Giới thiệu

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh gắng lương hưu, trợ cấp cho BHXH

Softvn.com xin reviews tới các bạn mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh cầm lương hưu, trợ cung cấp BHXH tiên tiến nhất đã có sửa đổi với bổ sung theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 mon 08 năm năm ngoái của Bảo hiểm làng hội toàn quốc ban hành.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh cố lương hưu, trợ cấp cho BHXH:

Nội dung cơ phiên bản của mẫu mã số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh núm lương hưu, trợ cung cấp BHXH nlỗi sau:

 Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. Người ủy quyền (Người hưởng cơ chế BHXH):

- Họ với tên: .................................................. Năm sinh: ..............................................

- Nơi cư trú: ................................................................................................................

..................................... Số điện thoại cảm ứng thông minh .........................................................................

- Số sổ BHXH/mã định danh:.............................Loại chính sách BHXH vẫn hưởng:.............

- Nơi đã lĩnh cơ chế BHXH:.......................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) ....................................................nêu trên mục 2 sau đây lĩnh ráng lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh vắt cơ chế BHXH):

- Họ với tên: .................................................................................................................

- Số CMND: .................................................................................................................

- Nơi cư trú ........................................ Số điện thoại thông minh ....................................................

- Thời hạn lĩnh thay: từ thời điểm ngày ... tháng ..... năm ..... mang đến ngày ... mon ...... năm ……........

- Nơi lĩnh: ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng lý lẽ về Việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường thích hợp Người ủy quyền (Người hưởng chính sách BHXH) xuất chình họa bất hợp pháp hoặc bị Tòa án tuyên ổn ba là mất tích hoặc chết hoặc có địa thế căn cứ khẳng định câu hỏi tận hưởng BHXH không ổn biện pháp của quy định thì Người được ủy quyền (Người lĩnh nuốm chế độ BHXH) bao gồm trách rưới nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện đưa ra trả hoặc BHXH cung cấp huyện, trường hợp vi phạm đề nghị trả lại số chi phí đã nhận được và bị cách xử trí theo vẻ ngoài của luật pháp./.

Ngày ... tháng ... năm ...

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Tự Học Access 2016 Và Các Thao Tác Cơ Bản, #Tự Học Access 2016 Cho Người Bắt Đầu Archives

Xác nhận của tổ chức chính quyền địa phương; hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ cửa hàng cả nước hoặc phòng ban đại diện thay mặt nước ta hoặc Chính quyền địa phương ngơi nghỉ nước vị trí người hưởng vẫn cư trú(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu và đóng dấu)

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người ủy quyền (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

Người lĩnh nạm khi tới dấn chi phí đề nghị xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh quần chúng. # hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài yêu cầu dĩ nhiên phiên bản dịch quý phái giờ đồng hồ Việt của nhà công hội chứng để cơ quan BHXH biết, giải quyết và xử lý.Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, ngôi trường hòa hợp ko thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một trong những năm Tính từ lúc ngày xác lập Việc ủy quyền.