A: Từ vựng tiếng Anh về con vật – các loài động vật hoang dã ngơi nghỉ Châu PhiB: từ vựng giờ đồng hồ Anh về con vật: các loài chimC: trường đoản cú vựng giờ Anh về con vật: các con đồ dùng ở bên dưới nướcD: Từ vựng giờ Anh về bé vật: các loài thúE: tự vựng giờ đồng hồ Anh về con vật: những loài côn trùngF: từ vựng giờ anh về loài vật – những loài động vật lưỡng cưG: trường đoản cú vựng giờ Anh về loài vật – những loài động vật nuôi


Bạn đang xem: Học tiếng anh chủ đề con vật

Tổng hợp 100 TỪ VỰNG giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản chủ đề con VẬT thông dụng nhất. Nội dung bài viết được phân tạo thành các nhóm đụng vật khác biệt giúp fan học nắm bắt dễ dàng, dễ dàng nhớ cùng học giờ đồng hồ Anh hiệu quả hơn.

*


A: Từ vựng tiếng Anh về con vật – những loài động vật hoang dã sinh sống Châu Phi

1. Zebra – /ˈziː.brə/: Con ngựa vằn

2. Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)

3. Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)

4. Hyena – /haɪˈiː.nə/: nhỏ linh cẩu

5. Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò

6. Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó

7. Rhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: bé tê giác

8. Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen

9. Cheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa

10. Elephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Von voi

B: trường đoản cú vựng tiếng Anh về bé vật: những loài chim

1. Owl – /aʊl/: Cú mèo

2. Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng

3. Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến

4. Peacock – /ˈpiː.kɒk/: bé công (trống)

5. Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ

6. Heron – /ˈher.ən/: Diệc

7. Swan – /swɒn/: Thiên nga

8. Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng

9. Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu

10. Nest – /nest/: cái tổ

11. Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ

12. Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt

Tìm phát âm thêm những bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề:

500 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề địa điểm thành phố – LangGo 

500 từ vựng giờ đồng hồ Anh công ty đề nghề nghiệp – LangGo

C: tự vựng tiếng Anh về nhỏ vật: những con trang bị ở bên dưới nước

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển

2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc

3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm

4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc

5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứa

6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: nhiều loại cá voi nhỏ dại mầu black trắng

7. Squid – /skwɪd/: Mực ống

8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá

9. Seal – /siːl/: Chó biển

10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô

D: Từ vựng tiếng Anh về bé vật: các loài thú

*

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)

3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột

4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ

5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực

6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước

7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: bé hải ly

8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: nhỏ nhím

9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi

10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi

E: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về con vật: những loài côn trùng

1. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm

2. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa

3. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong

4. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: nhiều loại nhện lớn

5. Parasites – /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng

6. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa

7. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: con muỗi

8. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: nhỏ gián

9. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu

10. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong

F: từ bỏ vựng tiếng anh về loài vật – các loài động vật hoang dã lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ

2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu

3. Toad – /təʊd/: nhỏ cóc

4. Frog – /frɒg/: nhỏ ếch

5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: to long

6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh

7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: cắc kè hoa

8. Dragon – /ˈdræg.ən/: con rồng

9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa

10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

G: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về loài vật – các loài động vật hoang dã nuôi

1. Lamb – /læm/: cừu con

2. Herd of cow – /hɜːd əv kaʊ/: Đàn bò

3. Chicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: Gà

4. Flock of sheep – /flɒk əv ʃiːp/: bè đảng cừu

5. Horseshoe – /ˈhɔːs.ʃuː/: Móng ngựa

6. Donkey – /ˈdɒŋ.ki/: nhỏ lừa

7. Piglet – /ˈpɪg.lət/: Lợn con

8. Female – /ˈfiː.meɪl/: tương tự cái

9. Male – /meɪl/: tương đương đực

10.

Xem thêm: Bán Thùng Nhựa Chữ Nhật Có Nắp, Có Bánh Xe Đa Năng, Thùng Chữ Nhật Có Nắp

Horse – /hɔːs/: Ngựa

Vậy là chúng ta vừa được học xong xuôi những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về bé vật. edquebecor.comchúc chúng ta học giỏi tiếng Anh!