Số hiệu: 09-HD/BTCTW Loại văn uống bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Người ký: Tô Huy Rứa Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Ngày Thứ 2 tháng 3 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

Thực hiện nay Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thỏng Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao quality sinch hoạt bỏ ra bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thỏng về "Tiếp tục tăng nhanh bài toán tiếp thu kiến thức tứ tưởng cùng tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp cho ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhấn thức thâm thúy về phương châm, vị trí quan trọng đặc biệt của tổ chức đại lý đảng và của đưa ra bộ; ý nghĩa sâu sắc quan trọng đặc biệt của câu hỏi nâng cấp unique sinh hoạt đưa ra bộ so với vấn đề cải thiện năng lượng lãnh đạo, mức độ hành động của tổ chức triển khai cơ sở đảng cùng chất lượng đội hình cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các bỏ ra cỗ trong tất cả những loại hình tổ chức triển khai cửa hàng đảng buộc phải thực hiện trang nghiêm chính sách sinc hoạt thời hạn theo nguyên lý của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, bề ngoài với cải thiện quality sinh hoạt đưa ra cỗ nên lắp với đẩy mạnh triển khai việc tiếp thu kiến thức bốn tưởng cùng làm theo tnóng gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; tạo nên hầu như đảng viên cải thiện dìm thức, từ giác chấp hành các công ty trương, đường lối của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nay xuất sắc nghị quyết của chi cỗ cùng của cung cấp ủy cung cấp trên; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến tranh để bỏ ra cỗ đích thực là địa điểm lãnh đạo, thống trị, giáo dục, tập luyện cùng tu dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Thông qua sinc hoạt bỏ ra bộ làm cho hầu như đảng viên nâng cấp ý thức trách rưới nhiệm, lành mạnh và tích cực học tập, tu chăm sóc, rèn luyện, thực hiện xuất sắc trọng trách của bạn đảng viên vày Điều lệ Đảng qui định cùng các trách nhiệm được bỏ ra cỗ phân công; cải thiện ý thức tổ chức triển khai, kỷ hiện tượng, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống tốt nhất cùng tình yêu quý bằng hữu trong đưa ra bộ; cấp ủy nuốm chắc hẳn tình hình tứ tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống của đảng viên; tất cả phương án ví dụ nhằm tạo đội hình đảng viên với xây dừng đưa ra bộ trong sáng vững mạnh mẽ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 09 sinh hoạt chi bộ

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ

1. Nội dung sinc hoạt mặt hàng tháng

Chi bộ tập trung bàn luận, giải quyết những vấn đề ví dụ, thực tế theo công dụng, nhiệm vụ của đưa ra bộ. Trình trường đoản cú với ngôn từ như sau:

a) Công tác sẵn sàng của bỏ ra ủy

- Cnạp năng lượng cứ công dụng, trách nhiệm của chi bộ và sự chỉ đạo của cung cấp ủy cấp cho bên trên, bạn hữu túng bấn thỏng chi bộ (hoặc bè bạn chi ủy viên được phân công) dự kiến ngôn từ, lịch trình, thời gian sinch hoạt chỉ dẫn họp đưa ra ủy;

- Chi ủy bàn luận, thống tuyệt nhất review tình hình tiến hành nhiệm vụ tháng trước, đề ra trách nhiệm mon tới; phân công chuẩn chỉnh bị những văn bản, đưa ra quyết định thời hạn họp chi bộ và gạn lọc bề ngoài sinc hoạt tương xứng (sinc hoạt những ngôn từ hay là 1 số câu chữ hoặc sinc hoạt chuyên đề);

- Chi ủy thông báo cho đảng viên biết ngôn từ, thời hạn, địa điểm sinch hoạt bỏ ra cỗ (nếu như chưa lao lý ngày họp định kỳ mặt hàng tháng).

b) Sinch hoạt bỏ ra bộ

* Phần msinh hoạt đầu

- Chi bộ tiến hành vấn đề thu nộp đảng phí mặt hàng mon của đảng viên;

- Đồng chí túng thiếu tlỗi đưa ra bộ (hoặc bạn bè chi ủy viên được cắt cử chủ trì) thực hiện các câu chữ sau:

+ Thông báo thực trạng đảng viên của chi cỗ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinch hoạt, công tác; số đảng viên xuất hiện dự họp; số đảng viên vắng tanh phương diện cùng lý do vắng;

+ Thông qua chương trình, câu chữ sinc hoạt bỏ ra cỗ và số đông vấn đề trọng tâm buộc phải tập trung thảo luận;

+ Cử tlỗi ký kết buổi họp (chú ý chọn bằng hữu gồm năng lượng cùng kinh nghiệm tay nghề tổng vừa lòng để ghi chnghiền vừa đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, Kết luận của bè bạn công ty trì hoặc nghị quyết của bỏ ra bộ).

* Phần nội dung

- tin tức thực trạng thời sự nổi bật trong nước, quốc tế cùng của địa pmùi hương, cơ sở, solo vị; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách new của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cung cấp ủy cung cấp trên (nội dung biết tin bắt buộc tinh lọc tương xứng, thiết thực). Nhận xét tình trạng bốn tưởng của đảng viên, quần bọn chúng trực thuộc phạm vi chỉ huy của đưa ra bộ; đầy đủ sự việc tứ tưởng bỏ ra bộ yêu cầu quan tiền tâm;

- Đánh giá chỉ thực trạng thực hiện trách nhiệm của đưa ra bộ mon trước (nêu rõ gần như việc làm được, không có tác dụng được, nguyên nhân); tình hình đảng viên triển khai nhà trương, mặt đường lối, chế độ của Đảng cùng của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp cho ủy cung cấp trên với trách nhiệm được chi bộ phân công;

- Đánh giá câu hỏi học tập bốn tưởng cùng tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM của đảng viên, quần chúng ở trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương chủng loại, tất cả bài toán có tác dụng rõ ràng, thiết thực về tiếp thu kiến thức tư tưởng với tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, hỗ trợ hầu hết đảng viên tất cả sai phạm (giả dụ có);

- Thông báo chủ kiến của đảng viên, quần chúng về sự chỉ đạo của bỏ ra bộ và vai trò chi phí phong gương chủng loại của đảng viên (giả dụ có) để bỏ ra cỗ gồm giải pháp đẩy mạnh ưu thế, khắc chế yếu điểm, đúng lúc ngăn chặn, đấu tranh với các thể hiện quan liêu liêu, tsay mê nhũng, tiêu tốn lãng phí, tiêu cực;

- Đề ra một vài nhiệm vụ cụ thể, thực tế, bức xúc trước đôi mắt nhằm triển khai vào tháng tới theo chức năng, trách nhiệm của bỏ ra bộ và sự chỉ đạo của cấp cho ủy cấp trên; mặt khác, cắt cử trách nhiệm cụ thể cho đảng viên thực hiện;

- Chi cỗ luận bàn, tđam mê gia đóng góp chủ ý về những nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, bạn bè nhà trì đề nghị phát huy dân công ty, lắng nghe ý kiến của đảng viên với lưu ý số đông câu chữ quan trọng để đảng viên tmê say gia đàm đạo, biểu lộ chính con kiến của mình. lúc gồm có sự việc yêu cầu biểu quyết nhưng mà đang sẵn có ý kiến khác nhau, bỏ ra bộ bắt buộc trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.

* Phần kết thúc

- Đồng chí chủ trì bắt tắt ý kiến tuyên bố của đảng viên với kết luận đa số vấn đề béo, đặc biệt quan trọng mà lại đưa ra bộ đã trao đổi, thống nhất;

- Chi bộ biểu quyết trải qua kết luận (nghị quyết) của bỏ ra cỗ. Đồng chí thỏng cam kết ghi rõ số đảng viên gật đầu, ko chấp nhận với số có ý loài kiến khác;

- Đồng chí chủ trì và thỏng cam kết ký vào biên bạn dạng cuộc họp. Sổ ghi biên bạn dạng họp chi cỗ đề xuất được quản lý cùng tàng trữ theo chế độ.

2. Nội dung sinc hoạt siêng đề

Ngoài những buổi sinch hoạt với nội dung nêu bên trên, ít nhất mỗi quý một đợt, bỏ ra bộ chọn 1 giữa những vấn đề sau nhằm sinc hoạt chuyên đề:

- Các chuyên đề về học tập bốn tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phía dẫn của Trung ương với cung cấp ủy cung cấp trên;

- Giải pháp xuất bản đảng cỗ, đưa ra bộ trong sáng, vững vàng mạnh hoặc củng nỗ lực, hạn chế cửa hàng yếu đuối kém;

- Các chiến thuật thi công nông làng mạc new ;

- Việc xây cất xã (ấp, bạn dạng, làng...), thành phố (khu vực dân cư...) văn uống hóa; phương án giúp đỡ đảng viên nghèo, có yếu tố hoàn cảnh quan trọng nặng nề khăn;

- Việc chống chọi phòng, kháng tmê mẩn nhũng, lãng giá thành, tiêu cực và những tệ nàn xóm hội nghỉ ngơi địa phương, ban ngành, đối chọi vị;

- Công tác huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ với chế tác nguồn cải tiến và phát triển đảng viên;

- Công tác làm chủ với cắt cử công tác đến đảng viên;

- Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, tđam mê mưu với quy trình phát hành một đề án, chủ đề bao gồm chất lượng;

- Pmùi hương pháp từ phân tích, học tập để ko xong xuôi cải thiện trình độ kỹ năng cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH CHI BỘ

Ngoài phần đông nội dung triển khai bình thường đối với các mô hình bỏ ra bộ trên Mục I nêu trên, những chi cỗ căn cứ chức năng, trách nhiệm và thực trạng, điểm lưu ý của bỏ ra cỗ bản thân cơ mà đi sâu vào một số câu chữ rõ ràng sau:

1. Đối cùng với đưa ra bộ địa bàn dân cư làng (xã, ấp, bản, tổ dân phố...)

- Sự chỉ đạo của bỏ ra cỗ cùng mục đích, trách nát nhiệm của đảng viên vào việc tiến hành trách nhiệm phát triển kinh tế, xây dựng nông làng mới. Việc chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính với áp dụng những văn minh kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất; triển khai nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, tự thiện; triển khai cơ chế đối với người có công cùng trọng trách phát triển văn hóa truyền thống - làng mạc hội, nâng cấp cuộc sống của nhân dân…;

- Việc thực hiện Quy chế dân công ty sinh hoạt các đại lý và cuộc chuyên chở thành lập xóm (buôn bản, ấp, phiên bản...), tổ dân phố (thành phố, khu dân cư...) văn uống hóa;

- Việc đương đầu chống, chống tđắm đuối nhũng, lãng phí; công tác cai quản, thực hiện đất đai và thống trị phát hành đô thị; đảm bảo vệ sinch môi trường thiên nhiên, bình yên giao thông, tranh đấu chống, phòng các tệ nạn xã hội bên trên địa bàn;

- Việc bồi dưỡng, trợ giúp quần bọn chúng, tạo thành mối cung cấp cải cách và phát triển đảng viên sinh hoạt khu cư dân cùng việc cai quản đảng viên đi làm ăn uống xa...

2. Đối với chi cỗ cơ sở hành bao gồm, đơn vị sự nghiệp

- Sự lãnh đạo của đưa ra bộ với niềm tin dữ thế chủ động, trí tuệ sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong Việc triển khai trọng trách chính trị, công tác làm việc trình độ của cơ quan, đơn vị cùng chức trách rưới, nhiệm vụ được giao;

- Việc phát hành với thực hiện các điều khoản, quy chế, nội quy của cơ sở, solo vị; tiến độ với unique tiến hành các trách nhiệm được giao (nghiên cứu, tsi mưu; đào tạo và giảng dạy, học tập; đi khám trị bệnh; triển khai các vấn đề, đề án nghiên cứu công nghệ...);

- Việc chống, phòng quan liêu liêu, tđắm say nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí, xấu đi (trong tiến hành trọng trách của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, phân tích khoa học; vào khám, trị bệnh...);

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ làm việc cơ sở với Quy định của Sở Chính trị về đảng viên vẫn công tác liên tục giữ lại côn trùng contact với đảng ủy, chi ủy cửa hàng cùng gương chủng loại tiến hành nhiệm vụ công dân địa điểm cư trú;

- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; Việc trường đoản cú nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách và phát triển đảng viên...

3. Đối với bỏ ra bộ doanh nghiệp lớn Nhà nước

Sự chỉ huy của chi bộ với trách nhiệm của đảng viên vào Việc tạo ra, tiến hành trách nhiệm thêm vào, marketing của doanh nghiệp; vấn đề triển khai chủ trương CP hóa công ty Nhà nước của Đảng, Nhà nước;

- Tình hình tổ chức triển khai, hoạt động của các đoàn thể quần bọn chúng với đời sống, Việc làm của tín đồ lao động;

- Việc gây ra với thực hiện Quy chế dân nhà sinh sống cơ sở; bài toán tđê mê gia các vận động thôn hội, từ thiện tại, nhân đạo của doanh nghiệp;

- Việc tranh đấu phòng, chống tđam mê nhũng, lãng giá thành trong doanh nghiệp; Việc tiến hành Quy định của Sở Chính trị về đảng viên đã công tác làm việc thường xuyên duy trì mỗi liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương chủng loại tiến hành nghĩa vụ công dân địa điểm cư trú;

- Việc học hành cải thiện trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng, tay nghề của cán bộ, đảng viên, fan lao cồn.

4. Đối với đưa ra bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

- Vai trò, trách nát nhiệm của chi bộ với đảng viên trong bài toán tmê mệt gia thiết kế, tiến hành trọng trách cung cấp, sale của doanh nghiệp;

- Việc xây dụng cùng triển khai nội quy, quy chế, công cụ, điều lệ của doanh nghiệp; việc triển khai những đúng theo đồng lao cồn, thỏa ước lao hễ bè phái...;

- Tình hình đời sống, câu hỏi làm của tín đồ lao động; mối quan hệ thân người lao đụng với người tiêu dùng lao rượu cồn, thân bạn Việt Nam cùng bạn quốc tế trong doanh nghiệp;

- Công tác thành lập, củng cố gắng với trở nên tân tiến những đoàn thể quần bọn chúng trong doanh nghiệp; công tác làm việc bồi dưỡng, trợ giúp, tạo thành nguồn cải tiến và phát triển đảng viên...

5. Đối cùng với bỏ ra cỗ vào doanh nghiệp bốn nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

- Vai trò của bỏ ra cỗ cùng trách nhiệm của đảng viên trong việc tđam mê gia thành lập, tiến hành trách nhiệm tiếp tế, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc chấp hành công ty trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước với tiến hành nội quy, quy định, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;

- Tình hình đời sống, vấn đề làm của tín đồ lao động; việc thực hiện những thích hợp đồng lao hễ, thỏa ước lao động tập thể; quan hệ giữa fan lao đụng cùng người tiêu dùng lao hễ, giữa tín đồ VN với những người nước ngoại trừ (nếu có);

- Việc tuyên ổn truyền, chuyển vận xây dựng, củng gắng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần bọn chúng vào doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp sức, tạo ra nguồn phát triển đảng viên.

6. Đối với chi bộ vào lực lượng vũ khí (Quân đội, Công an)

Chi ủy, bỏ ra cỗ căn cứ vào tính năng, trọng trách bao gồm trị của từng mô hình chi bộ để xác định câu chữ sinch hoạt mang đến tương xứng. Crúc ý một số trong những ngôn từ sau:

- Sự chỉ huy của bỏ ra bộ trong Việc bồi dưỡng, giáo dục, đẩy mạnh truyền thống giỏi đẹp nhất của lực lượng khí giới nhân dân; xây đắp bỏ ra cỗ trong trắng, vững dạn dĩ đính thêm với desgin đơn vị chức năng vững táo bạo toàn diện;

- Quán triệt mang đến đảng viên, cán cỗ, chiến sỹ cố kỉnh vững nhiệm vụ thiết yếu trị của đơn vị chức năng, tiến hành nghiêm những quyết nghị, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên;

- Việc triển khai điều lệnh, điều lệ với ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cưng cửng, kỷ pháp luật của quân đội, công an; xây đắp nề nếp chính quy, tiến bộ chuẩn bị pk cùng ship hàng đại chiến, kết thúc xuất sắc các trách nhiệm được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực trực thuộc Trung ương địa thế căn cứ Hướng dẫn này với tình trạng, đặc điểm rõ ràng của đảng cỗ, chỉ huy, lý giải Việc ví dụ hóa ngôn từ, hình thức sinc hoạt đến tương xứng cùng với từng loại hình chi cỗ trong những loại hình tổ chức triển khai các đại lý đảng nằm trong đảng bộ;

Các cấp cho ủy cấp cho trên của đưa ra bộ bức tốc công tác chỉ đạo, khám nghiệm, hướng dẫn cùng đôn đốc việc thực hiện; quan tâm vấn đề sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề nhằm phát huy ưu thế, ko xong xuôi đổi mới ngôn từ, bề ngoài, nâng cấp quality sinch hoạt bỏ ra bộ; kịp lúc biểu dương, phổ biến cùng nhân rộng kinh nghiệm tay nghề của không ít địa điểm làm cho tốt, phê bình đầy đủ nơi tất cả không nên sót, lệch lạc cùng thông báo vào toàn đảng cỗ.

Hướng dẫn này thay thế sửa chữa Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25 tháng 5 năm 2007 cùng các văn bản không giống của Ban Tổ chức Trung ương tất cả liên quan đến văn bản sinc hoạt đưa ra cỗ.

Xem thêm: Kinh Kim Cang Thọ Mạng Và Kinh Bát Dương, Tên Sách: Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Và

Trong quy trình triển khai, trường hợp có vấn đê gì vướng mắc, những cấp ủy đảng kịp lúc phản bội hình họa về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được thịnh hành đến những đưa ra cỗ để thực hiện tại.

 

 

TRƯỞNG BAN Tô Huy Rứa