Mẫu làm hồ sơ thống trị công tác làm việc phòng cháy chữa trị cháy của cửa hàng, hồ sơ PCCC theo thông tứ 66, hồ sơ phòng cháy chữa cháy của đại lý, phòng cháy chữa cháy Song Thái Tùng hỗ trợ hình thức làm cho hồ sơ thống trị PCCC


*
HƯỚNG DẪN LẬP. HỒ SƠ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Theo quy định tại Điều 3 Thông bốn số 66/2014/TT-BCA, công cụ hồ sơ quản lý về PCCC của đại lý vì bạn đứng đầu cơ ssinh hoạt lập với giữ giàng gồm:a) Quy định, nội quy, quy trình, những văn uống bạn dạng lãnh đạo, giải đáp về phòng cháy với chữa cháy;

b) Hồ sơ kiến tạo, văn uống bản thđộ ẩm chú ý kiến thiết, nghiệm thu sát hoạch về chống cháy cùng chữa cháy (nếu có); vnạp năng lượng bản thông tin về việc đảm bảo những ĐK bình an về phòng cháy với chữa trị cháy (nếu có);

c) Sơ đồ sắp xếp technology, khối hệ thống nghệ thuật, thứ bốn tất cả nguy nan về cháy, nổ của cơ sở; sơ trang bị sắp xếp khu vực nhiều bên dễ cháy; vị trí nguồn nước chữa cháy của khu vực dân cư;

d) Quyết định Thành lập và hoạt động team dân chống, đội phòng cháy với chữa trị cháy cơ sở, nhóm phòng cháy cùng chữa trị cháy chăm ngành;

đ) Phương án chữa cháy của các đại lý đã làm được phê duyệt; cách thực hiện chữa cháy của Chình ảnh gần kề chống cháy với chữa trị cháy; report công dụng tổ chức thực tập phương án chữa trị cháy;

e) Biên phiên bản đánh giá bình an về chống cháy cùng chữa trị cháy; văn bạn dạng khuyến cáo, đề xuất về công tác chống cháy và chữa trị cháy; biên phiên bản vi phạm luật với ra quyết định xử trí phạm luật hành chủ yếu về phòng cháy cùng trị cháy (trường hợp có);

g) Sổ theo dõi và quan sát công tác tuim truyền, tu dưỡng, đào tạo nhiệm vụ phòng cháy với trị cháy với buổi giao lưu của đội dân chống, nhóm phòng cháy cùng trị cháy cơ sở, chăm ngành; sổ theo dõi phương tiện đi lại chống cháy cùng trị cháy;

h) Thống kê, báo cáo về chống cháy với trị cháy; làm hồ sơ vụ cháy nổ, nổ (giả dụ có).

Nếu cơ sở của người mua ko thuộc diện phải thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định này thì hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy 1-1 giản hơn, bao gồm:

- Nội quy phòng cháy chữa cháy, Nội quy sử dụng điện,

- Quyết định thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở;

- Giấy chứng nhận huấn luyện quá trình về phòng cháy chữa cháy của nhân viên;

- Phương án chữa cháy của cơ sở;

- Bảng thống kê các phương thơm tiện chữa cháy tại cơ sở;

Thương Mại & Dịch Vụ Vihabrvà chuyên nghiệp hóa trên TP.HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu “ chữ tín “

- Thủ tục gia hạn giấy bệnh giấy nhấn đăng ký nhãn hiệu “ chữ tín “

- Giấy ghi nhận ĐK nhãn hiệu “ thương hiệu “ – Quốc tế

- Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận ĐK thương hiệu “ thương hiệu “ – Quốc tế

- Giấy ghi nhận đăng ký bạn dạng quyền tác giả

- Giấy chứng nhận mẫu mã công nghiệp

- Thủ tục gia hạn Giấy ghi nhận kiểu dáng công nghiệp

- Giấy chứng nhận ĐK sáng sủa chế

- Thủ tục đưa quyền sỡ hữu thương hiệu, sáng ché, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền…li- xăng