Tài liệu ôn thi kế toán bệnh viện qua tài liệu: CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN BỆNH VIỆN.Kế toán bệnh viện có 2 loại, kế toán bệnh viện công áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán bệnh viện tư áp dụng kế toán doanh nghiệp. Cách hạch toán ở bệnh viện và công tác kế toán ở bệnh viện có sự khác biệt nào so với các đơn vị khác. Chắc chắn một đơn vị phát sinh nhiều nghiệp vụ một ngày như bệnh viện thì sự hạch toán có một số đặc thù mà kế toán nào trước khi bước chân vào làm ở đây cũng cần có những lưu tâm.

Bạn đang xem: Kế toán bệnh viện nhà nước


*
Tài liệu ôn thi kế toán bệnh viện

Nội dung chính:


Các tài liệu chung về kế toán bệnh viện:


Kế toán trong bệnh viện hay kế toán ở đơn vị HCSN nào cũng như nhau (Cứ thuộc lòng QĐ 19/2006/QĐ-BTC). Cũng chỉ loanh quanh vấn đề: Thu đủ và đúng chế độ, chi đúng nguyên tắc, chứng từ đảm bảo, mức chi thì theo chế độ và Quy chế CTNB…
Trong bệnh viện có nhiều phần hành kế toán:
-kế toán kho thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật liệu dụng cụ.
-Kế toán thanh toán tiền mặt, kho bạc, ngân hàng.
– kế toán lao động tiền lương, thuế.
– Kế toán thanh toán viện phí nội, ngoại trú.
– Kế toán tổng hợp.
– Kê toán trưởng.
– Thủ quỹ.
Trong các đầu việc kế toán trên, thì kế toán tổng hợp và kế toán trưởng là khó nhất

Tài liệu ôn thi kế toán bệnh viện

Kế toán bệnh viện có 2 loại, kế toán bệnh viện công áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán bệnh viện tư áp dụng kế toán doanh nghiệp.Khi nhập hàng mua thuốc nhập kho (chú ý thuế suất khi mua thuốc là 5%). Căn cứ hóa đơn kế toán hạch toán:Nợ 152, 156Nợ 133Có 331,111,112Khi bán thuốc cho bệnh nhân hạch toán doanh thu:Nợ 131,111,112Nợ 333Có 511Hạch toán dịch vụ khám chữa bệnh:Khi hạch toán lưu ý dịch vụ khám chữa bệnh không chịu thuế GTGTKhi bệnh nhân đăng ký vào khám chữa bệnh thu tiền, hạch toán doanh thuNợ 111Có 511Hạch toán chi phí của bác sĩ khám chữa bệnhNợ 642,632Có 334Chi phí công cụ dụng cụ, tài sản cố định dùng khám chữa bệnh hạch toánNợ 627,642,632Có 142,242,153Xác định kết quả kinh doanhNợ 911Có 632,642Nợ 511Có 911Hạch toán lợi nhuậnNợ 911Có 421Nếu lỗ ghi số âm ở 421

Khi viết HĐ GTGT cho khách hàng ko lấy hoá đơn, mình viết gộp trên 20tr có đc k? Hay phải dưới 20tr?

Trường hợp viết gộp thì bạn phải có bảng kê, vì cùng 1 tờ hóa đơn thì ko thể ghi nhiều người mua.Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải

lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người

bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ

của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ

ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp

khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia

tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số

5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng

ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của

bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định.

Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Thực tế kế toán bệnh viện công

Thông thường có mấy trường hợp như sau:1. Ai may mắn thì vào được chỗ tốt, có người hướng dẫn cụ thể, cầm tay chỉ việc. Sau đó bạn tự phát triển thêm.2. Ai bình thường thì vào được chỗ tự mình làm sau khi được bàn giao đầy đủ. Không có người hướng dẫn nhưng vẫn làm bình thường.3. Ai kém may mắn thì vào chỗ vừa không có sổ sách bàn giao cụ thể vừa phải tự tìm tòi và bị chèn ép.4. Ai xui nhất thì vào chỗ vừa bị chèn ép, vừa không có người hướng dẫn, vừa bị bắt kiểm tra sửa lại số liệu của nhiều năm về trước dựa trên chứng từ hợp lệ. Và xui ở đây là chứng từ thì nhiều như lá trên cây, mà chứng từ hợp lệ lại như lá trên cành.

các nghiệp vụ kế toán ở bệnh viện tư nhân


Cơ sở y tế: Bệnh viện hoặc Phòng khám (gọi tắt: BV-PK), có 2 loại là BV-PK công lập, hạch toán theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, còn BV-PK dân lập (tư nhân) thì hạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
Căn cứ theo quy mô hoạt động của từng BV-PK, mà “nhà kế” áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 hoặc TT 133 cho phù hợp.
Chắc chắn công việc của kế toán tại một đơn vị BV-PK sẽ có phát sinh nhiều nghiệp vụ, việc hạch toán có một số đặc thù, còn nhiều vấn đề cần xem xét mà “nhà kế” nào trước khi bước chân vào làm ở đây cũng cần có những lưu tâm.

Xem thêm: điều lệnh quản lý bộ đội 2015


Loại hình kinh doanh BV-PK tư nhân tương tự như một DN “thương mại và dịch vụ”, cũng cần phải thực hiện theo Luật doanh nghiệp, phải có giấy đăng ký kinh doanh; vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế Môn bài, khai thuế GTGT. khai thuế TNCN (nếu có), hồ sơ quyết toán thuế TNDN và BCTC.