chi phí nhà nước.

Căn cứ vào yêu ước quảnlý và yêu mong hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng rẽ biệt, đơn vị được phépbổ sung những chỉ tiêu (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để ship hàng lậpbáo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

4. Trách nhiệm củangười giữ với ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán đề nghị đượcquản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kếtoán giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên đó phải phụ trách về nội dungghi vào sổ trong suốt thời hạn giữ cùng ghi sổ.

b) Khi có sự gắng đổinhân viên giữ cùng ghi sổ, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán phải tổ chức triển khai bàngiao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ với nhânviên kế toán tài chính mới. Nhân viên kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về tổng thể những nộidung ghi vào sổ vào suốt thời gian giữ cùng ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán new chịutrách nhiệm từ thời điểm ngày nhận bàn giao. Biên phiên bản bàn giao bắt buộc được kế toán trưởnghoặc phụ trách kế toán ký xác nhận.

c) Sổ kếtoán đề xuất ghi kịp thời, rõ ràng, không thiếu thốn theo các nội dung của sổ. Thông tin, sốliệu ghi vào sổ kế toán phải thiết yếu xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toántương ứng dùng làm ghi sổ.

d) bài toán ghi sổ kếtoán cần theo trình tự thời gian phát sinh củanghiệp vụ tởm tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của nămsau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của thời gian trước liền kề,đảm bảo tiếp tục từ khi mở sổ đến lúc khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) cơ chế mở sổ kếtoán

Sổ kế toán yêu cầu đượcmở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định ra đời và bắt đầuhoạt hễ của đơn vị chức năng kế toán. Sổ kế toán đượcmở đầu năm mới tài chính, giá cả mới để nhảy số dư từ bỏ sổ kế toán tài chính năm cũ chuyểnsang và ghi ngay nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu mới gây ra thuộc năm mới tết đến từngày 01/01 của năm tài chính, chi phí mới.

Số liệu trên các sổ kếtoán theo dõi chào đón và sử dụng nguồn chi tiêu nhà nước sau ngày 31/12 đượcchuyển từ tài khoản năm nay sang tài khoản thời gian trước để tiếp tục theo dõi số liệuphát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, ship hàng lập report quyết toánngân sách nhà nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêmcác sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu cai quản của đơn vị.

b) Trường vừa lòng mở sổ kếtoán bằng tay (thủ công):

Đơn vị kếtoán phải hoàn thành xong thủ tục pháp luật của sổ kế toán tài chính như sau:

- Đối với sổ kế toánđóng thành quyển:

+ ngoại trừ bìa (góc trênbên trái) yêu cầu ghi tên đơn vị chức năng kế toán, thân bìa ghi tên sổ, ngày, mon năm lậpsổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, bọn họ tên cùng chữ ký của tín đồ lập sổ, kế toán trưởnghoặc bạn phụ trách kế toán cùng thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu; ngày,tháng, năm xong xuôi ghi sổ hoặc ngày bàn giao sổ cho những người khác.

+ những trang sổ kếtoán buộc phải đánh số trang tự trang một (01) cho đến khi kết thúc trang số cuối cùng, thân haitrang sổ bắt buộc đóng dấu gần cạnh lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán sau khilàm không hề thiếu các thủ tục trên mới được coi là hợppháp.

- Đối cùng với sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rờiphải ghi rõ tên solo vị, số sản phẩm công nghệ tự của từng tờ sổ, thương hiệu sổ, tháng sử dụng, bọn họ têncủa bạn giữ sổ với ghi sổ kế toán.

+ các sổ tờ rời trướckhi áp dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổđăng ký áp dụng thẻ tờ rời.

+ các sổ tờ tách phảisắp xếp theo sản phẩm tự các tài khoản kế toán và bắt buộc đảm bảo bình an và dễ tìm.

c) Trường hòa hợp lập sổkế toán trên phương tiện điện tử:

Phải bảo đảm an toàn các yếutố của sổ kế toán theo chế độ của quy định về kếtoán. Nếu lựa chọn lưu trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử thì vẫn đề nghị insổ kế toán tài chính tổng hòa hợp ra giấy, đóng góp thành quyển và cần làm không hề thiếu các thủ tụcquy định nêu tại điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán tài chính còn lại,nếu ko in ra giấy, mà tiến hành lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì Thủtrưởng đơn vị chức năng kế toán phải chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin thôngtin tài liệu và phải bảo vệ tra cứu vãn được vào thời hạn lưu lại trữ.

6. Ghi sổ kếtoán

a) việc ghi sổ kếtoán phải căn cứ vào hội chứng từ kế toán, phần đông số liệu ghi bên trên sổ kế toán cần cóchứng từ bỏ kế toán bệnh minh; phải bảo vệ số với chữ rõ ràng, thường xuyên có hệ thống,không được viết tắt, ko ghi ck đè, không được bỏ phương pháp dòng.

b) Trường đúng theo ghi sổkế toán thủ công, nên dùng mực ko phai, không dùng mực đỏ nhằm ghi sổ kếtoán. Phải triển khai theo trình tự ghi chép và những mẫu sổ kế toán giải pháp tạiPhụ lục số 03. Lúc ghi không còn trang sổ bắt buộc cộng số liệu của từng trang để mang sốcộng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xen sản xuất phía trênhoặc phía dưới. Còn nếu không ghi không còn trang sổphải gạch chéo cánh phần không ghi, ko tẩy xóa, cấmdùng chất hóa học để sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán là việccộng sổ để tính ra tổng số vạc sinh mặt Nợ, bên gồm và số dư cuối kỳ của từngtài khoản kế toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền phương diện phảithực hiện tại khóa sổ vào thời điểm cuối mỗi ngày. Sau khoản thời gian khóa sổ phải thực hiện đối chiếugiữa sổ tiền mặt của kế toán tài chính với sổ quỹ của thủ quỹ với tiền mặt bao gồm trong két đảmbảo bao gồm xác, khớp đúng. Riêng biệt ngày cuối tháng phải tạo Bảng kiểm kê quỹ tiềnmặt, sau khi kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu cùng với sổ kế toán tiềnmặt ngày ở đầu cuối của tháng.

- Sổ tiền gửi ngânhàng, kho bạc tình phải khóa sổ vào vào cuối tháng để so sánh số liệu cùng với ngân hàng,kho bạc; Bảng đối chiếu số liệu với ngân hàng, kho bạc (có chứng thực của ngânhàng, kho bạc) được lưu thuộc Sổ tiền gởi ngân hàng, kho bội nghĩa hàng tháng.

- Đơn vị kế toán phảikhóa sổ kế toán tài chính tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập report tàichính.

- ngoại trừ ra, đơn vị chức năng kếtoán yêu cầu khóa sổ kế toán trong những trường hòa hợp kiểm kê bỗng xuất hoặc những trườnghợp không giống theo hình thức của pháp luật.

b) Trình từ khóa sổ kếtoán

(1) Đối với ghi sổ thủcông:

Bước 1: Kiểm tra, đốichiếu trước khi khóa sổ kế toán

- vào cuối kỳ kế toán,sau khi vẫn phản ánh hết những chứng từ kế toán gây ra trong kỳ vào sổkế toán, triển khai đối chiếu giữasố liệu trên giấy kế toán (nếu cần) với số liệu sẽ ghi sổ, thân số liệu củacác sổ kế toán tài chính có liên quan với nhau để bảo đảm sự khớp đúng thân số liệu trênchứng từ kế toán tài chính với số liệu đang ghi sổ với giữa các sổ kế toán tài chính với nhau. Tiếnhành cùng số gây ra trên SổCái và các sổ kế toán đưa ra tiết.

- Từ các sổ, thẻ kếtoán cụ thể lập Bảng tổng hợp cụ thể cho những tài khoản phải ghi trên nhiềusổ hoặc những trang sổ.

- thực hiện cộng sốphát sinh Nợ, số phát sinh tất cả của tất cả các thông tin tài khoản trên Sổ cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái đảm bảo số liệu khớp đúng và bởi tổng sốphát sinh. Tiếp nối tiến hành so sánh giữa số liệu trên Sổ cái với số liệu trênsổ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết, giữa số liệu của kế toán tài chính với sốliệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi bảo vệ sự khớpđúng sẽ triển khai khóa sổ kế toán. Trường hợp có chênh lệch phảixác định vì sao và cách xử trí số chênh lệch cho đến khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

- khi khóa sổ cần kẻmột con đường ngang dưới loại ghi nghiệp vụ ở đầu cuối của kỳ kế toán. Tiếp nối ghi “Cộngsố tạo ra trong tháng” phía bên dưới dòng sẽ kẻ;

- Ghi tiếp cái “Sốdư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

- Ghi tiếp cái “Cộngsố phát sinh lũy kế những tháng trước” từ đầu quý;

- Ghi tiếp dòng “Tổngcộng số phát sinh lũy kế từ trên đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tínhnhư sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số tạo ra Nợ vào kỳ

-

Số vạc sinh tất cả trong kỳ

Số dư có cuối kỳ

=

Số dư bao gồm đầu kỳ

+

Số vạc sinh tất cả trong kỳ

-

Số tạo nên Nợ trong kỳ

Sau khi tính được sốdư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, thông tin tài khoản nào dưCó thì ghi vào cột Có.

- ở đầu cuối kẻ 2 đườngkẻ tức thì nhau hoàn thành việc khóa sổ.

- Riêng một số trong những sổ chitiết gồm kết cấu các cột phát sinh Nợ, phạt sinh tất cả và cột “Số dư” (hoặc nhập,xuất, “còn lại” tốt thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại haytồn) ghi vào trong dòng “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, tốt cột“Còn lại”.

Sau lúc khóa sổ kếtoán, fan ghi sổ bắt buộc ký bên dưới 2 con đường kẻ, kế toán trưởng hoặc bạn phụ tráchkế toán kiểm tra bảo vệ sự bao gồm xác, cân đối sẽ ký xác nhận. Tiếp đến trình Thủtrưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký kết duyệt để xác nhận tính pháp lý của số liệu khóa sổkế toán.

(2) Đối cùng với ghi sổtrên vật dụng vi tính:

Việc cấu hình thiết lập quytrình khóa sổ kế toán tài chính trên phần mềm kế toán cần đảm bảo và thể hiện những nguyêntắc khóa sổ so với trường hòa hợp ghi sổ kế toán tài chính thủ công.

8. Sửa chữa thay thế sổ kếtoán

a) phương pháp sửa chữasổ kế toán: tiến hành theo chế độ tại khoản 1, khoản 4 Điều 27Luật Kế toán.

b) Các tình huống sửachữa sổ kế toán đối với một (01) năm tài chính

Đối với những bút toánđã ghi sổ thuộc năm tài chính, giá thành năm N, ngôi trường hợp gồm sai sót hoặc cóyêu mong của cơ quan có thẩm quyền, việc điều chỉnh số liệu được lý lẽ nhưsau:

(1)Từ ngày 01/01 năm N cho ngày 31/12 năm N:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N đến trước lúc khóa sổ kế toán vào trong ngày 31/12 năm N, kế toán tài chính sửachữa sổ kế toán tài chính năm bây giờ theo cách thức quy định tại máu a khoản8 Điều này.

Đối với những bút toánliên quan mang đến quyết toán giá cả nhà nước, mặt khác điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi ngân sách cân xứng vớicác bút toán tài thiết yếu đã sửa chữa.

(2) từ thời điểm ngày 01/01 nămN + 1 đến trước lúc nộp báo cáo tài thiết yếu cho cơ quan nhà nước tất cả thẩmquyền:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp report tài thiết yếu cho cơ sở nhà nướccó thẩm quyền, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài chính năm report theo phươngpháp phương pháp tại tiết a khoản 8 Điều này.

Đối với các bút toánliên quan cho quyết toán giá cả nhà nước, đồng thời điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi chi tiêu năm report phù hợp với các búttoán tài bao gồm đã sửa chữa.

(3) sau thời điểm nộp báocáo tài chính cho cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền:

- sau thời điểm đã nộp báocáo tài chính, so với sổ kế toán tài chính, kế toán sửa chữa sổ kế toán tàichính năm phát hiện tại theo phương pháp quy định tại máu a khoản 8 Điều này, đồngthời thuyết minh trên báo cáo tài chính.

- Đối với những búttoán tương quan đến quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước:

+ Trường vừa lòng báo cáoquyết toán túi tiền nhà nước không được duyệt, đôi khi điều chỉnh các thôngtin trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá cả năm báo cáo.

+ Trường đúng theo báo cáoquyết toán giá thành nhà nước đã được duyệt, đồng thời điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi túi tiền năm phân phát hiện cùng thuyết minh trênbáo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

9. Danh mục sổ kếtoán, chủng loại sổ, chỉ dẫn lập sổ kế toán nêu trên Phụ lục số 03 đương nhiên Thông tưnày.

Điều6. Report quyết toán

1. Đối tượng lập báocáo quyết toán

Đơn vị hành chính, sựnghiệp có sử dụng túi tiền nhà nước đề nghị lậpbáo cáo quyết toán giá cả đối cùng với phần ngân sách đầu tư do túi tiền nhà nước cấp.

Trường hợp solo vịhành chính, sự nghiệp gồm phát sinh những khoản thu, đưa ra từ mối cung cấp khác, nếucó quy định đề nghị quyết toán như nguồn giá thành nhà nước cấp với cơ quan bao gồm thẩmquyền thì đề nghị lập report quyết toán đối với các mối cung cấp này.

2. Mục đích của báocáo quyết toán

Báo cáo quyết toánngân sách công ty nước dùng để làm tổng thích hợp tình hình mừng đón và áp dụng nguồn kinhphí ngân sách nhà nước của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được trình diễn chi tiếttheo mục lục giá cả nhà nước để cung cấp cho cơ quan cấp trên, phòng ban tàichính và cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Thông tin trên report quyết toán ngânsách bên nước ship hàng cho việc nhận xét tình hìnhtuân thủ, chấp hành vẻ ngoài của pháp luật về túi tiền nhà nước và những cơ chếtài thiết yếu khác mà đối chọi vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ đặc biệt giúpcơ quan công ty nước, đơn vị chức năng cấp trên với lãnh đạo đơn vị kiểm tra, tiến công giá, giámsát với điều hành hoạt động tài chính, chi tiêu của 1-1 vị.

Báo cáo quyết toánnguồn khác phản ánh tình trạng thu -chi những nguồn khác (ngoài nguồn giá cả nhà nước) của đơn vị hành chính, sựnghiệp, theo lý lẽ của pháp luật phải triển khai quyết toán với ban ngành cấptrên, cơ thùng chính và cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Tin tức trên Báo cáoquyết toán nguồn khác ship hàng cho việc review tìnhhình thực hiện cơ chế tài chủ yếu mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc trưng giúp cơquan cấp trên, cơ thùng chính, cơ quan bao gồm thẩm quyền khác và lãnh đạo đối kháng vịđánh giá hiệu quả của các cơ chế, cơ chế áp dụng cho đối chọi vị.

3. Nguyên tắc, yêu cầulập và trình bày báo cáo quyết toán

a) Nguyên tắc:

- vấn đề lập báo cáoquyết toán phải căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán.

- Đối với report quyếttoán giá cả nhà nước:

+ Số quyết toán ngânsách bên nước bao gồm số kinh phí đầu tư đơn vị đã nhận được và thực hiện từ mối cung cấp ngân sáchnhà nước cung cấp trong năm, bao hàm cả số liệu tạo nên trong thời hạn chỉnh lýquyết toán theo lao lý của điều khoản về giá cả nhà nước.

+ Số liệu quyết toánngân sách đơn vị nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc nhànước khu vực giao dịch.

+ Số quyết toán chingân sách công ty nước là số đang thực chi, tất cả đầy đủhồ sơ chứng từ, riêng rẽ khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi túi tiền nhànước thì chỉ quyết toán khi đã tất cả thủ tục chứng thực ghi thu - ghi chi vào ngânsách đơn vị nước của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

- Đối với báo cáo quyếttoán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao hàm số thu, đưa ra từ nguồn không giống không thuộcngân sách nhà nước mà đơn vị chức năng đã triển khai từ đầu năm mới đến không còn ngày 31/12 hàngnăm.

b) yêu thương cầu:

Việc lập báo cáo quyếttoán phải bảo đảm an toàn sự trung thực, khách hàng quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúngtình hình thu, chi so với từng nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán phảiđược lập đúng nội dung, phương pháp theo công cụ và được trình bày nhất quángiữa các kỳ báo cáo. Khối hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán chi phí nhà nướcphải cân xứng và thống duy nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan tất cả thẩm quyềngiao và mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước, bảo đảm an toàn có thể so sánh được giữa số thực hiệnvới số dự toán và giữa những kỳ kế toán với nhau.

Trường thích hợp báo cáoquyết toán giá cả được lập bao gồm nội dung và cách thức trình bày không giống với cácchỉ tiêu trong dự trù hoặc khác với báo cáo kỳ kế toán thời gian trước thì phải giảitrình vào phần thuyết minh report quyết toán năm.

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toánngân sách đơn vị nước, report quyết toán nguồn không giống được lập báo cáo theo kỳ kếtoán năm.

Số liệu lập báo cáoquyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước thường niên là số liệu thu, bỏ ra thuộc năm ngân sáchcủa đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời gian chỉnh lý quyếttoán ngân sách chi tiêu nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo phương tiện của lao lý vềngân sách đơn vị nước.

Số liệu lập báo cáoquyết toán là số thu, bỏ ra thuộc nguồn khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp, đượctính mang đến ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm (ngày 31/12).

Trường thích hợp pháp luậtcó luật pháp lập thêm report quyết toán theo kỳ kế toán khác thì không tính báo cáoquyết toán năm đối kháng vị phải tạo lập cả báo cáo theo kỳ kế toán tài chính đó.

5. Trọng trách củacác đơn vị trong câu hỏi lập, nộp report quyết toán

a) nhiệm vụ củađơn vị:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp phải tạo và nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, ngoài những mẫu biểubáo cáo quyết toán túi tiền nhà nước phương pháp tại Thông tư này, còn buộc phải lậpcác mẫu báo cáo phục vụ công tác quyết toán giá cả nhà nước, các yêu cầukhác về làm chủ ngân sách công ty nước theo lao lý của quy định về ngân sách chi tiêu nhànước.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp có phát sinh thu - chi nguồn không giống không thuộc giá thành nhà nước theoquy định đề nghị quyết toán với cơ quan cấp cho trên, cơ cỗ ván chính và cơ sở cóthẩm quyền khác thì đối chọi vị phải tạo và nộp báo cáo quyết toán kinh phí nguồnkhác theo điều khoản tại Thông tư này.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp là đơn vị cấp trên nên tổng hợp báo cáo quyết toán năm của những đơn vị cấpdưới trực thuộc theo giải pháp hiện hành.

b) nhiệm vụ của cơquan Tài chính, Kho bạc bẽo Nhà nước:

Các ban ngành Tàichính, Kho tệ bạc Nhà nước và những đơn vị khác có liên quan, có trọng trách thực hiệnvà kết hợp trong câu hỏi kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, cung cấp và khai thác sốliệu về kinh phí đầu tư và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng gia tài và những hoạt độngkhác có liên quan đến tình trạng thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt độngnghiệp vụ chuyên môn của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạnnộp report quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp report cho 1-1 vị dự toán cấp trên hoặc cơ cỗ ván chính cùng cấp(trong trường hợp không tồn tại đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

- Các báo cáo quyếttoán năm qui định tại Thông bốn này.

- report khác theoquy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán giá cả nhà nước.

b) Thời hạn nộp Báocáo quyết toán năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp tất cả sử dụng ngân sách đầu tư ngânsách nhà nước tiến hành theo hiện tượng của Luật ngân sách nhà nước và các văn bảnhướng dẫn luật pháp về ngân sách nhà nước.

7. Hạng mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích cách thức lập báo cáo quyết toán ngân sách nêu tại Phụlục số 04, hẳn nhiên Thông tư này.

Điều7. Báo cáo tài chính

1. Đối tượng lập báocáo tài chính

Sau lúc kếtthúc kỳ kế toán năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp nên khóa sổ cùng lập báocáo tài thiết yếu để nhờ cất hộ cơ quan tất cả thẩm quyền và những đơn vị có tương quan theo quyđịnh.

2. Mục tiêu của báocáo tài chính

Báo cáo tài chínhdùng để cung cấp tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chínhvà các luồng tiền từ buổi giao lưu của đơn vị, cung cấp cho người có liênquan để xem xét và đưa ra những quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sáchcủa đối chọi vị. Thông tin report tài chính hỗ trợ cho việc cải thiện trách nhiệm giảitrình của đơn vị chức năng về việc mừng đón và sử dụng những nguồn lực theo lao lý củapháp luật.

Thông tin báo cáo tàichính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là tin tức cơ sở nhằm hợp tốt nhất báo cáotài thiết yếu của đơn vị cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu cầulập report tài chính

a) Nguyêntắc:

Việc lập report tàichính yêu cầu được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau thời điểm khóa sổ kế toán. Report tàichính đề nghị được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo điều khoản và đượctrình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp report tài thiết yếu trình bàykhác nhau giữa những kỳ kế toán thì đề nghị thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài thiết yếu phảicó chữ ký của tín đồ lập, kế toán trưởng cùng thủ trưởng của đơn vị kế toán. Ngườiký báo cáo tài chủ yếu phải phụ trách về văn bản của báo cáo.

b) yêu thương cầu:

Báo cáo tài chính phảiđược đề đạt một giải pháp trung thực, khách quan về văn bản và giá trị những chỉtiêu báo cáo; trình diễn theo một cấu tạo chặt chẽ, có hệ thống về tình hìnhtài chính, kết quả vận động và những luồng tiền từ hoạt động của đơn vị.

Báo cáo tài chủ yếu phảiđược lập kịp thời, đúng thời hạn quy định so với từng loại hình đơn vị, trìnhbày rõ ràng, dễ dàng hiểu, đúng chuẩn thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệubáo cáo bắt buộc được phản chiếu liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp nối số liệu củakỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị phải lập báocáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo chế độ của luật pháp Kế toán.

5. Trọng trách củacác đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính

a) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp phải lập báo cáo tài bao gồm năm theo chủng loại biểu ban hành tạiThông bốn này; ngôi trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có chuyển động đặc thù đượctrình bày report theo cơ chế kế toán do cỗ Tài chính ban hành cụ thể hoặc đồngý chấp thuận.

b) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp lập báo cáo tài chủ yếu theo biểu mẫu đầy đủ, trừ những đơn vị kếtoán bên dưới đây hoàn toàn có thể lựa lựa chọn để lập báo cáo tài chính 1-1 giản:

(1) Đối cùng với cơ quannhà nước thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

- Phòng, cơ quantương đương phòng ở trong Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự trù chingân sách công ty nước chi thường xuyên;

- không được giao dựtoán chi túi tiền nhà nước chi đầu tư phát triển, bỏ ra từ vốn xung quanh nước; khôngđược giao dự toán thu, giá cả hoặc lệ phí;

- không tồn tại cơ quan,đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị sựnghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệpcông lập được cấp tất cả thẩm quyền phân loại là đơn vị chức năng sự nghiệp do túi tiền nhànước bảo đảm toàn cỗ chi tiếp tục (theo chức năng, trọng trách được cấp có thẩmquyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);

- không được sắp xếp dựtoán chi ngân sách nhà nước chi chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn không tính nước; khôngđược giao dự toán thu, chi tiêu hoặc lệ phí;

- không tồn tại đơn vị trựcthuộc.

c) Đơn vị kế toán tài chính cấptrên có các đơn vị cấp dưới chưa phải là đơn vị chức năng kế toán cần lập báo cáo tàichính tổng hợp, bao gồm số liệu của đơn vị chức năng mình và toàn thể thông tin tài chínhcủa các đơn vị cấp dưới, bảo đảm an toàn đã loại trừ tất cả số liệu gây ra từ cácgiao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới với giữa các đơn vị cấpdưới với nhau (các đơn vị chức năng cấp bên dưới trong quan hệ giao dịch nội cỗ này là cácđơn vị hạch toán nhờ vào và chỉ lập báo cáo tài thiết yếu gửi mang lại cơ quan cấptrên để tổng đúng theo (hợp nhất) số liệu, chưa hẳn gửi report tài chủ yếu cho cáccơ quan mặt ngoài).

6. Ngôn từ và thời hạnnộp report tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ sở nhà nướccó thẩm quyền các report tài chủ yếu năm theo pháp luật tại Thông tứ này.

b) Thời hạn nộp báocáo tài chính:

Báo cáo tài chính nămcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp bắt buộc được nộp cho cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyềnhoặc đơn vị chức năng cấp trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán nămtheo chính sách của pháp luật.

7. Công khai báo cáotài chính

Báo cáo tài chính đượccông khai theo phương tiện của quy định về kế toán và những văn bản có liên quan.

8. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương pháp lập report tài chính đối chọi giản, báo cáo tàichính không thiếu thốn nêu tại phụ lục số 04, hẳn nhiên Thôngtư này.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều8. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Điều9. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Bộ, ngành, Ủyban dân chúng tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo,triển khai tiến hành Thông bốn này tới những đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong phạmvi phụ trách hoặc cai quản lý.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độkế toán cùng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sáchNhà nước, Chánh văn phòng bộ và Thủ trưởng những đơn vị tương quan thuộc bộ Tàichính chịu trách nhiệm phổ biến, phía dẫn, bình chọn và thực hiện Thông tứ này./.

Xem thêm: mẫu công văn giải trình chậm nộp báo cáo

vị trí nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng chính phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng và công sở TW Đảng; - kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - UBND, Sở Tài chính những tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục soát sổ văn phiên bản (Bộ tư pháp); - Công báo; - các đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Vụ Pháp chế - cỗ Tài chính; - Website chủ yếu phủ, Website cỗ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).