Download Giáo Trình Luật Dân Sự Đại Học Luật Hà Nội, Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

*

Kí hiệu phân loại 34(V)31(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị Hồng Yến, … Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018 Mô tả vật lý 355 tr. ; 21 cm.

Đang xem: Giáo trình luật dân sự đại học luật hà nội

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam học phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế. Từ khóa Luật Dân sự Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,, PGS. TS., Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,, TS., Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Biền Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thanh,, TS. Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,, TS. Tác giả(bs) CN Bùi, Đăng Hiếu,, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,, TS. Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007022-51 Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(130): PHGT 000966-1095

00000000nam#a2200000ua#4500001

002

004

005

008

009

020

039

040

041

044

084

110

245

250

260

300

520

653

653

653

700

700

700

700

700

700

700

700

852

852

856

890

925

926

927

67124
1
CEA1D09D-84E4-4CC7-8A6B-6C7B225BE1A6
201810091513
180716s2018 vm vie
1 0
|a9786047231690|c46000
|a20181009151318|bluongvt|c20181009143929|dhuent|y20180716091706|zhuent
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|aVN
|a34(V)31(075)|bGIA 2018
2 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam.

Xem thêm: Market Leader Reviews 2021: Details, Pricing, & Features, Market Leader

|nTập 1 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị Hồng Yến, …

|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
|aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2018
|a355 tr. ; |c21 cm.
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam học phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế.
|aLuật Dân sự
|aViệt Nam
|aGiáo trình
1 |aĐinh, Văn Thanh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
1 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
1 |aTrần, Hữu Biền
1 |aKiều, Thị Thanh,|cTS.
1 |aPhùng, Trung Tập,|cPGS. TS.
1 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
1 |aBùi, Đăng Hiếu,|cPGS. TS.

Xem thêm:

1 |aVương, Thanh Thúy,|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007022-51
|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(130): PHGT 000966-1095
1|uhttps://edquebecor.com/giao-trinh-luat-dan-su-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_8231_700.jpg
|c1|a160|b6|d2
|aG
|a0
|aGT

*
*

12345678910of16

*
*

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ;Vũ Thị Hồng Yến, …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *