Hồ sơ Sổ - Điều chỉnh đọc tin cá nhân của tín đồ tmê say gia BHXH (Điện tử)

Dịch Vụ Thương Mại Bảo hiểm Xã hội điện tử


Xem Hướng Dẫn

Thực hiện nay lập hồ sơ Sổ, nhiệm vụ điều chỉnh lên tiếng cánhân của bạn tsi gia BHXH, vào áp dụng iBHXH™, người tiêu dùng thực hiện nhưsau:

- Trên tkhô giòn title lựa chọn vào mục “Hồ sơ điệntử” (1) > “Sổ” (2) > “<608> Cấp lại sổ BHXH vị biến hóa thôngtin cá nhân” (3) Tùy lựa chọn kỳ kê knhị và tạo ra lần nhập liệu (4).

-->