Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và phát hành. Sách bao gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, siêng đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 11 :CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LIBài 1. Sự điện liBài 2. Axit, bazơ và muốiBài 3. Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Làm phản ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản bội ứng thương lượng ion vào dung dịch các chất điện liBài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất điện liĐề soát sổ 15 phút – Chương I – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHOBài 7. NitơBài 8. Amoniac cùng muối amoniBài 9. Axit nitric cùng muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric và muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành 2: đặc thù của một số trong những hợp chất nitơ, photphoĐề kiểm soát 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – chất hóa học 11CHƯƠNG 3: CACBON – SILICBài 15. CacbonBài 16. Hợp hóa học của cacbonBài 17. Silic và hợp hóa học của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: đặc thù của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúngĐề chất vấn 15 phút – Chương III – hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương III – chất hóa học 11CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠBài 20. Bắt đầu về hoá học hữu cơBài 21. Phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơBài 22. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơBài 23. Bội phản ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân tử và công thức cấu tạoĐề đánh giá 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – hóa học 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 11CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NOBài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Rèn luyện ankan với xicloankanBài 28. Bài thực hành thực tế số 3 : phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và đặc thù của metanĐề kiểm soát 15 phút – Chương V – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương V – hóa học 11CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NOBài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken và AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc thù của etilen và axetilenĐề bình chọn 15 phút – Chương VI – hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương VI – hóa học 11CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBONBài 35. Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề chất vấn 15 phút – Chương VII – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOLBài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolBài 43. Bài thực hành thực tế 5: đặc thù của etanol, glixerol cùng phenolĐề kiểm soát 15 phút – Chương VIII – hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – hóa học 11CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46.


Bạn đang xem: Hóa học 11 cơ bản


Xem thêm: Giáo Án Bật Tại Chỗ - Thể Dục: Bật Tại Chỗ

Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành thực tế 6: đặc điểm của anđehit cùng axit cacboxylicĐề kiểm soát 15 phút – Chương IX – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11