Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài 92 : Luyện tập cùng với giải thuật cụ thể với phương pháp giải nkhô cứng, nđính thêm nhất


Bài 1

Viết số đo tương thích vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương thơm pháp giải:

Diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân cùng với độ cao (và một đơn vị đo) rồi phân chia mang đến 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang ngơi nghỉ hàng trước tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang ngơi nghỉ mặt hàng sản phẩm nhị là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang sinh hoạt mặt hàng đồ vật bố là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta bao gồm bảng tác dụng như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


Bài 2

a) Một hình thang tất cả diện tích 20mét vuông, đáy mập 55dm với lòng bé 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92

b) Tính mức độ vừa phải cùng nhị lòng của một hình thang, biết rằng diện tích S hình thang bởi 7m2 và chiều cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Điện thoại tư vấn lòng lớn, đáy nhỏ tuổi, độ cao, diện tích S của hình thang lần lượt là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

cùng ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang sẽ là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cùng nhị đáy của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé nhỏ 26m, lòng lớn hơn đáy bé nhỏ 8m, lòng bé nhiều hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng kia ?

Phương thơm pháp giải:

- Tính độ dài lòng béo ta lấy độ dài lòng nhỏ xíu cùng cùng với 8m.

- Tính chiều cao ta mang độ nhiều năm lòng bé nhỏ trừ đi 6m.

- Tính diện tích S thửa ruộng ta rước tổng độ dài nhì đáy nhân với chiều cao rồi phân chia mang đến 2.

- Tìm tỉ số giữa diện tích và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích S gấp ( displaystyle 100m^2) từng nào lần thì số thóc chiếm được vội vàng 70,5kilogam từng ấy lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 vội vàng 100m2 chu kỳ là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


Bài 4

Viết số thích hợp vào vị trí chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm những kích cỡ như hình vẽ bên :

Diện tích phần sẽ đánh đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Pmùi hương pháp giải:

Phần tô đậm là hình tam giác gồm độ cao bằng chiều rộng của hình chữ nhật với độ nhiều năm đáy bởi 8 – (2 + 2) = 4centimet.

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × độ cao : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật với bởi 4cm.

Xem thêm: Thiệp Tri Ân Khách Hàng Một Mẫu Thiệp Mời Tri Ân Khách Hàng, Mẫu Giấy Mời Tri Ân Khách Hàng

Độ nhiều năm cạnh đáy của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần sơn đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cmét vuông.

Lưu ý : Có thể tính diện tích phần đánh đậm bằng cách đem diện tích S hình chữ nhật trừ đi diện tích S 2 hình thang sinh sống hai bên.