Trên đại lý phân tích trình bày về mối cung cấp lực lượng lao động, cải tiến và phát triển nguồn nhân lực cùng đánh giá hoàn cảnh cải tiến và phát triển nguồn lực lượng lao động trên cửa hàng dược phẩm Yên Bái, tác giả khuyến cáo các chiến thuật nhằm mục tiêu hoàn thành công tác làm việc cải cách và phát triển mối cung cấp lực lượng lao động trên đơn vị thời gian tới. Mời chúng ta thuộc tham khảo.
Bạn đang xem: Luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực

*

Nội dung Text: Luận văn uống Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển mối cung cấp nhân lực tại chúng tôi Cổ phần Dược phđộ ẩm Yên Bái


Xem thêm: Sở Kiều Truyện _ Tập 60 - Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIPHẠM THỊ MY NGAPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM YÊN BÁILUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰCHÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘIPHẠM THỊ MY NGAPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM YÊN BÁIChulặng ngành: Quản trị nhân lựcMã số : 60340404LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. MẠC VĂN TIẾNHÀ NỘI - 2015 iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam kết Luận văn này là công trình xây dựng phân tích thực thụ của cánhân tôi, chưa được công bố trong bất kể một công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích nào. Cácsố liệu, câu chữ được trình diễn trong luận vnạp năng lượng này là trọn vẹn vừa lòng lệ vàđảm bảo vâng lệnh các phương tiện về đảm bảo quyền tải trí tuệ.Tôi xin Chịu trách nát nhiệm về đề bài nghiên cứu của mình.Tác giảPhạm Thị My Nga iiMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... vDANH MỤC BẢNG .................................................................................... viDANH MỤC HÌNH ................................................................................... viiiPHẦN MTại ĐẦU .......................................................................................... 11. Lý do chọn đề bài ...................................................................................... 12. Tình hình nghiên cứu và phân tích liên quan mang đến vấn đề.............................................. 23. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích............................................................... 44. Đối tượng, phạm vi phân tích................................................................ 45. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 56. Những góp sức của luận vnạp năng lượng ................................................................. 57. Kết cấu luận văn uống ....................................................................................... 6CHƯƠNG 1: CƠ STại LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................... 71.1 Một số có mang .................................................................................... 71.1.1 Nguồn lực lượng lao động ..................................................................................... 71.1.2 Phát triển mối cung cấp nhân lực ...................................................................... 81.2 Nội dung phát triển nguồn lực lượng lao động vào công ty .................... 91.2.1 Nâng cao chất lượng mối cung cấp nhân lực ................................................... 111.2.2 Phát triển con số nguồn nhân lực...................................................... 151.2.3 Hợp lý cơ cấu mối cung cấp lực lượng lao động trải qua sắp xếp với sử dụng mối cung cấp nhânlực ................................................................................................................ 171.3 Các yếu tố tác động mang đến phát triển nguồn lực lượng lao động vào doanhnghiệp .......................................................................................................... 241.3.1 Nhân tố bên phía ngoài................................................................................ 24 iii1.3.2 Nhân tố bên trong doanh nghiệp .......................................................... 251.4 Kinc nghiệm cải cách và phát triển nguồn nhân lực vào công ty ........... 271.4.1 Kinc nghiệm thế giới ........................................................................... 271.4.2 Kinh nghiệm của toàn quốc ................................................................. 311.4.3 Bài học tập rút ra ...................................................................................... 34TIỂU KẾT CHƯƠNG 1............................................................................. 35CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠICÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI (YPHARCO) .............. 362.1 Khái quát tháo về công ty CP dược phđộ ẩm Yên Bái............................. 362.1.1 Quá trình ra đời với phát triển đơn vị CP dược phẩm Yên Bái..................................................................................................................... 362.1.2 Chức năng, trách nhiệm ........................................................................... 382.1.3 Cơ cấu tổ chức triển khai ..................................................................................... 382.1.4 điểm lưu ý lao rượu cồn của khách hàng ............................................................ 402.2 Thực trạng vận động cải cách và phát triển nguồn nhân lực tại chủ thể cổ phầndược phđộ ẩm Yên Bái .................................................................................... 422.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................................................... 422.2.2 Phát triển về số lượng mối cung cấp lực lượng lao động ................................................. 532.2.3 Hợp lý cơ cấu nguồn lực lượng lao động trải qua sắp xếp với thực hiện mối cung cấp nhânlực ................................................................................................................ 572.3 Đánh giá chỉ thực trạng cải cách và phát triển mối cung cấp lực lượng lao động trên đơn vị cổ phầndược phđộ ẩm Yên Bái .................................................................................... 762.3.1 Ưu điểm .............................................................................................. 772.3.2 Hạn chế cùng nguim nhân ...................................................................... 77TIỂU KẾT CHƯƠNG 2............................................................................. 81