SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng…


SketchUp được phát triển theo 2 xu hướng:

1. Đơn giản nhưng hiệu quả:

SketchUp là phần mềm 3D dễ học, tốn ít thời gian.

Bạn đang xem: Giáo trình tự học sketchup

Để đơn giản và hiệu quả, SketchUp trực quan hóa mọi hoạt động tương tự như khi vẽ tay.

Đơn vị cơ bản trong SketchUp là đường – mặt với chuỗi thao tác vẽ, chia, nối, di chuyển, xoay, thu phóng, nâng khối, cắt khối, trượt dẫn, tô màu, áp vật liệu, vẽ địa hình, thêm cảnh quan, giả lập bóng đổ, xuất ảnh, làm slide show … các hoạt động này đều trực quan trong môi trường 3D. Mọi tính năng chỉ được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả năng thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả.

2. Nhanh nhưng chính xác:

Do đơn giản nên người dùng SketchUp có thể vẽ rất nhanh, nhưng không có nghĩa kém chính xác. SketchUp có khả năng dò điểm nội suy, giả lập bóng đổ theo thời gian thực, tạo mặt cắt tương tác, áp vật liệu dễ dàng…

Nội dung của Giáo trình SketchUp

*

CHƯƠNG 1: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. Màn hình làm việc của SketchUp

a. Toolbars (Thanh công cụ)b. Menu Filec. Edit Menud. View Menue. Camera Menu

2. Shortcut Keys: (Phím tắt)

CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC TRONG SKETCHUP

1. Cách thiết lập bản vẽ:

2. Chế độ khoá đường và bắt điểm trong SketchUp

a. Khoá đường:b. Chế độ bắt điểm:

3. Thực hành các công cụ cơ bản:

3.1 Công cụ LINE (Đoạn thẳng)3.2 Công cụ Rectangle (R): Hình chữ nhật

4. Thực hành các công cụ quan trọng:

4.1 Push/Pull Tool (P) – Kéo/Nén đối tượng4.2 Arc Tool – A (Cung tròn)4.3 Circle Tool – C (Hình tròn)4.4 Polygon Tool – Ctrl +P (Hình đa giác)4.5 Freehand Tool – Ctrl F (Phác tay)4.6 Move Tool – M (Di chuyển đối tượng)4.7 Rotate Tool – Q (Xoay đối tượng)4.8 Scale Tool – S (Thu phóng đối tượng)4.9 Follow Me Tool – Alt+F (Trượt dẫn đối tượng)4.10 Offset Tool – F (Sao chép đồng dạng)60

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ ĐÃ HỌC

CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH DỰNG BIỆT THỰ

THỰC HÀNH DỰNG NHÀ PHỐ

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ SANDBOX TOOLS

1. From Contours (Tạo từ đường đồng mức)2. Sandbox from Scratch (Tạo từ mặt TIN phẳng)3. Smoove Tool (Tạc bề mặt địa hình)4. Stamp Tool (San nền)5. Drape Tool (Phủ mặt địa hình)6. Add Detail Tool (Chi tiết hóa mặt TIN)7. Flip Edge Tool (Lật cạnh tam giác đơn vị của mặt TIN)

CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH NÂNG CAO

1. Plugin 1001 Bit1.1 Point on face – đặt điểm tham chiếu1.2 Divide – chia cạnh lựa chọn với các tùy chọn khác nhau đặt ra1.3 Align selected entities – Căn chỉnh các đối tượng1.4 Perpendicular line1.5 Face on plane defined by 3 points1.6 Best fit face1851.7 Extrude theo con đường dốc cong1.8 Extrude maintaining taper1.9 Xoay mặt1.10 Move đỉnh1.11 Fillet – Bo cạnh1.12 Chamfer1.13 Extend1.14 Offset1.15 Mặt cắt ngang1.16 Độ dốc cạnh1.17 Linear array1.18 Rectangular array1.19 Polar array1.20 Vertical Walls1.21 Opening on wall1.22 Rãnh ngang1.23 Các công cụ tạo cầu thanga. Creat Staircases 1b. Creat Staircases 2c. Creat Staircases 3d. Creat Staircases 4e. Creat Spiral Staircasesf. Escalator1.24 Khung cửa sổ1.25 Khung cửa đi1.26 Panel Divider1.27 Perforated Screen1.28 Lam thông gió 11.29 Lam thông gió 21.30 Tạo tiết diện hình chữ nhật từ các cạnh1.31 Tạo tiết diện hình tròn từ các cạnh1.32 Joists1.33 Tạo Vì kèo, Xà gồ, Litô1.34 Hip Roof

CHƯƠNG 7: VRAY CHO SKETCHUP

1. Giao diện người dùng (UI)2. Tạo vật liệu:3.

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Đại Học Quy Nhơn, Thời Khóa Biểu

Cách ốp vật liệu cho 1 công trình:4. Tuỳ chọn Render: