American English File Second Edition retains the popular methodology developed by World-renowned authors Christina Latham-Koenig & Clive sầu Oxenden: Language + Motivation = opportunity.

With grammar, vocabulary, & pronunciation practice in every lesson, students are equipped with a solid foundation for successful speaking.

Toàn bộ tệp tin nghe của cuốn sách này TẠI ĐÂY ( rất có thể nghe bên trên những thiết bị bao gồm internet).


*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mã sút giá Liên hệ Free Printing! Đề thi hệ Cambridge Oxford iTools Flashcards Sách mua theo trường Phần mượt Giáo trình giờ đồng hồ Anh Đổi/ Trả / Hoàn tiền Sách Spectrum Sách Singapore Hướng dẫn cài sách hệ Cam Hướng dẫn mua sắm chọn lựa Hướng dẫn đăng kí tài khoản