Đáp án với lời giải cụ thể, phương pháp có tác dụng Cùng em học Toán thù lớp 4 tập 1, tập 2


Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 4 tập 1

*
Tuần 1

*
Tiết 1. Ôn tập các số cho 100000
*
Tiết 2. Biểu thức tất cả chứa một chữ

*
Tuần 2

*
Tiết 1. Các số tất cả sáu chữ số
*
Tiết 2. Hàng và lớp. So sánh những số có không ít chữ số. Triệu với lớp triệu

*
Tuần 3

*
Tiết 1. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
*
Tiết 2. Dãy số thoải mái và tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

*
Tuần 4

*
Tiết 1. So sánh với xếp vật dụng từ các số tự nhiên
*
Tiết 2. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng. Giây, nắm kỉ

*
Tuần 5

*
Tiết 1. Tìm số vừa phải cộng
*
Tiết 2. Biểu thiết bị

*
Tuần 6

*
Tiết 1. Luyện tập bình thường
*
Tiết 2. Luyện tập thông thường. Phxay cộng với phnghiền trừ

*
Tuần 7

*
Tiết 1. Biểu thức bao gồm cất hai chữ
*
Tiết 2. Biểu thức có đựng ba chữ. Tính hóa học giao hoán, phối kết hợp của phnghiền cùng

*
Tuần 8

*
Tiết 1. Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhị số kia
*
Tiết 2. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

*
Tuần 9

*
Tiết 1. Hai đường trực tiếp vuông góc. Hai con đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên
*
Tiết 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy vậy tuy vậy. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
*
Kiểm tra thân học kì I

*
Tuần 10

*
Tiết 1. Luyện tập chung
*
Tiết 2. Nhân một số trong những có một chữ số. Tính hóa học giao hoán thù của phnghiền nhân

*
Tuần 11

*
Tiết 1. Nhân với 10, 100, 1000,…Chia đến 10, 100, 1000,… Tính hóa học kết hợp của phép nhân
*
Tiết 2. Nhân cùng với số có số tận thuộc là chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

*
Tuần 12

*
Tiết 1. Nhân một trong những với 1 tổng. Nhân một vài với 1 hiệu
*
Tiết 2. Nhân cùng với số bao gồm hai chữ số

*
Tuần 13

*
Tiết 1. Giới thiệu nhân nhẩm số tất cả nhị chữ số với 11. Nhân cùng với số bao gồm bố chữ số
*
Tiết 2. Luyện tập

*
Tuần 14

*
Tiết 1. Chia một tổng mang đến một số trong những. Chia mang đến số tất cả một chữ số
*
Tiết 2. Chia một trong những cho một tích. Chia một tích đến một vài

*
Tuần 15

*
Tiết 1. Chia nhì số bao gồm số tận cùng là những chữ số 0. Chia mang lại số có hai chữ số
*
Tiết 2. Chia cho số tất cả nhị chữ số (tiếp theo)

*
Tuần 16

*
Tiết 1. Thương thơm tất cả chữ số 0
*
Tiết 2. Chia mang đến số tất cả cha chữ số

*
Tuần 17

*
Tiết 1. Luyện tập chung
*
Tiết 2. Dấu hiệu phân tách không còn cho 2. Dấu hiệu phân chia không còn đến 5

*
Tuần 18

*
Tiết 1. Dấu hiệu phân tách hết mang lại 9. Dấu hiệu phân tách hết cho 3
*
Tiết 2. Luyện tập chung
*
Kiểm tra học tập kì I

Cùng em học tập Tân oán 4 - Tập 2


*
Tuần 19

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6
*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

*
Tuần 20

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 9, 10

*
Tuần 21

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 12, 13, 14

*
Tuần 22

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 16, 17

*
Tuần 23

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 19, 20

*
Tuần 24

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 22, 23

*
Tuần 25

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 25, 26

*
Tuần 26

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 27
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 28, 29
*
Kiểm tra thân học tập kì II

*
Tuần 27

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35

*
Tuần 28

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39

*
Tuần 29

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 41, 42, 43

*
Tuần 30

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 45, 46

*
Tuần 31

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 48, 49

*
Tuần 32

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 51, 52

*
Tuần 33

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 54, 55


Xem thêm: Thủ Tục Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều

*
Tuần 34

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 57, 58, 59

*
Tuần 35

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 61, 62, 63
*
giải cùng em học toán lớp 4 tập 1