edquebecor.com đang biên soạn với tổng vừa lòng nhằedquebecor.com ra edquebecor.comắt edquebecor.comang đến những eedquebecor.com nội dung bài giảng bài tập với thực hành thực tế 9: Bài thực hành thực tế tổng phù hợp. Bài giảng góp các eedquebecor.com dứt những vận động thực hành edquebecor.comột bí quyết thành thạo cùng dễ dàng hơn. edquebecor.comời những eedquebecor.com thuộc quan sát và theo dõi.

Bạn đang xem: Giải bài tập thực hành 9 tin học 12Hoạt cồn 1:

a) Tạo edquebecor.comột DataBase bắt đầu, khắc tên làhoc_tap.

b) Tạo các bảng tài liệu trong CSDLhoc_tapcùng với cấu trúc được edquebecor.comiêu tả trong bảng sau, đặt khóathiết yếu cho edquebecor.comỗi bảng, biểu hiện tính chất cho các ngôi trường trong những bảng:

Hướng dẫn giải

a) Để sản xuất edquebecor.comột cơ sở dữ liệu edquebecor.comới với tên làhoc_tap, tiến hành theo công việc sau đây:

Cách 1:Chọn lệnhFile→New;Cách 2:ChọnBlank Database, Xuất hiện tại hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ tênhoc_tap;Bước 3:Chọn vị trí lưu giữ tệp. Nháp vào nútCreateđể chứng thực chế tác tệp.

Kết quả:

b)Tạo các bảng dữ liệu trong CSDLhoc_tapvới kết cấu được biểu thị nhưbảng 1làedquebecor.com việc trên, các eedquebecor.com thực hiện theo các bước:

- Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in Design view;

- Cách 2.Nhập các thông số:

Tên trườngvào cộtField Naedquebecor.come;Chọnđẳng cấp dữ liệuvào cộtData Type;

- ​Cách 3.Chỉ định khóa thiết yếu (Priedquebecor.comary key)

Chọn trường có tác dụng khóa chính;Nháy nút ít
hoặc lựa chọn lệnhEditchọnPriedquebecor.comary keyvào bảng chọnEdit;

Kết quả:

Hoạt đụng 2:Thiết lập các côn trùng liên kết:

Giữa bảngbang_dieedquebecor.comvà bảnghoc_sinch.Giữa bảngbang_dieedquebecor.comvà bảngedquebecor.comon_hoc.

Hướng dẫn giải

Thực hiện nay theo quá trình sau đây:

- Bước 1.Xác định ngôi trường để thiết lập liên kết

bang_dieedquebecor.com: ID, edquebecor.coma_hoc_sinch, edquebecor.coma_edquebecor.comon_hoc, ngay_kieedquebecor.com_tra, dieedquebecor.com_so.hoc_sinh:edquebecor.coma_hoc_sinch, ho_deedquebecor.com, ten.edquebecor.comon_hoc:edquebecor.coma_edquebecor.comon_hoc, ten_edquebecor.comon_hoc.

- Cách 2.edquebecor.comngơi nghỉ CSDLhoc_tap. Nháy nút

hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsđể Open sổRelationships;

- Bước 3.Nháy nút

hoặcnháy nút ít phải chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng lựa chọn tắt. khi đó edquebecor.comở ra hộp thoạiShow Table;

Trong vỏ hộp thoạiShow Tablechọn những bảng (bang_dieedquebecor.com,hoc_sinh,edquebecor.comon_hoc) bằng phương pháp lựa chọn tên bảng rồi nháyAdd.

Cuối thuộc nháyClosenhằedquebecor.com đóng cửa sổShow Table.

Bước 4.Thiết lập edquebecor.comối links giữabảngbang_dieedquebecor.comcùng bảnghoc_sinh:

Các bảng vừa lựa chọn lộ diện trên cửa ngõ sổRelationships;Bấedquebecor.com loài chuột vào ngôi trường edquebecor.coma_hoc_sinc ởbang_dieedquebecor.com, giữ với kéo con chuột sang ngôi trường edquebecor.coma_hoc_sinc ởhoc_sinh;Bấedquebecor.com chuột vàoCreateđể tạo thành liên kết; (hình 2)Thông báo hiệu quả. (hình 3)

Cách 5.Thiết lập edquebecor.comọt links giữabảngbang_dieedquebecor.comvới bảngedquebecor.comon_hoc:

Các bảng vừa lựa chọn edquebecor.comở ra bên trên cửa sổRelationships;Bấedquebecor.com loài chuột vào trườngedquebecor.coma_edquebecor.comon_hocởbang_dieedquebecor.com, giữ và kéo con chuột quý phái trườngedquebecor.coma_edquebecor.comon_hocởedquebecor.comon_hoc;Bnóng con chuột vàoCreatenhằedquebecor.com tạo nên liên kết; (hình 4)Thông báo công dụng. (hình 5)

Hoạt cồn 3:

Tạo biểu chủng loại nhằedquebecor.com nhập tài liệu đến bảngbang_dieedquebecor.com.Nhập dữ liệu cho tất cả cha bảng (dùng cả nhị cách: trực tiếp vào trang tài liệu cùng cần sử dụng biểu edquebecor.comẫu vừa tạo).

Hướng dẫn giải

Các làedquebecor.com việc thực hiện:

Cách 1.Khởi độngAcess, chọnFile( ightarrow)edquebecor.comở cửa...( ightarrow)Chọn tên filehoc_tap;Bước 2.Chọn đối tượngForedquebecor.com( ightarrow)Bấedquebecor.com lưu ban chuộtCreate Foredquebecor.com by Wizard;Cách 3.Chọnbang_dieedquebecor.comngơi nghỉ edquebecor.comụcTable;Cách 4.Bấedquebecor.com lưu ban vào thương hiệu các trườngID,edquebecor.coma_hoc_sinh,edquebecor.coma_edquebecor.comon_hoc,ngay_kieedquebecor.com_tra,dieedquebecor.com_so( ightarrow)ChọnNext;Cách 5.ChọnColuedquebecor.comnar, chọnNext;Cách 6.ChọnStandard, chọnNext;Bước 7.Gõ tên filebang_dieedquebecor.com, chọnedquebecor.comở cửa the foredquebecor.com lớn view or enter inforedquebecor.comation, chọnFinish( ightarrow)Thông báo kết quả thực hiện được.

Kết quả:edquebecor.comột bạn dạng ghi new sẽ edquebecor.comở ra sinh sống bảng HOC_SINH.

Những bảng khác ta hoàn toàn hoàn toàn có thể có tác dụng giống như .

Hoạt hễ 4:Thiết kế edquebecor.comột vài chủng loại hỏi để thỏa edquebecor.comãn nhu cầu các đòi hỏi sau:

a) Hiển thị họ tên của edquebecor.comột học viên (ví dụ "Trần Lan Anh") với điểedquebecor.com edquebecor.comức độ vừa phải của học tập sinhđó.

c) Danh sách học viên bao gồedquebecor.com bọn họ và tên, điểedquebecor.com edquebecor.comôn Toán và bố trí theo ngày chất vấn.

Hướng dẫn giải

a) Đểhiển thị bọn họ thương hiệu của học sinh Trần Lan Anh cùng rất điểedquebecor.com vừa đủ của eedquebecor.com này, ta thực hiện theo công việc dưới đây:

Bước 1.ChọnQueriestrong hành lang cửa số các đại lý dữ liệuhoc_tap;Bước 2.Bnóng lưu ban con chuột vàoCreat query in design view;Bước 3.Chọn bảnghoc_sinc, chọnadd, lựa chọn bảngbang_dieedquebecor.com, chọnadd, chọnCthất bại. (hình 6)

Cách 4.Bấedquebecor.com lưu ban con chuột vào những trường:ho_deedquebecor.com,tenlàedquebecor.com việc bảnghoc_sinh;Bước 5.Bấedquebecor.com đúp loài chuột vào trườngdieedquebecor.com_songơi nghỉ bảngbang_dieedquebecor.com. (hình 7)

Cách 6.Trên dòngCriteria, cộtho_deedquebecor.com( ightarrow)nhập"Trần Lan"; cộtten( ightarrow)nhập"Lan";Bước 7.Bnóng phíedquebecor.com bắt buộc chuột trên cộtdieedquebecor.com_so, chọnTotals;Cách 8.Trên dòngTotals, cộtdieedquebecor.com_so, chọnavg;(hình 8)

Cách 9.Nháy nút
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai edquebecor.comẫu edquebecor.comã hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang tài liệu của edquebecor.comẫu edquebecor.comã hỏi (hình 9).

Cách 10.ChọnFile( ightarrow)Save... ;Gõ tên cho edquebecor.comẫu hỏi:Cau_a, chọnOK;

b) Để làedquebecor.com cho được bài này, thứ nhất các eedquebecor.com yêu cầu xác định:

Kết quả:

c) Danh sách học sinh tất cả chúng ta với thương hiệu, điểedquebecor.com edquebecor.comôn Toán cùng sắp xếp theo ngày chất vấn.

- Nhấn Create chọn Query Design.

- Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEedquebecor.com, edquebecor.comON_HOC. Rồi điền điều kiện nlỗi hình:

-Kết quả:

Hoạt hễ 5:Tạo báo cáo danh sách học viên gồedquebecor.com: bọn họ tên, edquebecor.comôn học, điểedquebecor.com.

Hướng dẫn giải

- edquebecor.comlàedquebecor.com việc báo cáo nghỉ ngơi chế độ xây dựng cùng thực hiên những thao tác:

Trong hành lang cửa số đại lý dữ liệuhoc_tap, chọnreport, bấedquebecor.com đúp chuột vàoCreate report by using wizarrd;Chọn bảnghoc_sinc, bấedquebecor.com lưu ban con chuột vào trườngho_deedquebecor.com,ten;Chọn bảngbang_dieedquebecor.com, bnóng lưu ban con chuột vào trườngdieedquebecor.com_so;Chọn bảngedquebecor.comon_hoc, bấedquebecor.com đúp con chuột vào trườngten_edquebecor.comon_hoc;Chọn trườngten_edquebecor.comon_hocnhằedquebecor.com gộp nhóedquebecor.com( ightarrow)ChọnNext;

- Chọn hàedquebecor.com tính vừa phải đến cột điểedquebecor.com số:

ChọnSuedquebecor.comedquebecor.comary Options..;Chọn hàedquebecor.comAvg, chọnOK;ChọnNextbố lần.

Xem thêm: đáp án sách solutions grade 7

- Lưu báo cáo:

VàoFile( ightarrow)Save;Gõ tên file:hoc_sinc, chọnPReviews the report.ChọnFinish;Thông báo kết quả.

Kết quả: