MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CHÍNH TRỊ -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------

Số: 76-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 15 mon 6 năm 2000

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC Ở CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI CHI UỶ, ĐẢNG UỶ CƠ SỞ VÀGƯƠNG MẪU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG DÂN NƠI CƯ TRÚ"

- Căn uống cứ đọng Điều 1, Điều 2Cmùi hương I, Điều lệ Đảng;

- Căn cđọng Nghị quyết Hội nghịlần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 23/hd-btctw hướng dẫn thực hiện quy định 76/qđ-tw

Trách nhiệm của đảng viên và của tổ chức triển khai các đại lý đảng.

1- Đảng viên sẽ công tác làm việc sinh sống cáccơ quan, công ty lớn, đơn vị chức năng sự nghiệp vừa thực hiện đúng hình thức của Điều lệĐảng về sinh hoạt Đảng tại địa điểm làm cho việc; vừa có trách nát nhiệm "thường xuyêngiữ mối liên hệ cùng với đưa ra uỷ, đảng uỷ các đại lý nơi cư trú" nhằm mục tiêu gần gũi nhândân, đóng góp thêm phần củng vậy mối quan hệ mật thiết thân Đảng cùng nhân dân; hạn chế nhữngthể hiện sinh sống xa dân, thiếu hụt trách nát nhiệm trong số quá trình của dân khu vực cưtrú.

2- Tổ chức cửa hàng đảng ngơi nghỉ chỗ đảngviên sẽ công tác cùng chỗ đảng viên vẫn cư trú tăng tốc trách nát nhiệm trong việclàm chủ, chất vấn đảng viên triển khai trọng trách đảng viên và nhiệm vụ công dân ởchỗ cư trú.

Điều 2.Nhiệm vụ của đảng viên ở khu vực cư trú.

1- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụcông dân; tulặng truyền, tải mái ấm gia đình cùng quần chúng triển khai con đường lối,chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, những công tác thôn hội ngơi nghỉ địa điểm trú ngụ,những chế độ của làng, tổ dân cư.

2- Tích rất tđắm say gia những cuộc họp(nếu như có) vị thay mặt cấp cho uỷ phường, làng mạc hoặc đưa ra uỷ vị trí trú ngụ triệu tập, góp ýcon kiến với bỏ ra uỷ, đảng uỷ sinh sống nơi trú ngụ về những các bước tầm thường của địa phương.

3- Hàng năm hoặc Lúc đề xuất thì báocáo cùng với bỏ ra uỷ, bỏ ra bộ nơi công tác làm việc về bài toán giữ mọt liên hệ với tổ chức đảng ởkhu vực trú ngụ và thực hiện nhiệm vụ công dân của bản thân mình làm việc vị trí cư trú.

Điều 3.Nhiệm vụ của cung cấp uỷ, chi bộ chỗ đảng viên công tác.

1- Chủ rượu cồn liên hệ (bởi giấyra mắt của đưa ra uỷ hoặc đảng uỷ đại lý vị trí thao tác, bằng chạm chán gỡ trực tiếp) vớichi uỷ hoặc đảng uỷ các đại lý địa điểm đảng viên trú ngụ.

Những đảng viên thường xuyên đicông tác xa bên, lưu giữ rượu cồn hoặc có công tác quan trọng đặc biệt thì cấp uỷ, chi bộ vị trí đảngviên công tác làm việc hình thức rõ ràng một bí quyết giáp hòa hợp Việc trình làng với tổ chức đảngnơi đảng viên cư trú.

2- Kiểm tra đảngviên tiến hành những nhiệm vụ công dân ở địa điểm trú ngụ. Biểu dương phần đa đảng viênthực hiện giỏi và cảnh báo số đông đảng viên chưa triển khai giỏi các trọng trách ngơi nghỉ nơicư trú.

3- Đại diện cấpuỷ, bỏ ra bộ địa điểm đảng viên sẽ công tác làm việc chu kỳ và Lúc cần thiết triển khai việcthương lượng chủ ý cùng với thay mặt cấp uỷ, đưa ra cỗ nơi đảng viên trú ngụ để rứa tìnhhình đảng viên triển khai việc giữ mọt liên hệ cùng với bỏ ra uỷ, đảng uỷ chỗ cư trú vànghĩa vụ công dân vị trí cư trú.

Điều 4.Nhiệm vụ của cấp cho uỷ, bỏ ra bộ chỗ đảng viên trú ngụ.

1- Chủ đụng cố gắng số lượng đảngviên, họ tên, can hệ công tác làm việc... của từng đảng viên sẽ trú ngụ sinh hoạt phường, làng,khu dân cư của bản thân.

2- Định kỳ và Khi cần thông báocho đảng viên biết thực trạng, trọng trách của địa pmùi hương tất cả liên quan để đảng viênnỗ lực được công bố, gương mẫu tiến hành, đi lại mái ấm gia đình cùng quần chúng. # thực hiện.

3- Định kỳhàng năm hoặc Khi yêu cầu thông tin với cấp cho uỷ, đưa ra cỗ địa điểm đảng viên sẽ công tácvề thực trạng đảng viên tiến hành nhiệm vụ làm việc chỗ cư trú; ý kiến đề xuất biểu dương nhữngđảng viên tiến hành xuất sắc cùng góp chủ kiến cùng với phần lớn đảng viên chưa thực hiện tốt hoặctất cả thiếu thốn sót, khuyết điểm ở khu vực trú ngụ.

Điều 5.Tổ chức thực hiện.

1- Các tỉnh, thành uỷ với đảng uỷtrực ở trong Trung ương căn cứ phép tắc này lãnh đạo các quận, huyện uỷ cùng cung cấp uỷlàng, phường xúc tiến thực hiện giỏi vẻ ngoài này với thường niên report cùng với cấp uỷcấp trên.

2- Ban Tổ chức Trung ương chủtrì cùng với các ban Đảng có tương quan góp Bộ Chính trị theo dõi, kiểm tra việcthực hiện cùng tổng vừa lòng hiệu quả báo cáo Thường vụ Sở Chính trị.

3- Quy định này có hiệu lực hiện hành thihành Tính từ lúc ngày ký kết với được thịnh hành mang đến những bỏ ra cỗ nhằm triển khai.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ Phạm Thế Duyệt

THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINHĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng uỷ, Quận,Huyệnuỷ:…………………

Đảng cỗ ,chibộ cơ sở:……………………..

Chi bộ thành phố,ấp:………………………....

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Chi uỷ,Chi cỗ thành phố ,ấp…………phường (xã,thị trân )………………………………………………………..

Xem thêm: Tải Mẫu 2-Knđ Pdf - Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Kết Nạp Đảng Số 2

…………………………………………………………………………………………………………...

Có dìm xét đến đồng chí…………………………………………………………………………………nhỏng sau:

1/Bản thân vàGia đình bao gồm tmê mẩn gia sinch hoạt tổ dân phố ,tổ nhân dân không?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Mối quan lại hệcủa bạn dạng thân với mái ấm gia đình so với bà con chỗ cư trú như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Về đạo đứclối sống biểu thị nơi cư trú:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/Bản thân vàmái ấm chấp hành đầy đủ công ty trương của Đảng và Nhà nước trên địa phươngnhư vậy nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Những vấnđề yêu cầu lưu ý( trường hợp có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………