*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ

Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và Đầu bốn TPHCM.