MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 204/2004/NĐ-CP

TP Hà Nội, ngày 14 mon 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ

Căn cđọng Luật Tổ chức nhà nước ngày 25mon 12 năm 2001;

Căn uống cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày04 mon 1một năm 2003 về dự toán thù chi phí bên nước năm 2004 với Nghị quyết số19/2003/QH1một ngày 16 mon 11 năm 2003 về trách nhiệm năm 2004 của Quốc hội khoáXI;

Căn cứ đọng Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH1một ngày 30 mon 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vềvấn đề phê chuẩn chỉnh bảng lương dùng cho, bảng prúc cấp cho chức vụ đối với cán bộ lãnh đạocủa Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;

Theo ý kiến đề nghị của Sở trưởng Sở Nội vụ vàSở trưởng Bộ Tài chủ yếu,

NGHỊ ĐỊNH:

Cmùi hương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này khí cụ về chế độ chi phí lương gồm: nút lươngvề tối tphát âm chung; các bảng lương; các cơ chế phụ cấp cho lương; chính sách nâng bậclương; cơ chế trả lương; mối cung cấp kinh phí để triển khai chính sách chi phí lương; quản lí lýchi phí lương với các khoản thu nhập so với cán bộ, công chức, viên chức trong số cơ quancông ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước; cán bộ chăm trách rưới với công chức làng mạc,phường, thị trấn; sĩ quan liêu, quân nhân chuyên nghiệp hóa, hạ sĩ quan lại, đồng chí, côngnhân trong số cơ sở, đơn vị trực thuộc lực lượng khí giới (lực lượng thiết bị gồmquân team dân chúng với công an nhân dân).

Bạn đang xem: Hệ thống thang bảng lương theo nghị định 204

Cơ quan bên nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, ban ngành,đơn vị chức năng trực thuộc lực lượng vũ khí nói bên trên, dưới đây hotline phổ biến là cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà những đối tượng người tiêu dùng ở trong lực lượng thiết bị, bao gồm:

1. Các chức danh lãnh đạo của Nhà nước với những chức danhchuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm giáp quy định tại bảng lương chứcvụ với bảng prúc cấp cho công tác ban hành dĩ nhiên Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề phê chuẩn chỉnh bảng lươngchức vụ, bảng prúc cung cấp dịch vụ so với cán cỗ chỉ đạo của Nhà nước; bảng lươngtrình độ chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm liền kề (dưới đây viết tắt là Nghịquyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11).

2. Các chức vụ vì bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệmkỳ trực thuộc Uỷ ban quần chúng tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc Trung ương, thị trấn, quận,thị thôn, đô thị thuộc tỉnh giấc.

3. Công chức trong số ban ngành bên nước cách thức trên Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.. ngày 10 tháng 10 năm 2003của Chính phủ về bài toán tuyển chọn dụng, sử dụng cùng cai quản cán bộ, công chức trongcác ban ngành bên nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP).

4. Công chức dự bị cách thức tại Điều 2 Nghịđịnh số 115/2003/NĐ-CPhường ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độcông chức dự bị (dưới đây viết tắt là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP).

5. Viên chức trong số đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quyđịnh trên Điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.. ngày 10 tháng 10năm 2003 của Chính phủ về vấn đề tuyển chọn dụng, áp dụng với thống trị cán cỗ, công chứctrong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số116/2003/NĐ-CP).

6. Cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc biên chế công ty nước vàtận hưởng lương theo bảng lương bởi vì Nhà nước phương tiện được cử mang lại làm việc trên cáchội, các tổ chức triển khai phi Chính phủ, những dự án với các cơ quan, tổ chức quốc tế đặttại toàn quốc.

7. Cán cỗ siêng trách nát với công chức nghỉ ngơi buôn bản, phường, thị trấn(tiếp sau đây Gọi tầm thường là cán bộ chuyên trách rưới và công chức cấp xã) phương pháp trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường ngày 21mon 10 năm 2003 của nhà nước về chính sách, chính sách so với cán cỗ, công chứcsống làng, phường, thị trấn (dưới đây viết tắt là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) với Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP.. ngày 02 tháng 1một năm 2004của nhà nước nguyên tắc cụ thể Việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ (sau đâyviết tắt là Nghị định số 184/2004/NĐ-CP).

8. Người làm công tác cơ yếu đuối vào tổ chức triển khai cơ yếu hèn.

9. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan lại, chiến sĩ,công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Điều 3. Ngulặng tắc xếp lương và phụcấp dịch vụ chỉ đạo, phương pháp trả lương với thực hiện cơ chế chi phí lương

1. Ngulặng tắc xếp lương với prúc cấp phục vụ lãnh đạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch men côngchức, viên chức nào (tiếp sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh trình độ,nghiệp vụ như thế nào ở trong ngành Tòa án, ngành Kiểm gần cạnh (dưới đây viết tắt là chứcdanh) thì xếp lương theo ngạch men hoặc chức vụ đó.

b) Cán cỗ duy trì chức danh vì chưng bầu cử ở trong diện xếp lươngchuyên môn, nghiệp vụ với hưởng trọn phú cung cấp dịch vụ chỉ đạo thì xếp lương theongạch, bậc công chức hành chính và hưởng trọn phú cấp cho dịch vụ chỉ huy của chức danhthai cử hiện giờ đang đảm nhận.

c) Cán bộ, công chức, viên chức duy trì chức vụ lãnh đạo (bầucử, bửa nhiệm) nào thì xếp lương công tác hoặc hưởng trọn phú cấp dịch vụ theo chứcdanh chỉ đạo đó. Nếu một tín đồ duy trì những chức vụ lãnh đạo khác biệt thì xếplương phục vụ hoặc tận hưởng phụ cấp dịch vụ của chức vụ lãnh đạo tối đa. Nếukiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu cơ quan lại, đơn vị không giống cơ mà phòng ban, 1-1 vịnày được sắp xếp biên chế chăm trách rưới tín đồ mở màn thì thừa kế thêm phụcấp cho kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng người dùng thuộc lực lượng vũ trang với cơ yếu hèn quy địnhhưởng trọn lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương kia.

đ) Chuyển xếp lương cũ quý phái lương bắt đầu đề xuất gắn cùng với Việc ràrà, thu xếp biên chế của những phòng ban, đối kháng vị; rà soát, hoàn thành tiêu chuẩnchức danh cán cỗ, công chức, viên chức; thanh tra rà soát lại Việc xếp lương cũ, nhữngngôi trường hòa hợp đang xếp lương hoặc phú cấp cho chuyên dụng cho chưa đúng phép tắc của cơ sở cóthẩm quyền thì gửi xếp lại lương với prúc cung cấp chức vụ (trường hợp có) theo như đúng quyđịnh.

2. Nguim tắc trả lương

Việc trả lương buộc phải thêm cùng với hiệu quả thực hiện trọng trách củacán cỗ, công chức, viên chức với mối cung cấp trả lương (trường đoản cú chi phí nhà nước cung cấp hoặchỗ trợ và từ các thu nhập theo mức sử dụng của quy định dùng để làm trả lương) củacơ sở, đơn vị chức năng.

3. Ngulặng tắc thực hiện cơ chế chi phí lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức với các đối tượng người tiêu dùng trực thuộc lựclượng trang bị lúc biến đổi công việc thì được gửi xếp lại lương cùng phụ cấpchức vụ (giả dụ có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường phù hợp thôi giữchức vụ chỉ đạo (trừ trường vừa lòng bị kỷ mức sử dụng bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc khôngđược chỉ định lại) để gia công công việc không giống hoặc giữ lại chức danh chỉ huy không giống nhưng cómức lương dùng cho hoặc prúc cung cấp dùng cho rẻ hơn nữa thì được bảo lưu lại nấc lương chứcvụ hoặc phú cung cấp công tác của chức vụ lãnh đạo cũ trong 6 tháng, tiếp đến xếp lạilương hoặc phụ cung cấp dùng cho (ví như có) theo công việc new đảm nhận.

b) Theo đề xuất trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức vàcác đối tượng người dùng ở trong lực lượng tranh bị đang giữ chức danh chỉ huy được luânđưa đến giữ chức danh chỉ huy khác gồm nút lương chức vụ hoặc prúc cung cấp chứcvụ phải chăng hơn, thì được tầm mức lương chức vụ hoặc prúc cấp công tác theo chức danhchỉ huy cũ. Trường hòa hợp công việc bắt đầu được vận chuyển mang lại phương tiện xếp lươngtheo ngạch ốp hoặc theo chức danh phải chăng hơn thế thì được tầm mức lương cũ (của cả phụcấp cho dịch vụ trường hợp có) và được triển khai cơ chế nâng bậc lương theo khí cụ ởngạch men hoặc chức vụ cũ.

c) Các đối tượng người tiêu dùng được chuyển côngtác trường đoản cú lực lượng tranh bị, cơ yếu đuối và chủ thể bên nước vào làm việc vào cơquan đơn vị nước hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước thì được chuyển xếp lại ngạch ốp,bậc lương với hưởng phụ cấp cho dùng cho (nếu có) theo công việc mới đảm nhận.Trường phù hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan liêu, hạ sĩ quan hưởnglương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hóa nằm trong quân nhóm nhân dân vàtrình độ kỹ thuật trực thuộc công an dân chúng, nếu bao gồm nấc lương cũ cao hơn so vớinút lương bắt đầu được xếp thì được bảo lưu lại phần chênh lệch cao hơn nữa này theo quyđịnh của điều khoản.

d) Thực hiện vấn đề xếp lương, cơ chế prúc cung cấp lương, nâng bậclương, trả lương, quản lý chi phí lương cùng các khoản thu nhập đề nghị theo đúng đối tượng người sử dụng, phạmvi, bề ngoài, điều kiện, chính sách thừa hưởng với những điều khoản không giống của cơ quanbao gồm thẩm quyền.

đ) Thực hiện nay chính sách tiền lương buộc phải thêm cùng với cải cách hànhchính; đảm bảo an toàn đối sánh tương quan thân các ngành, nghề và thân các một số loại cán bộ, côngchức, viên chức; bảo đảm an toàn định hình chủ yếu trị - buôn bản hội.

Chương thơm II

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂUCHUNG, CÁC BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG

Điều 4. Mức lương tối tgọi chung

Mức lương tối tgọi bình thường vận dụng đối với cán cỗ, công chức,viên chức với những đối tượng người dùng thuộc lực lượng trang bị được triển khai theo quyđịnh tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CPhường ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước vềnút lương tối tđọc.

Điều 5. Các bảng lương; bảng prúc cấpquân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nhiệm vụ cùng bảng phụ cung cấp dịch vụ lãnh đạo

Ban hành đương nhiên Nghị định này các bảng lương; bảng phụ cấpquân hàm hạ sĩ quan lại, đồng chí nhiệm vụ và bảng prúc cung cấp dịch vụ chỉ huy như sau:

1. Các bảng lương:

a) Quy định 7 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương Chuyên Viên thời thượng.

Bảng 2: Bảng lương trình độ chuyên môn, nhiệm vụ đối với cán cỗ,công chức trong những ban ngành bên nước (bao gồm cả cán bộ duy trì chức vụ vì bầu cửở trong diện xếp lương theo ngạch men, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cung cấp chứcvụ chỉ huy với công chức nghỉ ngơi xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương trình độ, nhiệm vụ đối với cán cỗ,viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên cấp dưới quá hành, ship hàng trong những cơquan nhà nước và các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chăm trách rưới ngơi nghỉ xã, phường, thịtrấn.

Bảng 6: Bảng lương level quân hàm sĩ quan lại quân nhóm nhândân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan lại công an quần chúng.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp ở trong quân độiquần chúng. # cùng trình độ chuyên môn kỹ thuật ở trong công an nhân dân.

b) Người làm cho công tác cơ yếu ớt trongtổ chức triển khai cơ yếu ớt, tuỳ theo từng đối tượng người tiêu dùng được xếp lương theo bảng lương cấp bậcquân hàm sĩ quan tiền quân nhóm quần chúng. # (bảng 6) với mức lương tối đa bởi mứclương của level quân hàm Thiếu tướng mạo (trừ sĩ quan tiền quân nhóm quần chúng với sĩquan công an quần chúng. # được điều đụng, biệt phái) cùng bảng lương quân nhân chuyênnghiệp trực thuộc quân team quần chúng. # (bảng 7).

c) Công nhân làm việc trong số cơ sở, đơn vị chức năng thuộc lựclượng vũ trang cùng tổ chức cơ yếu hèn vận dụng thang lương, bảng lương hiện tượng trongnhững đơn vị nhà nước.

2. Bảng phú cung cấp quân hàm hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nhiệm vụ thuộcquân team quần chúng. # với công an nhân dân.

3. Bảng phụ cung cấp chuyên dụng cho lãnh đạo(thai cử, xẻ nhiệm) trong những ban ngành bên nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;phòng ban, đơn vị chức năng ở trong quân team nhân dân và công an quần chúng.

Điều 6. Các chính sách phụ cung cấp lương

1. Phú cấp cho rạm niên thừa khung:

áp dụng đối với các đối tượng người tiêu dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3,bảng 4 với bảng 7 dụng cụ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này cùng bảng lương chuyênmôn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm cạnh bên nguyên tắc trên Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11, đã xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch men hoặc trong chứcdanh.

a) Mức phụ cung cấp nlỗi sau:

a1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch men từ bỏ loại A0 đếnmột số loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức vụ xếp lương theo bảng 7 và những chứcdanh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểmsát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) sẽ xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch men hoặc trongchức danh thì thừa kế prúc cấp thâm niên quá size bằng 5% nấc lương của bậclương ở đầu cuối trong ngạch ốp hoặc trong chức vụ đó; từ năm vật dụng tứ trlàm việc đi mỗinăm được tính thêm 1%.

a2) Các đối tượng người dùng xếp lương theo những ngạch ốp nhiều loại B, nhiều loại Ccủa bảng 2, bảng 3 cùng nhân viên quá hành, giao hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đầy đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương sau cuối trong ngạch men thì thừa kế phụ cấpthâm niên vượt size bởi 5% nút lương của bậc lương sau cuối trong ngạch đó;từ năm lắp thêm ba trlàm việc đi tưng năm được tính thêm 1%.

b) Các đối tượng người sử dụng nguyên tắc trên điểm a(a1 với a2) khoản 1 Điều này, nếu như không xong trọng trách được Giao hàng nămhoặc bị kỷ mức sử dụng một trong các bề ngoài khiển trách nát, chình họa cáo, cách chức hoặcbị bến bãi nhiệm thì cđọng mỗi năm ko xong xuôi nhiệm vụ hoặc bị kỷ cơ chế bị kéodài thêm thời hạn tính hưởng trọn phụ cấp thâm nám niên thừa khung một năm (đủ 12 tháng)so với thời hạn phương pháp.

c) Phụ cấp cho thâm nám niên thừa form được dùng để làm tính đóng góp vàtận hưởng cơ chế bảo đảm làng hội.

2. Phụ cấp cho kiêm nhiệm chức danh lãnhđạo:

vận dụng so với các đối tượng người tiêu dùng đang dữ chức vụ lãnh đạo(bầu cử, vấp ngã nhiệm) tại một phòng ban, đơn vị, đôi khi được thai cử hoặc được bổnhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị khác cơ mà ban ngành,đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách nát bạn đi đầu mà lại hoạt độngkiêm nhiệm.

Mức phụ cấp bằng 10% nút lương hiện nay hưởng trọn cùng phụ cấp chứcvụ chỉ đạo cùng phú cung cấp thâm nám niên vượt size (giả dụ có). Trường hòa hợp kiêm nhiệmnhững chức vụ chỉ huy cũng chỉ thừa hưởng 1 nấc prúc cấp cho.

3. Phụ cung cấp khu vực:

vận dụng đối với các đối tượng thao tác làm việc sống gần như nơi xa tít,hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phú cấp cho bao gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 cùng 1,0 sovới khoảng lương về tối tđọc thông thường. Đối cùng với hạ sĩ quan lại cùng chiến sĩ nghĩa vụ thuộclực lượng trang bị, phụ cấp Khu Vực được xem so với khoảng phụ cung cấp quân hàm binhnhị.

4. Phụ cấp cho quánh biệt:

Áp dụng so với các đối tượng người sử dụng thao tác làm việc ở đảo xa lục địa vàvùng biên giới tất cả điều kiện sinh hoạt đặc biệt quan trọng trở ngại.

Phụ cấp bao gồm 3 mức: 30%; 1/2 với 100% nút lương hiện nay hưởngcùng phụ cấp cho phục vụ lãnh đạo cùng phụ cung cấp thâm nám niên thừa form (ví như có) hoặc phụcung cấp quân hàm hiện hưởng so với hạ sĩ quan lại, chiến sỹ trực thuộc lực lượng vũ khí.

5. Prúc cấp cho thu hút:

vận dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức mang lại thao tác ởcác vùng kinh tế mới, đại lý kinh tế và đảo xa lục địa tất cả ĐK sinh hoạtquan trọng khó khăn.

Phụ cấp cho bao gồm 4 mức: 20%; 30%; 1/2 cùng 70% nút lương hiện tại hưởngcộng phụ cung cấp phục vụ chỉ huy cùng prúc cung cấp thâm niên thừa khung (ví như có).

Thời gian hưởng prúc cấp cho từ bỏ 3 đến 5 năm.

6. Prúc cấp giữ động:

vận dụng so với cán cỗ, công chức, viên chức làm việc nghỉ ngơi mộtsố nghề hoặc công việc liên tục chuyển đổi vị trí thao tác làm việc cùng địa điểm ở.

Phụ cấp cho gồm 3 mức: 0,2; 0,4 với 0,6 so với tầm lương tốitphát âm phổ biến.

7. Phú cấp ô nhiễm và độc hại, nguy hiểm:

vận dụng so với cán bộ, công chức, viên chức làm cho rất nhiều nghềhoặc công việc tất cả ĐK lao rượu cồn ô nhiễm, nguy nan và quan trọng độc hại,nguy hiểm không được khẳng định trong vòng lương.

Phụ cấp cho có 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 với 0,4 so với tầm lương tốitđọc thông thường.

8. Các chính sách phụ cấp đặc điểm theo nghề hoặc công việc:

a) Phú cấp cho thâm niên nghề:

vận dụng so với sĩ quan lại và quân nhân bài bản thuộcquân team quần chúng, sĩ quan lại và hạ sĩ quan liêu tận hưởng lương trực thuộc công an quần chúng. #,công chức thương chính cùng fan có tác dụng công tác làm việc cơ yếu hèn vào tổ chức cơ yếu ớt.

Mức prúc cấp cho như sau: Sau 5 năm (đầy đủ 60 tháng) tại ngũ hoặcthao tác liên tục trong nghề thương chính, cơ yếu ớt thì được hưởng prúc cấp cho thâm niênnghề bởi 5% nút lương hiện tận hưởng cộng phụ cấp cho phục vụ chỉ đạo cùng phú cấp cho thâmniên thừa khung (trường hợp có); từ thời điểm năm vật dụng sáu trngơi nghỉ đi mỗi năm được tính thêm 1%.

b) Phụ cung cấp ưu đãi theo nghề:

vận dụng so với cán cỗ, công chức, viên chức làm phần đa nghềhoặc quá trình bao gồm điều kiện lao động cao hơn nữa thông thường, gồm cơ chế ưu đãicủa Nhà nước mà lại chưa được khẳng định trong mức lương.

Prúc cấp cho có 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,45% với 50% mức lương hiện hưởng trọn cộng phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo với phú cấp cho thâmniên thừa form (nếu như có).

c) Prúc cấp cho trách nhiệm theo nghề:

áp dụng đối với những chức danh xếp lương theo bảng lươngchuyên môn, nhiệm vụ và bảng lương công tác nằm trong ngành Tòa án, Kiểm gần cạnh, Thanhtra cùng một trong những chức danh tứ pháp.

Prúc cung cấp có 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% với 30% nấc lương hiệnhưởng trọn cùng phú cung cấp chức vụ chỉ đạo và phú cấp rạm niên quá size (giả dụ có).

Đối tượng thừa kế chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghềluật trên điểm đó thì ko tận hưởng chế độ prúc cung cấp ưu tiên theo nghề quy địnhtại điểm b khoản 8 Điều này.

d) Phú cấp cho trách rưới nhiệm công việc:

d1) Những bạn thao tác vào tổ chức cơ yếu đuối thừa kế phụcung cấp trách nát nhiệm công việc bảo đảm cơ mật mật mã.

Phụ cấp bao gồm 3 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với khoảng lương tốithiểu bình thường.

d2) Những bạn có tác dụng đều công việc yên cầu trách nhiệm caohoặc đảm nhận công tác thống trị ko ở trong chức danh chỉ huy (bầu cử, bổnhiệm) thì thừa kế phú cấp cho trách rưới nhiệm công việc.

Prúc cấp có 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 với 0,5 so với tầm lương tốitgọi chung.

đ) Phụ cấp cho Giao hàng quốc phòng, an ninh:

Áp dụng so với những đối tượng người tiêu dùng không ở trong diện xếp lươngtheo bảng 6 cùng bảng 7 chính sách tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này thao tác trongnhững phòng ban, đơn vị chức năng nằm trong lực lượng tranh bị cùng cơ yếu.

Prúc cung cấp tất cả 2 mức: 30% cùng 1/2 nấc lương hiện tại hưởng cộng phụcấp chức vụ chỉ đạo với phú cấp thâm niên quá size (nếu có).

Chương thơm III

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG,CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện nâng bậc lương thườngxuyên bên trên các đại lý hiệu quả kết thúc trọng trách của cán bộ, công chức, viên chứccùng thời hạn giữ bậc vào ngạch hoặc trong chức danh.

Thời gian giữ lại bậc vào ngạch hoặc vào chức vụ để xemxét nâng bậc lương liên tục hình thức như sau:

a) Đối cùng với chức vụ Chuyên Viên thời thượng, nếu không xếp bậclương sau cùng của bảng lương thì sau 5 năm (đầy đủ 60 tháng) giữ bậc lương trongbảng lương chuyên gia thời thượng được xét nâng lên một bậc lương.

b) Đối cùng với các đối tượng người sử dụng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng4 điều khoản trên khoản 1 Điều 5 Nghị định này với bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụngành Toà án, ngành Kiểm cạnh bên vẻ ngoài tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11,trường hợp chưa xếp bậc lương cuối cùng vào ngạch hoặc vào chức vụ thì thời giangiữ lại bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương nlỗi sau:

b1) Các đối tượng người tiêu dùng xếp lương theo các ngạch men từ một số loại A0 đếnmột số loại A3 của bảng 2, bảng 3 với các chức vụ xếp lương theo bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậclương vào ngạch ốp hoặc vào chức vụ được xét thổi lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng xếp lương theo những ngạch men nhiều loại B, các loại Ccủa bảng 2, bảng 3 cùng nhân viên vượt hành, Ship hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đầy đủ 24 tháng) giữ lại bậc lương trong ngạch men được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng người tiêu dùng pháp luật trên điểm acùng điểm b khoản 1 Điều này, nếu không dứt trách nhiệm được ship hàng nămhoặc bị kỷ mức sử dụng một trong số vẻ ngoài khiển trách nát, cảnh cáo, cách chức hoặcbị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm ko kết thúc trọng trách hoặc bị kỷ quy định bị kéonhiều năm thêm thời gian tính nâng bậc lương tiếp tục một năm (đầy đủ 12 tháng) so vớithời hạn qui định.

2. Thực hiện nâng bậc lương trướcthời hạn như sau:

a) Cán cỗ, công chức, viên chức lậpcác thành tích xuất sắc trong triển khai trọng trách nhưng mà chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trongngạch men hoặc vào chức vụ thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốinhiều là 12 mon so với thời hạn chính sách tại điểm a với điểm b khoản 1 Điều này.Tỷ lệ cán cỗ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong mộtnăm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế trả lươngcủa phòng ban, đơn vị (trừ những trường phù hợp phương tiện trên điểm b khoản 2 Điều này).

b) Cán cỗ, công chức, viên chức đãbao gồm thông tin về hưu theo qui định của Nhà nước, hoàn thành trách nhiệm được giao,chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức danh cùng chưa đầy đủ điềukhiếu nại thời hạn duy trì bậc và để được nâng bậc lương liên tiếp tại thời khắc cóthông báo về hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn tối nhiều là 12tháng so với thời gian vẻ ngoài trên điểm a và điểm b khoản 1 Như vậy.

3. Việc thăng, giáng cấp bậc quânhàm với nâng lương, nâng phú cung cấp quân hàm so với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ,quân nhân chuyên nghiệp cùng chuyên môn nghệ thuật trực thuộc lực lượng vũ khí thựchiện nay theo mức sử dụng của lao lý hiện hành so với lực lượng thiết bị.

Điều 8. Chế độ trả lương

1. Chế độ trả lương đính thêm với công dụng tiến hành nhiệm vụ củacán cỗ, công chức, viên chức; mối cung cấp trả lương cùng theo quy định trả lương của cơquan lại, đơn vị chức năng. Thủ trưởng ban ngành, đơn vị chức năng sau khoản thời gian thảo luận với Ban Chấp hànhCông đoàn thuộc cung cấp gồm trách rưới nhiệm thiết kế, ban hành quy định trả lương để thựchiện nay đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Quy chế trảlương nên được gửi ban ngành cai quản cấp cho bên trên trực tiếp để cai quản, đánh giá vàtriển khai công khai trong phòng ban, đơn vị.

Việc trả lương trong lực lượng vũ trang triển khai theo quyđịnh của điều khoản hiện nay hành.

2. Chế độ trả lương thao tác vào bantối, làm cho thêm giờ đồng hồ đối với cán cỗ, công chức, viên chức tiến hành theo quy địnhcủa Bộ công cụ Lao cồn.

Cán cỗ, công chức, viên chức tiến hành chế độ trực12giờ/24tiếng hoặc 24giờ/24giờ được tiến hành cơ chế trả lương hoặc phụ cấp đặcthù vị Chính phủ, Thủ tướng mạo Chính phủ cơ chế.

3. Chế độ trả lương giữa những ngày nghỉ ngơi thao tác làm việc đượchưởng trọn lương; chính sách tạm bợ ứng chi phí lương trong thời gian bị đình chỉ công tác, bịtạm giữ lại, trợ thì giam, tiến hành theo phép tắc trên Nghị định số 114/2002/NĐ-CPhường. ngày31 mon 1hai năm 2002 của Chính phủ dụng cụ cụ thể với khuyên bảo thực hiện mộtsố điều của Bộ pháp luật Lao rượu cồn về chi phí lương.

4. Cán cỗ, công chức, viên chức vào biên chế trả lương củacơ quan, đơn vị với các đối tượng người tiêu dùng tận hưởng lương trực thuộc lực lượng tranh bị được cửđi công tác, thao tác, tiếp thu kiến thức ở nước ngoài tự 30 ngày liên tiếp trsống lên hưởngsinh hoạt phí vày Nhà nước đài tbọn họ hoặc hưởng trọn lương, hưởng sinc hoạt mức giá do nướckhông tính, tổ chức triển khai nước ngoài đài tchúng ta thì vào thời hạn ngơi nghỉ nước ngoài thừa hưởng 40%nút lương hiện hưởng cùng phú cấp dịch vụ chỉ đạo với prúc cung cấp rạm niên vượtsize (ví như có).

5. Công chức dự bị và những người dân trong thời gian tập sựhoặc test vấn đề trong số cơ quan nhà nước (bao gồm cả cộng sự công chức cung cấp xã) vàtrong những đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được hưởng nút lương theo lý lẽ tại Điều 18 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Điều 21Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Điều 18 Nghị định số117/2003/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường vàthừa hưởng chế độ phú cấp, chế độ trả lương theo phương tiện tại Nghị định này.

6. Chế độ trả lương vận dụng từ bỏ ngày01 tháng 01 năm 2005 đối với cán bộ chuyên trách nát cùng công chức cấp buôn bản là ngườivẫn hưởng cơ chế hưu trí hoặc trợ cấp cho mất mức độ lao động nhỏng sau:

a) Cán cỗ chăm trách cấp cho làng là người sẽ tận hưởng chính sách hưutrí hoặc trợ cung cấp mất sức lao rượu cồn, quanh đó lương hưu hoặc trợ cung cấp mất sức laođộng, các tháng được hưởng 90% nút lương chức danh hiện tại phụ trách qui định tạiNghị định này và không hẳn đóng góp bảo hiểm thôn hội, bảo đảm y tế.

b) Công chức cấp làng mạc là bạn đã hưởng chính sách hưu trí hoặctrợ cấp cho mất sức lao đụng, quanh đó lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao đụng, hàngtháng thừa hưởng 90% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chủ yếu gồm cùngtrình độ đào tạo và giảng dạy phép tắc trên Nghị định này với chưa hẳn đóng bảo hiểm làng hội,bảo hiểm y tế.

Điều 9. Nguồn kinh phí đầu tư nhằm thực hiệncơ chế chi phí lương

1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ chi phí lương với cáckhoản bao gồm đặc thù lương) so với từng phòng ban hành chính, từng đơn vị chức năng sựnghiệp trực thuộc những Bộ, phòng ban Trung ương cùng những tỉnh giấc, đô thị trực thuộc Trungương.

2. Sử dụng buổi tối tphát âm 40% số nhận được để lại theo chế độ củanhững đơn vị sự nghiệp bao gồm thu (đề cập cả những đơn vị đang thực hiện lý lẽ tài bao gồm đốicùng với đơn vị chức năng sự nghiệp gồm thu). Riêng những đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sửdụng buổi tối tphát âm 35%.

3. Sử dụng về tối tđọc 40% số chiếm được còn lại theo chế độ củacác phòng ban hành thiết yếu tất cả thu.

4. Chi tiêu địa pmùi hương sử dụng 50% số tăng thu giữa dự toánnăm chiến lược đối với dự tân oán năm kia gần cạnh bởi vì Thủ tướng mạo nhà nước giao vàmột nửa số tăng thu giữa tiến hành so với dự tân oán năm chiến lược vị Thủ tướng tá Chínhlấp giao.

5. giá cả Trung ương bổ sung nguồn ngân sách đầu tư thực hiện chếđộ tiền lương cho những Sở, phòng ban Trung ương và những tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộcTrung ương trong trường vừa lòng đã thực hiện đúng những giải pháp trên các khoản 1, 2,3 và 4 Vấn đề này nhưng vẫn còn đó thiếu thốn.

Điều 10. Quản lý tiền lương và thunhập

1. Các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiệnbài toán xếp l­ương, chế độ prúc cấp cho lương, nâng bậc lương, trả lương, làm chủ tiềnlương với thu nhập cá nhân theo phương pháp tại Nghị định này và chỉ dẫn của phòng ban cóthẩm quyền.

Đối với những ban ngành hành bao gồm đ­ượckhoán thù biên chế cùng ngân sách đầu tư thống trị hành bao gồm với các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ướctiến hành cơ chế hạch toán thù và từ nhà tài chủ yếu, thì căn cứ vào kết quả tiếtkiệm kinh phí hành chính với mức vững mạnh những nguồn thu được quyền quyết địnhthông số kiểm soát và điều chỉnh tăng lên tiền lương so với tầm l­ương tối tđọc thông thường với tăngthêm nút trích lập những quỹ khen th­ưởng, quỹ phúc lợi an sinh nhằm tạo thêm các khoản thu nhập chocán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị theomức sử dụng của cơ quan tất cả thẩm quyền.

2. Thực hiện nay phân cấp trách rưới nhiệm nhằm ng­ười đứng đầu cơ quanđơn vị nước với fan mở đầu đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước quyết định câu hỏi xếplư­ơng, nâng bậc lư­ơng thư­ờng xuyên ổn, nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn cùng phụcấp thâm nám niên vượt form so với cán cỗ, công chức, viên chức thuộc phạm vilàm chủ theo phân cung cấp của cơ sở gồm thđộ ẩm quyền.

3. Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nhân viên cao cấpvới tương đư­ơng, thực hiện phân cấp cho câu hỏi quyết định xếp lư­ơng, nâng bậc lươngcùng phụ cấp thâm nám niên quá size nlỗi sau:

a) Đối cùng với chức vụ Chuyên Viên cao cấp: Việc quyết định xếpl­ương, nâng bậc lương tiếp tục và nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn, thựchiện theo phân cấp hiện nay hành.

b) Đối cùng với ngạch chuyên viên thời thượng cùng t­ương đư­ơng (loạiA3):

b1) Việc ra quyết định xếp l­ương vào một số loại A3 khi được phêchuẩn công dụng thai cử, khi được chỉ định vào ngạch ốp (hoặc chức danh), nâng ngạch ốp,đưa ngạch, tiến hành theo phân cấp cho hiện nay hành.

b2) Việc ra quyết định nâng bậc l­ương th­ường xuyên ổn với phú cấprạm niên quá size vào ngạch ốp hoặc vào chức vụ nhiều loại A3 vị Chánh án Toàán nhân dân tối cao, Viện trư­ởng Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao, Bộ trư­ởng,Thủ tr­ưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trư­ởng ban ngành ở trong nhà nước, Chủ tịch Uỷban quần chúng. # tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ư­ơng thẳng áp dụng và quảnlý cán cỗ, công chức, viên chức kia ra đưa ra quyết định triển khai và có trách rưới nhiệmbáo cáo kết quả tiến hành về Bộ Nội vụ.

b3) Việc đưa ra quyết định nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn (Khi lậpkết quả xuất dung nhan vào triển khai trọng trách và lúc bao gồm thông tin ngủ h­ưu)trong ngạch hoặc trong chức danh loại A3 bởi Chánh án Toà án quần chúng. # về tối cao,Viện trư­ởng Viện Kiểm cạnh bên quần chúng. # tối cao, Sở trư­ởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trư­ởng ban ngành ở trong nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng. # tỉnh,tỉnh thành trực nằm trong Trung ư­ơng trực tiếp sử dụng cùng cai quản cán cỗ, côngchức, viên chức đó ra đưa ra quyết định triển khai sau thời điểm tất cả thoả thuận của Bộ trưởngSở Nội vụ với bao gồm trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai về Sở Nội vụ.

Chương thơm IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm khuyên bảo thihành và tổ chức triển khai thực hiện

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chủ yếu cùng các Bộ, ngành liên quan:

a) Hướng dẫn đưa xếp lương cũlịch sự lương bắt đầu đối với cán cỗ, công chức, viên chức và những ngôi trường đúng theo gồm thaythay đổi về phân loại cán cỗ, công chức, viên chức cơ chế trên Nghị định này.

b) Hướng dẫn xếp lương, nâng bậclương với phụ cung cấp đối với những người dân thao tác làm việc trong tổ chức triển khai cơ yếu hưởng trọn lươngtừ túi tiền đơn vị nước theo luật pháp tại Nghị định này.

c) Hướng dẫn xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ so với những đốitượng giữ lại chức vụ lãnh đạo (bầu cử, xẻ nhiệm) trực thuộc diện xếp lương chuyênmôn, nghiệp vụ, thừa hành, giao hàng với hưởng phú cung cấp dùng cho lãnh đạo vào cácban ngành bên nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, bảo vệ lương new (gồmlương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quá hành, ship hàng cùng cùng với prúc cấp chuyên dụng cho lãnhđạo) không phải chăng hơn đối với lương cũ.

d) Hướng dẫn gửi xếp lương đốicùng với cán cỗ, công chức, viên chức lúc biến đổi các bước và các ngôi trường đúng theo đượcgửi công tác tự lực lượng vũ trang, cơ yếu ớt cùng công ty công ty nước vào làm cho việctrong các cơ quan bên nước cùng các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

đ) Hướng dẫn thực hiện chính sách phụcung cấp dùng cho chỉ đạo (bầu cử, vấp ngã nhiệm) mức sử dụng trên Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 cùng trên khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

e) Hướng dẫn tiến hành những chế độ phú cấp cho lương cách thức tạiĐiều 6 Nghị định này.

g) Hướng dẫn chính sách nâng bậc lương dụng cụ trên Điều 7 Nghịđịnh này cùng phân cấp cho thđộ ẩm quyền ra quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức và bạn có tác dụng công tác cơ yếu ớt vào tổ chức triển khai cơ yếulý lẽ tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

h) Kiểm tra công dụng đưa xếp lương cũ thanh lịch lương mới vàviệc tiến hành cơ chế tiền lương của những Bộ, ngành, địa phương.

2. Bộ Tài thiết yếu chủ trì, phối hận hợpvới Bộ Nội vụ, những Sở, ngành tương quan với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thị trấn trựcở trong Trung ương:

a) Hướng dẫn tiến hành Việc tính toán thù, phẳng phiu nguồn kinhtầm giá để triển khai cơ chế tiền lương dụng cụ trên Điều 9 Nghị định này.

b) Kiểm tra công dụng triển khai chế độ tiền lương đối với cácban ngành, đơn vị chức năng từ bỏ phẳng phiu được nguồn trả lương; bên cạnh đó đánh giá với trìnhThủ tướng nhà nước cung cấp bổ sung quỹ lương đối với các Bộ, cơ sở Trung ương vàcác tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ương còn thiếu nguồn nhằm thực hiện chế độchi phí lương, bảo đảm an toàn tổng quỹ tiền lương tăng thêm ko quá thừa dự toán ngânsách công ty nước thường niên.

c) Hướng dẫn thực hiện khoán biên chế cùng ngân sách đầu tư cai quản lýhành thiết yếu đối với những phòng ban hành thiết yếu cùng trường đoản cú chủ tài thiết yếu so với những đơnvị sự nghiệp của Nhà nước lý lẽ trên khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

3. Các Sở, phòng ban ngang Sở chịu đựng trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hận hợp với Bộ Tài bao gồm trình nhà nước, Thủtướng Chính phủ sửa đổi chế độ thống trị, phân păn năn với thực hiện những khoản thu, cáckhoản tổn phí, lệ mức giá thuộc thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hận phù hợp với Bộ Nội vụ,Bộ Tài thiết yếu thanh tra rà soát cùng xây dựng chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề so với cácđối tượng người sử dụng trực thuộc phạm vi làm chủ trình Chính phủ, Thủ tướng nhà nước coi xétban hành, sửa đổi, bổ sung mang lại tương xứng cùng với qui định trên điểm b khoản 8 Điều 6Nghị định này; đôi khi rà soát trình Chính phủ, Thủ tướng mạo nhà nước sửa đổi,bổ sung hoặc bãi bỏ những chế độ phú cấp cho, trợ cấp cho khác (bao gồm cả những khoản phụcấp cho, trợ cấp cho bởi tiền) và cơ chế trả lương hoặc phụ cung cấp tính chất khí cụ tạikhoản 2 Điều 8 Nghị định này.

c) Triển knhì tiến hành bề ngoài tài thiết yếu đối với những đối chọi vịsự nghiệp bao gồm thu ở trong phạm vi cai quản.

4. Toà án nhân dân tối cao, ViệnKiểm sát dân chúng về tối cao, Sở Tư pháp với Tkhô hanh tra Chính phủ nhà trì, phối hợpvới Bộ Nội vụ, Sở Tài chủ yếu rà soát cùng desgin cơ chế prúc cung cấp trách nát nhiệm theonghề đối với các đối tượng người sử dụng trực thuộc phạm vi làm chủ trình Chính phủ, Thủ tướngChính phủ lưu ý phát hành, sửa thay đổi, bổ sung cho cân xứng với lý lẽ trên điểmc khoản 8 Điều 6 Nghị định này; mặt khác thanh tra rà soát trình nhà nước, Thủ tướngChính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những chính sách phụ cung cấp, trợ cung cấp khác (baobao gồm cả những khoản phú cấp, trợ cấp cho bởi tiền).

5. Sở Quốc chống, Bộ Công an chủtrì, pân hận phù hợp với Sở Nội vụ với Sở Tài chính rà soát và tạo ra các chính sách phụcung cấp tính chất so với Quân đội nhân dân với Công an quần chúng trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ ra quyết định cùng khuyên bảo triển khai Nghị định này so với những đốitượng ở trong phạm vi làm chủ.

6. Uỷ ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ươngChịu trách nát nhiệm tiến hành các giải pháp đảm bảo an toàn mối cung cấp kinh phí nhằm tiến hành chếđộ chi phí lương theo phương pháp trên Điều 9 Nghị định này.

7. Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan trực thuộc nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trungương chịu trách rưới nhiệm tổ chức triển khai câu hỏi đưa xếp lương cũ thanh lịch lương mớiso với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng tranh bị trong các cơ sở,đơn vị nằm trong phạm vi làm chủ, tính tân oán gây ra quỹ tiền lương theo quy địnhtại Điều 9 Nghị định này với báo cáo về liên Sở Nội vụ - Tài chủ yếu để kiểm travà đánh giá.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện sau 15 ngày, nhắc từngày đăng Công báo.

Chế độ chi phí lương điều khoản tại Nghị định này được tính hưởngTính từ lúc ngày 01 tháng 10 năm 2004.

2. Đối với các chế độ prúc cấp cho ưu đãivới bồi dưỡng theo nghề hoặc theo công việc hiện đang áp dụng, những Sở, ngành ởTrung ương có trách nhiệm trình nhà nước, Thủ tướng Chính phủ phát hành chế độphụ cấp cho khuyến mãi theo nghề hoặc prúc cấp cho trách rưới nhiệm theo nghề đến tương xứng cùng với quyđịnh trên điểm b với điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định này cùng được tróc nã lĩnh theomức phú cấp phát mới kể từ ngày thứ nhất mon 10 năm 2004.

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 25/CPhường ngày 23 tháng 5năm 1993 của nhà nước pháp luật tạm thời chế độ chi phí lương new của công chức,viên chức hành thiết yếu, sự nghiệp và lực lượng trang bị.

Bãi quăng quật những nguyên lý về chi phí lương với phú cấp cho trái với quyđịnh trên Nghị định này.

4. Quy định về thđộ ẩm quyền ra quyết định nâng bậc lương thườngxuim (bao gồm cả phụ cấp cho thâm nám niên quá khung) và nâng bậc lương trước thời hạn đốicùng với ngạch men nhân viên cao cấp cùng tương tự loại A3 tại điểm b (b2 với b3)khoản 3 Điều 10 Nghị định này thay thế sửa chữa biện pháp về thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định nângbậc lương đối với ngạch ốp chuyên viên thời thượng với những ngạch men công chức, viên chứcchuyên ngành tương tự ngạch men nhân viên cao cấp tại khoản 7Điều 41 Nghị định số 117/2003/NĐ-CPhường. cùng khoản 8 Điều 46 Nghịđịnh số 116/2003/NĐ-CPhường.

5. Chế độ tiền lương so với cán bộ Xã đội phương tiện trên Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP được xem lại theo quyđịnh tại Nghị định này với thừa kế từ ngày 01 mon 01 năm 2005.

6. Cách tính tận hưởng những chính sách phụ cấp cơ chế trên Nghị địnhsố 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối vớinhà giáo, cán cỗ quản lý giáo dục đang công tác làm việc sống ngôi trường chăm biệt, làm việc vùng cóĐK tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn, được tính lại theo điều khoản tạiNghị định này.

7. Huỷ quăng quật hiệu lực thực thi thực hiện những qui định tại các văn uống bản sau:

a) Điều 2, Điều 3, các khoản 1, 3, 4, 5, 6với 8 Điều 4 với Điều 5 Nghị định số 03/2003/NĐ-CPhường ngày 15 mon 0một năm 2003của nhà nước về Việc kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, trợ cấp cho thôn hội cùng đổi mới một bướcphương pháp làm chủ chi phí lương.

b) Các điểm a, b, c, d với đ khoản 1, điểm ckhoản 2 Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường. ngày 21 mon 10 năm2003 của nhà nước về chế độ, chính sách so với cán cỗ, công chức làm việc buôn bản,phường, thị xã.

8. Các đơn vị chức năng sự nghiệp bên cạnh công lập, trường hợp thấy tương xứng thìđược áp dụng những phép tắc tại Nghị định này.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan lại trực thuộc nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành thị trực nằm trong Trungương Chịu trách nát nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Bảng 1

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

(Ban hành kèmtheo Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường. ngày 14/12 /2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính:1.000đồng

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

8.80

9.40

2,552.0

2,726.0

Ghi chú:

vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng khôngduy trì chức vụ chỉ đạo (bầu cử, bửa nhiệm) trong những nghành thiết yếu trị, hànhbao gồm, tài chính, kỹ thuật - chuyên môn, dạy dỗ, y tế, vnạp năng lượng hoá - nghệ thuật và thẩm mỹ.

Xem thêm: Cấu Trúc Bài Luận Văn - Mẫu Bài Luận Văn Chọn Lọc

Bảng 2

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONGCÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính:1.000đồng

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức một số loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

1,798.0

1,902.4

2,006.8

2,111.2

2,215.6

2,320.0

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

1,667.5

1,771.9

1,876.3

1,980.7

2,085.1

2,189.5

2

Công chức nhiều loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

1,276.0

1,374.6

1,473.2

1,571.8

1,670.4

1,769.0

1,867.6

1,966.2

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

1,160.0

1,258.6

1,357.2

1,455.8

1,554.4

1,653.0

1,751.6

1,850.2

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

678.6

774.3

870.0

965.7

1,061.4

1,157.1

1,252.8

1,348.5

1,444.2

4

Công chức các loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

609.0

698.9

788.8

878.7

968.6

1,058.5

1,148.4

1,238.3

1,328.2

1,418.1

5

Công chức một số loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

539.4

597.4

655.4

713.4

771.4

829.4

887.4

945.4

1,003.4

1,061.4

1,119.4

1,177.4

6

Công chức các loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

478.5

530.7

582.9

635.1

687.3

739.5

791.7

843.9

896.1

948.3

1,000.5

1,052.7

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

435.0

487.2

539.4

591.6

643.8

696.0

748.2

800.4

852.6

904.8

957.0

1,009.2

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

Ghi chú:

1. Trong những cơ sở nhà nước bao gồm sửdụng các chức danh cán cỗ, công chức theo ngành trình độ chuyên môn có tên ngạch thuộcđối tượng người sử dụng vận dụng bảng 3 thì xếp lương so với cán bộ, công chức kia theo ngạchkhớp ứng qui định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo mức sử dụng của cơquan liêu nhà nước nhưng mà cán cỗ, công chức đó sẽ thao tác.