Bậc lương:….……, Hệ số:….……, Ngày hưởng:……/……/………., Phú cấp chức vụ:…………..,

Phụ cấp khác:………………….

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai mẫu 2c/tctw-98

15.1-Trình độ dạy dỗ phổ thông:……………………………………………….

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất………………………………………………………………………..

(Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư)

15.3-Lý luận bao gồm trị:………………….……. 15.4-Quản lý công ty nước:……………..……………………..

(Cao cấp, Trung cung cấp, Sơ cấp) (Chulặng viên thời thượng, Chuyên ổn viên chủ yếu, Chulặng viên)

15.5-Ngoại ngữ:…………………………….…15.6-Tin học:………………………………………………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A,B,C,D,…) (Trình độ A,B,C, vnạp năng lượng chống, nâng cao….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……./……/…………, Ngày chính thức:….…../……./…………..

17) Ngày tham gia các tổ chức triển khai chủ yếu trị – làng hội khác:………………………………. ……………………………….

18) Ngày nhập ngũ:…./…./….…, Ngày xuất ngũ:…./…./…..…, Quân hàm cao nhất:………………………….

19) Danh hiệu được phong tặng ngay cao nhất:…………………..………………………………………………

(Anh hùng lao rượu cồn, Anh hùng lực lượng tranh bị, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú…)

20) Sngơi nghỉ trường công tác:……………..………………………………………………………………………

21) Khen thưởng:………..………………………… 22) Kỷ luật:…………………………………………

(Hình thức cao nhất, năm nào) (Hình thức, thời gian)

23) Tình trạng mức độ khỏe:….……..………. Chiều cao:……………………, Cân nặng:…..…………kg

24) Là thương binch hạng:…… /………, Là bé gia đình bao gồm sách:………………..……………………

(Con liệt sĩ, Con thương binh, bệnh binh, fan nhiễm chất độc domain authority cam… …)

25) Số minh chứng nhân dân:……….……….. Ngày cấp:…../…../……….

26) Số sổ bảo đảm xóm hội:…………………..

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆPhường VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC…

Tên trườngChuim ngành

huấn luyện bồi dưỡng

Từ tháng, năm Đến tháng, nămHình thức đào tạoVăn uống bằng, chứng chỉ, trình độ

………………….. …..………………………. ………..

………………….. …..………………………. ……………………………. …..………………………. ……………………………. …..………………………. ………..

……………………………….. .

………………………………..

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

../..…-…./………/..…-…./………/..…-…./………/..…-…./………/..…-…./………/..…-…./………/..…-…./……

…/..…-…./……

…………… .. …………… .. …………… .. …………… .. …………… .. …………… .. …………… ..

…………… ..

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

…………………….

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, trên chức, bồi dưỡng…./Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư….

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến mon, nămChức danh, dịch vụ, đơn vị công tác

………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………..

……………………

……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

– Có tiền án, tiền sự không?……………………………………………………………………………………………….. ……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Có tmê man gia hoặc có quan hệ với những tổ chức triển khai chủ yếu trị, kinh tế, buôn bản hội sinh sống nước ngoài?………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Có thân nhân (tía, bà bầu, vk, ông chồng, nhỏ, anh người mẹ ruột…) làm việc nước ngoài (làm gì, địa chỉ?…):…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về phiên bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (Chồng), các nhỏ, anh bà bầu ruột
Quan hệHọ và tênNăm sinhQuê tiệm, nghề nghiệp, chức danh/chức vụ, đơn vị công tác, xúc tiến thường trú (vào, ngoài nước)

Bố

Mẹ

Vợ/

Chồng

Các con:

Anh,chị,em

ruột

……………………………………………………… …………………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……… …..

……………

…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

b) Bố, Mẹ, anh bà mẹ ruột (bên bà xã hoặc chồng):
Quan hệHọ với tênNăm sinhQuê tiệm, nghề nghiệp và công việc, chức danh/dịch vụ, đơn vị công tác, tác động hay trú (vào, ko kể nước)

Bố

Mẹ

Anh,chị,em

ruột

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………. ……. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………….

………………………………………………………

…………… ……. ……. …………… …………… …………… …………… …….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG (NẾU CÓ)

Tháng/năm:
Ngạch/bậc:
Hệ số lương:

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NƠI ĐANG LÀM VIỆC (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tải File Excel Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng File Excel Viết Hóa Đơn Gtgt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người knhị ………….,Ngày……tháng……năm 2014

Tôi xin khẳng định những Xác nhấn của tổ chức chính quyền địa pmùi hương chỗ cư trúlời knhị trên đó là đúng thực sự hoặc cơ sở nơi đã có tác dụng việc

 (Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký thương hiệu, đóng dấu)

Tag: 2c 2c/tctw 2019 new 2017 2018 tctw theo yêu maẫu ban ương cỗ nội ( 2c) cán 98 2008 bnv kê tctw-98 doc 2016 từ bỏ thuật 2c/2008 bí quyết violet 2012 tw phiếu bổ sung cập nhật trưởng