Mẫu đối kháng xin đi quốc tế của Đảng viên là chủng loại đối chọi được cá nhân Đảng viên lập ra cùng gửi lên ban ngành tất cả thẩm quyền về câu hỏi xin nghỉ ngơi phép để đi nước ngoài bởi vì một trong những nguyên nhân làm sao kia.

Nội dung trong mẫu mã đối kháng yêu cầu trình chi tiết các ban bố cá nhân như: ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, phục vụ đoàn thể, hệ số lương, thời gian, mục đích chuyến hành trình. Mời các bạn thuộc tham khảo và cài chủng loại đối chọi trên trên đây.

Bạn đang xem: Đơn xin đi nước ngoài của đảng viên

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự bởi - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Đảng ủy …………………………….......

Cấp ủy chi bộ……..……………….........

Tôi thương hiệu là:………………….., sinc ngày:...../.... /…

Ngày vào đảng: ………….ngày thiết yếu thức:………..


Chức vụ đảng, đoàn thể:,........................................

Chức vụ chủ yếu quyền:...............................................

Hệ số lương: ngạch:........... (Chuyên ổn viên, nhân viên bao gồm, nhân viên cao cấp)

Nay tôi có tác dụng đơn này kính mong muốn cung cấp ủy đưa ra bộ chấp thuận đồng ý cho tôi đi ……. (tên nước đang đi)

Mục đích chuyến đi: (thăm quan du lịch, công tác làm việc, tiếp thu kiến thức, đi khám trị bệnh)…..

Thời gian chuyến đi: trường đoản cú ngày……..mang lại ngày……

Kinch giá thành chuyến đi: (từ túc, được tài trợ, tự nguồn chi phí công…..)

Trong năm 20… tôi đã từng đi nước ngoài….(01 lần, 02 lần)…..với mục đích (tham quan du lịch, học hành, đi khám chữa trị bệnh dịch, thăm thân nhân……)

Nay tôi làm cho solo này kính ý muốn cung cấp ủy đưa ra cỗ thuận tình mang đến tôi được đi quốc tế với nguyên nhân nêu trên.

Tôi đã nghiêm túc chấp hành những nguyên tắc của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm của đảng viên Lúc sống nước ngoài, ko có các tư liệu, thứ chứa đọc tin mật của Đảng cùng Nhà nước ra quốc tế. Không nói, tuyên bố số đông điều trái cùng với con đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước.


…., ngày …….mon ……..năm …..

Người viết đơn(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

Xác nhận của Trưởng solo vị

Xác nhận của cung cấp ủy chi bộ

Đơn xin đi quốc tế của Đảng viên - Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vì - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:………………………………………

Tôi tên: ………………………………………

Năm sinh:……………………………………

Chức vụ/Đơn vị:……………Viên chức hạng:………

Mã số:…………Chức danh nghề nghiệp:……….….. Bậc lương:……

Đảng viên vẫn sinch hoạt tại Chi bộ: Nếu không tồn tại đảng viên ghi “Không”

Nay tôi làm cho đối kháng này kính trình Hiệu trưởng, Lãnh đạo đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm) ………., Phòng Tổ chức - Hành chính chu đáo trình cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền được cho phép tôi được đi quốc tế trong tầm thời gian từ……………mang đến ………

Số hộ chiếu:………………………………………

Nước đến (thúc đẩy cụ thể):...............................

Mục đích chuyến đi:.......................................

.......................................................................

Kinc tổn phí chuyến đi:.......................................

Xem thêm: Tài Liệu Môn Pháp Luật Đại Cương Hay, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương

…., ngày …….mon ……..năm …..

Người viết đơn(Ký với ghi rõ chúng ta tên)

Xác dấn của Trưởng 1-1 vị

Xác nhận của cung cấp ủy chi bộ