Luật 12 bảng

*

Luật 12 bảng (Lex duodecim tabularum) rađời sinh sống thời kỳ đầu của nền cùng hoà La Mã (tuyệt còn gọi là sơ kỳ của nền cộnghòa). Bộ lao lý này được xung khắc bên trên 12 bảng đồng đặt ở quảng trường LaMã, cần Sở phương tiện này được Call tắt là "Luật 12 bảng".Do trào lưu chiến đấu của dân gian vàcông ty nô công thương nghiệp hạn chế lại sự áp dụng tuỳ luôn thể tập cửa hàng trong bốn pháp vì lợiích riêng rẽ, năm 450 TCN, sau một năm thao tác làm việc, Uỷ ban biên soạn pháp luật có 5quí tộc với 5 dân dã sẽ biên soạn Bộ cách thức này. Ủy ban vẫn thống nhất: ”Một đạonguyên tắc được phát hành thì đề xuất được áp dụng phổ biến cùng với toàn bộ phần lớn fan, chứ đọng khôngyêu cầu một cá thể cụ thể nào”. Đây là tứ tưởng hiện đại về việc bình đẳng phápđiều khoản (aequum ius) từ các tác giả của Luật 12 bảng. (Xem: Stephan Meder,Rechts-geschichte, 2. Auflage, 2005, S. 13; Mathias Smoeckel, Stefan Stolte,Examinatorium Rechts-geschichte, 1. Auflage, 2008, S. 8f.).Nghiên cứu giúp quy định 12 bảng, bọn họ vẫn phầnnhư thế nào gọi được cuộc sống kinh tế, văn hóa truyền thống, làng hội của bạn La Mã cổ đại. Hìnhthức và ngôn từ của phiên bản pháp điển hóa này có tác động từ bỏ quy định Hy Lạp cổđại. Trên phương thơm diện pháp luật, quá ra khỏi tính giai cấp, Luật 12bảng có khá nhiều quý giá, quan trọng đặc biệt độc nhất là vẫn sản xuất dựng được nền tảng gốc rễ dânvẻ ngoài cổ (alten ius civile). Về ngôn từ, Luật 12 bảng cất đựngcác qui phạm tiến bộ về tố tụng, về nguyên tắc tứ và quy định hình sự. Bản cội của Luật 12 bảng này đã bị thấttruyền Lúc thành La Mã bị hủy diệt vào khoảng thời gian 390 Scông nhân. Những gì họ có đượcthời nay chỉ với đa số dẫn chứng được ghi chép hoặc trích dẫn lại từ hồ hết cuốnsách cổ được viết vì chưng đa số người sáng tác La Mã bằng Tiếng La tinch.Dưới phía trên xin trân trọng giới thiệu BẢNDỊCH TIẾNG VIỆT LUẬT 12 BẢNG cho độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên Luật.Bản dịch Luật 12 bảng tiếp sau đây chỉmang tính chất chất tìm hiểu thêm. Do sự cô động cùng đa nghĩa của ngôn từ, cùngvới nhiều từ cổ bên trong Luật, bắt buộc tuy nhiên đang nỗ lực, đã Bàn bạc với cả nhữngđồng nghiệp tiếp nối về Tiếng La tinch, dẫu vậy chắc hẳn rằng phiên bản dịch tiếp sau đây chưathể triển khai xong và ko rời khỏi các không nên sót. Bản nhờn này cùng các phiên bản dịchLuật cổ không giống sẽ dần dần được giới thiệu, sửa đổi và hoàn thiện theo thờigian. Tác trả phiên bản dịch hết sức mong cảm nhận các chủ ý góp sức thiện nay chí.Tương ứng với từng qui phạm, người sáng tác phần đa trích dẫn tất nhiên xuất phát bằng cảTiếng La tinh, Tiếng Anh và Tiếng Đức để độc giả một thể so sánh khi tất cả điềukiện. Qua trên đây, bao gồm từ bỏ hồ hết nội dung của Luật 12 Bảng cũng đưa ra những vấnđề yêu cầu tiếp tục phân tích nắm rõ như: Kỹ thuật lập pháp thểhiện nay trong Luật 12 bảng cùng Luật La Mã thời cổ đại; nghiên cứu và phân tích tất cả tính liênngành tra cứu hiểu về thực tế áp dụng phápphép tắc thời La Mã cổ đại; Vấn đề đại lý kế thừa Luật La Mã trong Luật dân sự hiệnđại làm việc các nước Tây Âu qua từng chế định rõ ràng <...>. 

1. TiếngAnh: Warmington, Remains of Old Latin, Vol. III Lucilius, TheTwelve sầu Tables, 1967

2. Tiếng Đức: R. Düll, DasZwölftafelgesetz, Texte, Übersetzunren und Erläuterunren, 7. Auflage,1995; 

 


BẢNG I

(TỐ TỤNG DÂN SỰ - CIVIL PROCEDURE)

1.

Nếu ai này được tập trung cho Tòa, ngườikia yêu cầu cho. Nếungười đó chưa tới <...>, anh ta sẽ ảnh hưởng bắt duy trì.

(Đối chiếu:

- Tiếng La tinch (Latin/lateinisch):

Si in ius vomèo, ito lớn. Niit, antestamino Igitur em capilớn.

- Tiếng Anh (English/ englisch) :

If someone is called lớn go to court, he has lớn go. If he doesn"tgo, <...> he should be captured.

- Tiếng Đức (German/ deutsch)

Wenn jemvà zu Gericht gerufen wird, soll ergehen. Geht er nicht, <...> soll er festgenommen werden).

2.

Nếu anh ta tránh mặt hoặc quăng quật trốn, anh ta sẽbị tóm gọn. Nếu vì chưng ốm nhức hoặc bởi tuôỉ lớn là một trlàm việc không tự tin, anh ta sẽ tiến hành chuyển đếnTòa bằng xe cộ cáng

(Đối chiếu:

- Tiếng La tinh:

Si calvitur pedemve struit, manum endoiacilớn. Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato.

- Tiếng Anh:

If he shirks or flees, he should be captured. If illness or oldage is an impediment, let hyên be given a carriage.

- Tiếng Đức:

Wenn er sich drückt oder flieht, soll erfestgenommen werden. Sind Krankheit oder Alter ein Hindernis, soll er eineTrage erhalten).

3.

Chỉ có người sở hữu khu đất new là người bảo lãnhcho một người sở hữu đất không giống. Nhưng bất kể tín đồ dân thoải mái nào cũng có thểlà người bảo lãnh cho tất cả những người ko có tài năng sản.

(Đối chiếu:

- Tiếng La tinh:

Adsiduo vindex adsiduus esto lớn. Proletario iam civi quis voletvindex eslớn.

- Tiếng Anh:

Only a landowner should be surety for another landowner. But anycitizen can be surety for a proletarian.

- Tiếng Đức:

Nur ein Grundbesitzer kann Bürge für einenGrundbesitzer sein. Jedoch kann jeder Bürger Bürge für einen Proletarier sein).

4.

Nếu những bên đã thỏa thuận giao kèo, thì phảicông bố công khai minh bạch thỏa thuận hợp tác này. Nếu những bên tất cả tnhãi chấp, thì bọn họ buộc phải gửi vụkiện ra địa điểm công cộng (Forum:nghĩa cổ là chợ, khu vực hội họp) trướcbuổi trưa. Họ sẽ cùng từ gượng nhẹ cho mình. Sau buổi trưa, thẩm phán sẽ phánquyết. Nếu cả hai rất nhiều có mặt, vụ kiện vẫn hoàn thành lúc khía cạnh trời lặn.

(Đối chiếu:

- Tiếng La tinh:

Rem ubi pacunt, orato lớn. Ni pacunt, in comitioaut in foro ante meridiem caussam coiciunto lớn. Com perorankhổng lồ ambo praesentes.Post meridiem praesenti lcửa nhà addicilớn. Si ambopraesentes, solis occasus suprema tempestas esto.

- Tiếng Anh:

When parties have made an agreement, announce it. If they don"tagree, they shall state their case in the Forum before noon. They shall pleadtogether in person. After noon, let the judge pronounce. If both are present,the case shall kết thúc at sunphối.

- Tiếng Đức:

Wurde eine Abmatầm thường getroffen, soll sieverlautbart werden. Sind sich die Parteien uneins, sollen sie ihren Fall vorMittag yên Forum einbrinren. Sie sollen gemeinsam und persönlich plädieren. NachMittag soll der Richter das Urteil verkünden. Sind beide Parteien anweskết thúc,endet das Verfahren zum Sonnenuntergang.)


(TỐ TỤNG DÂN SỰ - CIVIL PROCEDURE)

1.

Ốm nặng… hoặc vào ngày giao kết hợp đồng (enemy: nghĩa từ cổ là bên giao phối kết hợp đồng); … nếu bất kể điều gì trong những phần đa điềunày là một trsinh hoạt ngại ngùng mang lại thẩm phán hoặc một bên nào kia, thì vào ngày kia các thủtục yêu cầu dừng lại. Người mà kiếm tìm kiếm bệnh cứ đọng xuất phát điểm từ một người khác hiện tại đang vắngnhà, thì fan đó gồm nghĩa vụ nên chờ trước cửa nhà anh ta tía ngày một lần.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

...morbus sonticus... aut status dies cumhoste;... quid horum fuit unum iudici arbitrove sầu reove sầu, eo dies diffensus eslớn. Cuitestimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito lớn.

- Tiếng Anh:

Serious illness... or else a day appointed with an enemy; ... ifany of these is an impediment for the judge or any tiệc ngọt, on that dayproceedings must over. One who seeks the testimony from an absent person shouldwait before his doorway every third day.

- Tiếng Đức:

... schwere Krankheit ... ansonsten einen Tagvereinbart mit dem Gegner; ... ist dies ein Hindernis für den Richter oder einePartei muss das Verfahren an diesem Tag enden. Wer von einem Abwesenden eineZeugenaussage sucht, soll jeden dritten Tag vor seiner Tür klagen.)


(VAY NỢ - DEBT)

1.

Trong ngôi trường phù hợp một khoản nợ đã có được xácđịnh trước hoặc số tiền nợ mà lại Tòa án vẫn tulặng tía cần trả, thì trong thờihạn ba mươi ngày số tiền nợ đó yêu cầu được tkhô nóng toán.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

Aeris confesmê man rebusque iure iudicatis XXXdies iusti sunto lớn.

- Tiếng Anh:

In case of an admitted debt or of awards made by a court, 30 daysshall be allowed for payment.

- Tiếng Đức:

Einer Person, die gesteht, Geld zu schulden,oder dazu verurteilt wurde, müssen 30 Tage gegeben werden um die Schuld zubezahlen.

2.

Người chủ nợ hoàn toàn có thể di động nhỏ nợ và đưa connợ đến Tòa. Nếubé nợ ko trả được nợ theo kết án của Tòa cùng cũng không một ai bảo lãnh choanh ta, công ty nợ có thể tống giam bé nợ hoặc trói bởi dây xích cùng với trọng lượngkhông thực sự 15 pao (1pao thời La Mã khoảng 450 gam).Nếu con nợ đói khát tất yêu sinh sống được nữa, thời điểm kia chủ nợ mới phải mang đến anh tamột pao lúa mỳ từng ngày. Nếu anh ta hy vọng thêm, nhà nợ được phnghiền cho thêm.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

Post deinde manus iniectio eskhổng lồ. In ius ducito lớn. Ni iudicatum facit aut quisenvì chưng eo in iure vindicit, secum ducito, vincito lớn aut nervo aut compedibus XVponvị, ne maiore aut tê mê volet minore vincito lớn. Si volet suo vivilớn, ni suovivit, qui eum vinctum habebit, libras faris enbởi vì dies dato. Sivolet, plus dakhổng lồ.

- Tiếng Anh:

After then, the creditor can lay hands on hyên và haul hyên tocourt. If he does not satisfy the judgment và no one is surety for hyên, thecreditor may take the defendant with hyên ổn in stocks or chains with a weight ofno more than 15 lbs. <...> If he does not live sầu on his own, the creditor mustgive sầu hyên ổn a pound of wheat a day. If he wants to lớn he may give sầu more.

- Tiếng Đức:

Danach kann ihn der Gläubiger festnehmen undvor Gericht stellen. Ist dieser mit dem Urteil nicht befriedigt und gibt eskeine Bürren für ihn, kann der Gläubiger den Angeklagten in 15 Pfund schwereKetten legen, jedoch nicht schwerer, aber leichter, wenn er es wünscht. <...>Ist er nicht auf sich selbst gestellt, hat der Gläubiger ihm einen Pfund Weizenpro Tag zu geben. Oder mehr, wenn er das wünscht.)

3.

Đến ngày phiên chợ đồ vật cha, những công ty nợ tất cả thểtùng xẻo bé nợ ko trả được nợ. Nếu xử trên mức cần thiết, họ cũng không xẩy ra tội.

(Đối chiếu:

Tiếng la tinh:

Tertiis nundinis partis secankhổng lồ. Si plusminusve secuerunt, se fraude eskhổng lồ.

Tiếng Anh:

On the third market day, (creditors) may cut pieces. If they takemore than they are due, they vì so with impunity.

4.

Quyềngia sản có hiệu lực vĩnh viễn, vào quan hệ giới tính cùng với cửa hàng không giống (aeterna/foreigne/Feind: tự cổ, có nghĩalà tất cả các chủ thể khác).

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

Adversus hostem aeterna auctoritas esto lớn.

- Tiếng Anh:

Against a foreigner, the right of property is valid forever.

- Tiếng Đức:

Gegen einen Feind gilt das Eigentum ewig.)


(LUẬTGIA ĐÌNH - FAMILY LAW)

1.

Nếumột đứa tphải chăng hình thành với 1 hình thái dị hình (addeformitatem/with a deformity/ein offensichtlich verstümmeltes Kind),đứa tthấp kia sẽ ảnh hưởng giết thịt.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

Cito necatus insignis ad deformitatem puer esto lớn.

- Tiếng Anh:

If a child is born with a deformity he shall be killed.

- Tiếng Đức

Ein offensichtlich verstümmeltes Kind mussumgehkết thúc getötet werden).

2.

Nếu tín đồ thân phụ phân phối bé làm quân lính mang lại tía lần (sell someone inkhổng lồ slavery: nghĩa cổ đưa/ bánđi làm bầy tớ khổ không đúng gồm ĐK, không phải vĩnh viễn), bạn con đó sẽ được thoải mái khỏi bạn chacủa bản thân mình.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh:

Si pater filium ter venum duit, filius apatre liber esto.

- Tiếng Anh:

If a father sells his son into slavery three times, the son shallbe không lấy phí of his father.

- Tiếng Đức:

Verkauft ein Vater seinen Sohn drei mal indie Sklaverei, so soll der Sohn frei von seinem Vater sein).

 

BẢNG V

(THỪA KẾ - INHERITANCE)

1.

Nếu một fan tắt hơi ko giữ lại di chúc màcũng không tồn tại người quá kế theo nguyên lý, thì fan bầy ông tiếp theo ở trong họsản phẩm gần nhất đang tận hưởng quá kế. Nếu không tồn tại người đàn ông tiếp đến thuộcchúng ta mặt hàng sớm nhất, những người dân đàn ông ở trong chiếc tộc còn lại sẽ tiến hành hưởngthừa kế.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Si intestakhổng lồ moritur, cui suus heres necescit, adgnatus proximus familiam habekhổng lồ. Si adgnatus nec escit, gentilesfamiliam habento.

- Tiếng Anh:

If a person dies intestate without heirs, the nearest kinsman shall inherit. If there is no near kinsmen, his clansmen shallinherit.

- Tiếng Đức:

Stirbt eine Person ohne Testament und ohneErben, soll der nächste männlibít Verwandte in das Erbe eintreten. Existiertkein naher männlicher Verwandter, sollen die Stammesmänner erben.

2.

Nếu một tín đồ bị điên, thì fan bầy ông tiếptheo nằm trong họ mặt hàng sớm nhất của người đósẽ sở hữu quyền đối với tài sản của anh ý ta.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque ineo pecuniaque eius potestas eskhổng lồ.

- Tiếng Anh :

If someone goes mad, his nearest kinsman shall haveauthority over his property.

- Tiếng Đức:

Wird jemand geisteskrank, soll der nächstemännliđậy Verwandte die Verfügungsbefugnis über dessen Besitz haben).


(TÀI SẢN - PROPERTY)

1.

Nếu một người làm cho một hiệp đồng hoặc chuyểnnhượng và thông báo điều này bởi lời nói, thì Tính từ lúc thời đặc điểm này quyền lợi và nghĩa vụ đượcxác lập.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita iusesto lớn.

- Tiếng Anh:

When someone makes bond or conveyance and announces it orally,right shall be given.

- Tiếng Đức:

Verpflichtet sich oder manzipiert jemandmündlich, soll dies rechtsgültig sein.

2.

Không ai được dịch chuyển cột xà bên hoặc cộtcây nho có tác dụng rượu vào sân vườn.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinch :

Tignum iunctum aedibus vineave sầu sei concapitne solvikhổng lồ.

- Tiếng Anh:

No one has the right to remove beams from buildings or vineyards.

- Tiếng Đức:

Niem& darf Balken von Gebäuden oderWeingärten entfernen.

 

BẢNG VII

(LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN - REAL PROPERTY)

1.

Một người chủ sở hữu gia sản bắt buộc làm một con đườngnhằm đi lại (nếu như sống thọ một quyền vớilối đi -right-of-way); nếu như người chủ lắc đầu không làm, khách qua đường vẫnbao gồm quyền đi qua với con vật bất kể ở đâu mà người ta cần đi qua.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Viam muniunlớn ni sam delapidassint, qua volet iumenlớn agilớn.

- Tiếng Anh:

build a road ;if they become dilapidated, passersby can drive sầu their beasts where ever theywant.

- Tiếng Đức:

Baue Straßen; werden sie vernachlässigt,können Straßenbenutzer ihr Vieh treiben wo immer sie wollen).

2.

Nếu mặt đường đường nước mưa xuất phát từ 1 khu nhà ở (nằm trong gia tài của một tín đồ làm sao đó) tạo thiệt sợ <…>, thđộ ẩm phán đã phán quyếtcâu hỏi người sở hữu đó nên đền bù.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Si aqua pluvia nocet… iubetur ex arbitriocoerceri.

- Tiếng Anh:

If runoff does damage..., he shallbe made khổng lồ fix it by the judge.

- Tiếng Đức:

Wenn Regenwasser schadet ... soll er vomRichter dazu verurteilt werden, den Schaden zu beheben.


(VI PHẠM NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG - TORTS)

1.

Những ai cơ mà hát một bài hát tội ác (bài xích hát này được dịch do Cicero nlỗi một sựbỉ báng, ngơi nghỉ thành thị của thánh thần)…

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinch :

Qui malum carmen incantassit…

- Tiếng Anh:

Those who have incanted an "evil song"... (interpretedby Cicero as slander, in City of God)…

- Tiếng Đức:

Wer einen bösen Fluch ausgesprochen hat ...

2.

Nếu ai gây thương thơm tích có tác dụng tàn tật người kháccùng không đền bù, thì câu hỏi trả thù ngang bởi (retaliation/gleiđậy Vergeltung: trả nợ máu) là hợp pháp.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio andeslớn.

- Tiếng Anh:

If one has maimed another và does not buy his peace, there beretaliation in kind.

- Tiếng Đức:

Wenn jemvà einen anderen verstümmelt, undnicht Genugtuung leistet, ist gleibịt Vergeltung gerechtfertigt.

3.

Bất cứ ai khiến thương thơm tích mà làm cho gẫy xươngcủa tín đồ khác phải trả 300 đồng xettec(sesterces: tiền cổ xưa La Mã); so với một quân lính là 150 xettec; giả dụ tmùi hương tật vơi,bắt buộc trả 25 xettec.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Manu fustive say đắm os fregit libero, CCC, siservo, CL poephái mạnh subito lớn mê mẩn iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunlớn.

- Tiếng Anh:

Someone who breaks another"s bone must pay 300 sesterces; for aslave sầu, 150; if he has done simple harm against another, 25.

4.

Aiđó mà làm cho hại mang đến mùa màng của người khác bằng một câu thần chú…

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Qui fruges excantassit… neve sầu aliephái nam segetempellexeris...

- Tiếng Anh:

Someone who kills crops with a spell, <...> or another"s corn…

- Tiếng Đức:

Jemand der das Getreide zerstreut <...> odereines anderen Korn...

5.

Nếu bạn đỡ đầu mà lại lừa dối fan đượcđỡ đầu, thì tín đồ đỡ đầu đó có khả năng sẽ bị mất quyền.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Patronus yêu thích clienti fraudem fecerit, sacereskhổng lồ.

- Tiếng Anh:

If a patron defrauds his client, let hyên be outlawed.

- Tiếng Đức:

Wenn ein Patron seinen Klienten betrügt, solldieser rechtlos sein.

6.

Nếumột tín đồ được tập trung làm nhân hội chứng mà không chỉ dẫn được hội chứng cứ, thìanh ta có khả năng sẽ bị xem là ko thật thà với không được liên tục có tác dụng bệnh.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Qui se sierit testarier libripensve sầu fuerit,ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto.

- Tiếng Anh:

If one has been called khổng lồ witness, unless he gives his testimony,let him be dishonoured and incapable of further testimony.

- Tiếng Đức:

Wird jemvà als Zeuge berufen, soll er, wenner nicht aussagt, entehrt sein und unfähig weiter auszusagene.

7.

Nếu một thứ tuột ngoài tay ko phương châm mộtbạn làm sao kia với gây thiệt sợ hãi, thì người đó đề xuất đền bù cho những người bị hạimột bé rán đực.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Si telum manu fugit magis quam iecit, arietemsubicito lớn.

- Tiếng Anh:

If an object flies unaimed from your hand rather than aimed , you will owe a ram.

- Tiếng Đức:

Fliegt eine Waffe ungezielt aus deiner Hvà,schuldest du einen Widder).

 

BẢNG IX

 

4. Thẩm phán có khả năng sẽ bị xử xử tử nếu như tất cả bằngchứng về Việc tội tình nhấn hối lộ.

5. Tội phản nghịch loạn: Bất cđọng ai làm phản hoặctđắm say gia cùng với bốn cách là member của nhóm bội nghịch đụng buộc phải Chịu hình phạt tửhình.

6. Cấm xử xử tử một tín đồ cơ mà chưa thông quaxét xử.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Privilegia ne irroganto.

- Tiếng Anh:

4. The penalty shall be death for a judge or arbiter legallyappointed who has been found guilty of receiving a bribe for giving a decision.

5. Treason: he who shall have roused up a public enemy or handedover a citizen khổng lồ a public enemy must suffer capital punishment.

6. Putting lớn death of any man, whosoever he might be unconvicted,is forbidden.

- Tiếng Đức:

4. Wird ein offiziell ernannter Richter oderSchiedsmann der Annahme einer Bestetầm thường für eine Entscheidung für schuldigbefunden, ist die Strafe der Tod.

5. Hochverrat: wer einem Staatsfeind Beihilfeleistet oder einen Bürger einem Staatsfeind übergibt, wird mit dem Todebestraft.

6. Das Töten egal welcher Person, wofür auchimmer sie verurteilt wurde, ist verboten).

 

BẢNG X

(QUI ĐỊNH VỀ TANG LỄ - FUNERAL REGULATIONS)

1.

Không bao gồm tín đồ vượt cố làm sao được hỏa táng hoặcđược chôn ngơi nghỉ trong thành phố.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve sầu urikhổng lồ.

- Tiếng Anh:

No dead man may be cremated nor buried in the City.

- Tiếng Đức:

Tote dürfen in der Stadt weder eingeäschertnoch begraben werden).

2.

Nếu tín đồ chiến thắng cuộc dành được một phầnthưởng trọn hoặc bầy tớ hoặc động vật hoang dã nuôi,…

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Qui coronam parit ipse pecuniave eius honorisvirtutisve ergo arduitur ei…

- Tiếng Anh:

When a man wins a crown,or his slave or cattle win a crown for hyên,…

- Tiếng Đức:

Gewinnt jem& einen Preis, oder sein Sklaveoder Vieh für ihn, ...).

3.

Không ai được phxay vứt quà vào dàn hỏa táng.Ngoại trừ trường vừa lòng nếu như răng của bạn bị tiêu diệt bằng xoàn được chôn hoặc thiêuthuộc.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Neve sầu aurum addito lớn. At cui auro dentes iunctiescunt. Ast in cum illo sepeliet uretve sầu, se fraude esto lớn.

- Tiếng Anh:

No one must add gold to lớn a funeral pyre. But if his teeth are heldtogether with gold, and are buried or burnt with hyên, it shall bedisconsidered.

- Tiếng Đức:

Gold darf nicht auf dem Scheiterhaufenverbrannt werden. Werden aber die Zähne mit Gold zusammengehalten, und mit ihmbegraben oder verbrannt, soll es straflos sein.

 

BẢNG XI

(HÔN NHÂN - MARRIAGE)

Cnóng thành hôn giữa bạn bình dân và quítộc. Đàn ông ship hàng quân đội không được phép thành hôn cho tới Khi việc huấnluyện xong.

(Đối chiếu:

- Tiếng la tinh

Conubia plebi cum patribus sanxerunt.

- Tiếng Anh:

Marriages between plebeians & patricians are prohibited. Men inthe army may not wed until training is complete.

- Tiếng Đức:

Ehen zwischen Plebejern und Patriziern sindverboten. Männer der Armee dürfen nicht heiraten, bis die Ausbildung vorbeiist).