Bạn đang xem: Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn


Gửi tin nhắn | Báo tài liệu phạm luật
Kích thước tài liệu: - Tự động - 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn screen Thêm vào tủ chứa đồ
Tải xuống (.pdf) 12 (1 trang)


Tài liệu liên quan

Mẫu giấy reviews đưa sinh hoạt đoàn
Mẫu giấy reviews chuyển sinch hoạt đoàn 1 2,253 12

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG 1 5,667 13

Mau giay gioi thieu chuyen truong 1 548 1

Mẫu Giấy ra mắt gửi trường mang đến HS 2 5,391 46

mau giay gioi thieu chuyen truong 2 2,474 13

Mẫu giấy reviews chuyển trường 1 5,563 17
Mẫu giấy ra mắt (đưa hưởng vào ngôi trường phù hợp vẫn tất cả ra quyết định hưởng trọn trợ cấp cho thất nghiệp) ppt
Mẫu giấy trình làng (chuyển hưởng trong ngôi trường đúng theo sẽ bao gồm ra quyết định tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp) ppt 2 877 0

Tài liệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển khu vực hưởng trợ cấp cho thất nghiệp ppt 1 1,504 0
Mẫu giấy giới thiệu (Chuyển hưởng trọn trong trường hợp trước khi nộp làm hồ sơ tận hưởng bảo đảm thất nghiệp) potx
Mẫu giấy giới thiệu (Chuyển hưởng trọn trong ngôi trường hợp trước khi nộp làm hồ sơ tận hưởng bảo hiểm thất nghiệp) potx 2 1,405 0

Mẫu phiếu đưa sinch hoạt đoàn 3 830 1

Mẫu giấy trình làng Đảng viên sinh hoạt về nơi trú ngụ 1 3,748 6

giấy đưa sinh hoạt Đoàn TN 2 5,366 25

DANH SACH CHUYEN SINH HOAT DOAN 2011-2012 1 329 0

Giấy reviews gửi ngôi trường 1 507 0

Mẫu giấy giới thiệu của người tiêu dùng lao động 1 583 2

Mẫu giấy trình làng 2 204 0

Mau giay gioi thieu 1 4,536 57

giay gioi thieu chuyen truong 1 1,510 6

Giay de nghi chuyen sinh hoat Dang.doc 1 2,465 8

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phú bank, giấy báo nợ, báo hiện đang có 1 1,816 23


Xem thêm: 8 Mô Hình Marketing Phổ Biến, 9 Mô Hình Marketing Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

Cộng hoà làng hội công ty nghĩa Việt phái mạnh Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc Trờng đái học Lũng Hoà Giấy ra mắt chuyển trờng Số / GTCT Kính gửi: Trân trọng reviews em: . Sinh ngày: Là học viên lớp Năm học: Của trờng Tiểu học tập Lũng Hoà- Vĩnh Tờng - VPhường Nay xin gửi về học lớp năm học tập . tại trờng Kính ao ước Quý trờng hết sức trợ giúp Lũng Hoà, ngày .mon năm 20 Hiệu trởng * Hồ sơ kèm theo: 1/ . 2/ . 3/ . 4/ . Trờng đái học Cộng hoà làng hội công ty nghĩa Việt nam Lũng Hoà Độc lập- Tự bởi - Hạnh phúc Số / GTCT Giấy trình làng chuyển trờng Kính gửi: . Trân trọng reviews em: Sinc ngày: Là học sinh lớp Năm học: . Của trờng Tiểu học Lũng Hoà - Vĩnh Tờng Vĩnh Phúc Nay xin gửi về học tập lớp năm học trên trờng . Kính hy vọng Quý trờng rất là giúp đỡ! Lũng Hoà, ngày .tháng năm 20 Hiệu trởng * Hồ sơ kèm theo: 1/ . 2/ . 3/ . 4/ . ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG trung học phổ thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM Trường: Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM ngôi trường trung học phổ thông Đề nghị reviews sinc hoạt Đoàn đến đồng chí: Sinh ngày mon .năm .về sngơi nghỉ Đồng chí: đóng góp đoàn phí tổn mang đến tháng .năm Vậy BCH Đoàn TNCS TP HCM trường trung học phổ thông mong muốn Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM trường: chào đón, chế tác điều kiện nhằm đồng chí: sinh hoạt Đoàn ssinh sống ., ngày tháng năm T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư MODEL TESTS 261 For questions that require you lớn cliông chồng on a word or phrase, circle the word or phrase in the passage. Look at the word &Ti2 in the passage. Look at the word bne in the passage. Cliông chồng on the word or phrase in the bold Click on the word or phrase in the bold text that 638 refers to. text that one refers to lớn. Solar astronomers vày know mat the sun is divided inlớn five sầu general layers or zones. Starting at the outside và going down into the sun, the zones are the coromãng cầu, chromosphere, photosphere, convection zone, and finally the core. The first three zones are regarded as the sun s atmosphere. But since the sun has no solid surface, it is hard to tell where the atmosphere ends and the main toàn thân of the sun begins. The sun s outermost layer begins about 10,000 miles above the visible surface và goes outward for millions of miles. This is the only part of the sun that can be seen during an eclipse such as the one in February 1979. At any other time, the corona can be seen only when special instruments are used on cameras và telescopes to bloông chồng the light from the photosphere. The corona is a brilliant, pearly white, filmy light, about as bright as the full moon. Its beautiful rays are a sensational sight during an eclipse. The coronas rays flash out in a brilliant fan that has wispy spikelượt thích rays near the sun s north and south poles. The coromãng cầu is generally thickest at the sun s equator. The corona is made up of gases streaming Solar astronomers vì know that the sun is divided into five sầu general layers or zones. Starting at the outside và going down into lớn the sun, the zones are the coromãng cầu, chromosphere, photosphere, convection zone, & finally the core. The first three zones are regarded as the sun s atmosphere. But since the sun has no solid surface, it is hard khổng lồ tell where the atmosphere ends & the main body toàn thân of the sun begins. The suns outermost layer begins about 10,000 miles above the visible surface và goes outward for millions of miles. This is the only part of the sun that can be seen during an -such as the one in February 1979. At any other time, the coromãng cầu can be seen only when special instruments are used on cameras và telescopes to block the light from the photosphere. The corona is a brilliant, pearly white, filmy light, about as bright as the full moon. Its beautiful rays are a sensational sight during an eclipse. The coronas rays flash out in a brilliant bạn that has wispy spikelượt thích rays near the sun s north and south poles. The corona is generally thickest at the sun s equator. The corona is made up of gases streaming For questions that require you to click on a sentence, circle the sentence in the passage. Click on the sentence in paragraph 4 or 5 Cliông chồng on the sentence in paragraph 4 or 5 in which the author compares the light of in which the author compares the light of the sun's outermost layer khổng lồ that of another the sun's outermost layer to lớn that of another astronomical toàn thân. astronomical body toàn thân. Paragraphs 4 và 5 are marked with arrows <+> Paragraphs 4 & 5 are marked with arrows <+> cameras và telescopes lớn bloông chồng the light from the photosphere. -+ The corona is a brilliant, pearly trắng, filmy light, about as bright as the full moon. its beautiful rays are a sensational PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG trung học cơ sở ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc Số__ /GGT - CT - - - - - - - - - - - - - - - Đạ M’rông, tháng ngày năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: …………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ STại ĐẠ M’RÔNG GIỚI THIỆU Học sinh: …………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………………… Học lớp: …………………………………… Hệ: ….……………………………………… Tại: …………………………………………………………… Năm học: 20… – 20…… Đề nghị nhà trường mừng đón và bố trí vào học lớp: ………… Năm học: 20… – 20…… Lý do: ………………………………………………………………………………………. Hồ sơ tất nhiên Hiệu trưởng - Đơn xin đưa trường; - Học bạ chính cấp: ………… - Giấy hội chứng nhận: ………… - Hộ khẩu hoặc ra quyết định gửi công tác làm việc của phụ huynh. PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc Số__ /GGT - CT - - - - - - - - - - - - - - - Đạ M’rông, tháng ngày năm 20 GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: …………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠ M’RÔNG GIỚI THIỆU Học sinh: …………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………………… Học lớp: …………………………………… Hệ: ….……………………………………… Tại: …………………………………………………………… Năm học: 20… – 20…… Đề nghị nhà ngôi trường tiếp nhận cùng sắp xếp vào học lớp: ………… Năm học: 20… – 20…… Lý do: ………………………………………………………………………………………. Hồ sơ dĩ nhiên Hiệu trưởng - Đơn xin gửi trường; - Học bạ chủ yếu cấp: ………… - Giấy triệu chứng nhận: ………… - Hộ khẩu hoặc đưa ra quyết định chuyển công tác làm việc của cha mẹ. PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc Số__ /GGT - CT - - - - - - - - - - - - - - - Đạ M’rông, tháng ngày năm đôi mươi GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: …………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ STại ĐẠ M’RÔNG GIỚI THIỆU Học sinh: …………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………………… Học lớp: …………………………………… Hệ: ….……………………………………… Tại: …………………………………………………………… Năm học: 20… – 20…… Đề nghị bên trường mừng đón và sắp xếp vào học lớp: ………… Năm học: 20… – 20…… Lý do: ………………………………………………………………………………………. Hồ sơ dĩ nhiên Hiệu trưởng - Đơn xin gửi trường; - Học bạ chủ yếu cấp: ………… - Giấy triệu chứng nhận: ………… - Hộ khẩu hoặc ra quyết định gửi công tác của phụ huynh. PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc Số__ /GGT - CT - - - - - - - - - - - - - - - Đạ M’rông, ngày tháng năm trăng tròn GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: …………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠ M’RÔNG GIỚI THIỆU Học sinh: …………………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………………… Học lớp: …………………………………… Hệ: ….……………………………………… Tại: …………………………………………………………… Năm học: 20… – 20…… Đề nghị bên trường mừng đón và sắp xếp Phòng GD&Đt Tp Hòa Bình Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa toàn nước Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc Số: /GT-CT Giấy ra mắt gửi trờng Kính gửi Ban giám hiệu trờng: . Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình. Giới thiệu em: là học viên lớp năm học tập trăng tròn - đôi mươi của tr ờng. Nay xin đưa về học tập lớp năm học tập 20 - trăng tròn tại tr ờng: thị trấn ( Quận; Thị xã): Tỉnh ( TP): . Tân Hòa, ngày tháng năm đôi mươi t/m công ty trờng Có giá trị hết ngày tháng năm đôi mươi (Học sinh xin chuyển trờng cần bao gồm đơn với đợc trờng khu vực mang đến ký gật đầu đồng ý chào đón. Theo CV số 1080/GD-ĐT ngày 5/7/2005 của Slàm việc GD-ĐT. Các trờng thích hợp gửi trờng vào và không tính thị làng mạc đề nghị qua phòng dạy dỗ khám nghiệm hồ sơ cùng reviews đi, đến). Phòng GD&Đt Tp Hòa Bình Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa VN Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc Số: /GT-CT Giấy giới thiệu đưa trờng Kính gửi Ban giám hiệu trờng: Qua phòng giáo dục . Tỉnh Ban gimật hiệu Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Thành phố HB Tỉnh Hòa Bình. Trân trọng trình làng em: là học viên lớp năm học trăng tròn đôi mươi của trờng. Nay xin chuyển về học tập lớp năm học tập đôi mươi. . đôi mươi . tại tr ờng: huyện (Quận; TP): Tỉnh (TP): (Có giá trị hết ngày tháng năm 200 ) Tân Hòa, ngày mon năm 200 t/m công ty trờng Phòng GD&ĐT Thành phố Hòa Bình Đã kiểm soát làm hồ sơ và kính gửi Phòng GD&ĐT thị xã (thị) Thuộc Tỉnh (TP) Tiếp nhấn em: Đợc theo học lớp năm học tập trăng tròn - đôi mươi Hòa Bình, ngày tháng năm 20 Trởng phòng GIẤY GIỚI THIỆU Số: 01/GGT Prúc huynh: Trần Quốc Cường Học sinh: Trần Klặng Cương Chuyển đến: Trường TH3 TTNC Ngày 22 mon 7 năm 2010 HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NĂM CĂN TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ HÀNG VỊNH Số: 01/GGTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc GIẤY GIỚI THIỆU  Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường Tiểu học 3 Thị Trấn Năm Cnạp năng lượng Xin ra mắt anh (chị): Trần Quốc Cường Là : Prúc huynh của em: Trần Kyên Cương Đến: Liên hệ Ban gimật hiệu trường Tiểu học 3 Thị Trấn Năm Căn Để: Liên hệ liên tiếp học lớp 3. Năm học tập 2010 – 2011. Rất mong muốn được sự nhiệt tình trợ giúp của cơ quan, đơn vị. Có quý giá mang đến ngày Hàng Vịnh, ngày 22 tháng 7 năm 2010. ……/……/…… HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn uống Ngọc GIẤY GIỚI THIỆU Số: 02/GGT Prúc huynh: Trần Văn uống Sung Học sinh: Trần Kim Cương Chuyển đến: Phú Quốc Ngày 22 mon 7 năm 2010 HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NĂM CĂN TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ HÀNG VỊNH Số: 02/GGTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc GIẤY GIỚI THIỆU  Kính gửi: Ban Giám Hiệu ngôi trường Tiểu học tập 3 Thị Trấn Năm Căn Xin reviews anh (chị): Trần Văn uống Sung Là : Prúc huynh của em: Trần Kyên ổn Cương Đến: Liên hệ cùng với Ban gimật hiệu trường Tiểu học …………………… Để: Xin mang đến em: Trần Klặng Cương được liên tục học lớp 3. Năm học tập 2010 – 2011. Rất mong mỏi được sự đon đả trợ giúp của cơ sở, đơn vị. Có quý giá cho ngày Hàng Vịnh, ngày 22 tháng 7 năm 2010. ……/……/…… HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn uống Ngọc