Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi Việt dịch: Linch Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

*

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật sinh hoạt tại núi Linh thứu, thành Vương xá, cùng rất đông đầy đủ chúng đại Tỳ-kheo một nlẩn thẩn nhì trăm năm mươi vị và một ndại dột vị Bồ-tát. Những vị Bồ-tát ấy đầy đủ nhỏng Bồ-tát Di-lặc.

Bạn đang xem: Kinh thien dia bat duong

Phật bảo Hiền đưa Xá-lợi-phất:

–Về phương thơm Đông biện pháp cõi này một hằng sa bao gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Khoái Lạc Nhỏng Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện nay đang tngày tiết pháp, quốc độ ấy thương hiệu là Bất khả chiến thắng.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này nhị hằng sa gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Nhỏng Lai Vô Sngơi nghỉ Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang tngày tiết pháp, quốc độ ấy thương hiệu là Hoan lạc.

Xá-lợi-phất! Về pmùi hương Đông cách cõi này cha hằng sa gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Biến Minc Nhỏng Lai Vô Ssinh hoạt Trước Đẳng Chánh Giác hiện nay đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Hỷ ái.

Xá-lợi-phất! Về phương thơm Đông phương pháp cõi này tư hằng sa gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Tkhô giòn Tịnh Nlỗi Lai Vô Ssống Trước Đẳng Chánh Giác hiện tại đang tmáu pháp, quốc độ này tên là Nội khoái.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông biện pháp cõi này năm hằng sa gồm cõi

Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Công Đức Minch Thủ Nlỗi Lai Vô Snghỉ ngơi Trước Đẳng Chánh Giác hiện giờ đang tmáu pháp, quốc độ đó tên là Vô hoài nghi.

Xá-lợi-phất! Về pmùi hương Đông biện pháp cõi này sáu hằng sa bao gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bản Thảo Thọ Thủ Nhỏng Lai Vô Sngơi nghỉ Trước Đẳng Chánh Giác hiện tại đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Vô độc ưa thích.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông giải pháp cõi này bảy hằng sa gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Nlỗi Lai Vô Ssinh sống Trước Đẳng Chánh Giác hiện nay đang ttiết pháp, quốc độ ấy thương hiệu là Liên hoa hương.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông phương pháp cõi này tám hằng sa bao gồm cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bảo Lac Liên Hoa Khoái Trụ Tbọn họ Vương Nlỗi Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang ttiết pháp, quốc độ ấy tên là Cam âm thanh xưng tmáu.

Lại nữa, này Hiền mang Xá-lợi-phất! Quốc độ của chư Phật Nlỗi Lai đều tkhô hanh tịnh không tồn tại năm đồ vật uế trược, không có ái dục, không tồn tại người đàn bà, không tồn tại ý nhơ dơ, không tồn tại trừ ếm, không tồn tại sự biệt lập.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nay nam giới, thiện tại chị em làm sao nghe tám danh hiệu các Đức Phật Nlỗi Lai này, thọ trì, gọi tụng, phụng hành, thì trọn đời không biến thành đọa vào ba con đường ác, trừ năm tội vô con gián.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu gồm thiện phái mạnh, thiện đàn bà như thế nào nghe danh hiệu tám Đức Phật cùng thương hiệu những quốc độ, tbọn họ trì, đọc tụng, phụng hành, cần sử dụng công đức ấy để phát trọng điểm Bồ-tát thì sinh ra hay chạm chán pháp Đà-la-ni, luôn được tướng giỏi, luôn luôn được âm tkhô nóng giỏi, luôn được phước gia hộ chuyển đổi. Thiện nay nam giới, thiện tại thiếu nữ như thế nào phụng hành lời dạy của tám Đức Phật một giải pháp đúng đắn thì Lúc người nàng hiện ra được gửi kết hôn nam giới.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Thiện nam giới, thiện tại cô gái làm sao so với chư Phật Như Lai, mỗi sáng sớm rửa ráy cọ thật sạch, trang phục chỉnh tề, hôm sớm bố thời hiểu tụng tởm này thì được công đức vô lượng, đệ nhất Tđọng Thiên vương vãi thường ủng hộ những thiện tại phái mạnh, thiện nay nữ ấy. Hoặc ở địa điểm quan ải, hoặc ở khu vực oan gia mà lại đọc tụng ghê này, hoặc sinh sống vào vùng đạo tặc, hoặc sinh sống trên vùng nước lửa, hoặc sinh sống chỗ hải dương cả chạm chán gió to sóng dữ, hoặc nghỉ ngơi khu vực quân trận giao chiến mà hiểu tụng ghê này, hoặc lúc bị trúng trùng độc, hoặc khi nghe tới loài chyên ổn ác kêu, hoặc Khi gặp mặt ác mộng, hoặc sinh sống trong chỗ long thần, hoặc ở nơi chốn ngũ quỷ vượt đổi sợ hãi cơ mà đọc tụng gớm này, hoặc tất cả chứng bệnh đau nguy cấp cho nhưng trì tụng ghê Bát Dương Thần Chú này thì số đông thiết bị tai họa, khiếp sợ, bệnh dịch tật… hồ hết được trư khỏi.

lúc ấy, Đức Phật nói kệ cầm tắt:

Cõi này sẽ không Như Lai Trì thương hiệu quốc độ này Trừ tất cả điềkhối u ác tính Mau được lên chánh đạo Sinc ra thường gặp Phật Thấy gọi rất hoan tin vui Bậc soi sáng sủa bên trên đời Tâm đồng đẳng cúng nhịn nhường Vô số trăm ndở hơi kiếp Thường xa lìa chấp trước Mau được đạo Niết-bàn Thờ hiệu chỏng Phật này Nay gặp gỡ chư Nlỗi Lai Phụng hành lời Phật dạy dỗ Là người dễ dàng điều phục Mỗi từng thấy địa điểm sinc Đoan nghiêm đủ tướng giỏi Sinc trong bên giàu sang Dũng mãnh ưa cha thí Là tín đồ ko xan tmê mẩn Người nữ giới nghe điều này Tâm ý hết sức vui mừng Lìa được thân fan cô bé Sinch ra làm cho thân nam Các binch không đủ can đảm hại Đường ác cũng không gặp Quan quyền và đạo tặc Trọn ko hại người ấy Năm ma không quậy phá Tướng quân với quan liêu thuộc Không thể gây hư tổn được Người phụng thờ gớm này.

Bấy tiếng, đệ tuyệt nhất Tư Thiên vương vãi, Bồ-tát Di-lặc… thuộc bạch Phật:

–Chúng con xin cùng ủng hộ tất cả những người thọ trì gớm chú Bát Dương này. Chúng nhỏ xin hợp sức cỗ vũ khiến cho cho những người thọ kinh chú ví như bị tật dịch mau được thulặng sút.

Đức Phật giảng nói gớm này kết thúc, đệ tốt nhất Tđọng Thiên vương, Bồ-tát Di-lặc…, bọn chúng Tỳ-kheo và những sản phẩm Ttránh, Rồng, Quỷ, Thần, Dân bọn chúng, A-tu-la, nghe kinh phần lớn sung sướng, tức thời đảnh lễ Đức Phật lui ra.

Tên tám vị Bồ-tát: Một là Bồ-tát Bạt-đà-hòa, nhị là Bồ-tát Lana-lân-kiệt, cha là Bồ-tát Kiều-nhật-đâu, bốn là Bồ-tát Na-la-đạt, năm là Bồ-tát Tu-rạm, sáu là Bồ-tát Nhân-để-đạt, bảy là Bồ-tát Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa, tám là Bồ-tát Hòa-luân-điều.

Xem thêm: Bảng Giá Ding Tea Menu - Ding Tea Menu Các Vị Trà Sữa Ngon Nhất

Tám vị Bồ-tát ấy cầu đạo từ vô số kiếp cho đến lúc này không triệu chứng đắc trái Phật. Tám vị Bồ-tát này khi xưa học đạo đa số nguyện mang đến muôn dân nơi tám phương với nhị phương xấp xỉ thuộc được chạm chán Phật. Hoac có người nguy cấp cho, nếu như điện thoại tư vấn khổng lồ danh trường đoản cú của tám vị ấy thì bọn họ ngay thức thì được giải trừ, hoặc Khi tuổi tbọn họ của họ chuẩn bị hết, tám vị Bồtát này liền cất cánh cho nghinc đón. Nguyện mang một ít công đức này khiến cho đều fan phần đa an vui nhỏng tám vị Bồ-tát ấy.