Tên khác: ナルト Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy Tác giả: Kishimoto lớn Masashi Trạng thái: Kết thúc


Bạn đang xem: Doc truyen tranh naruto shippuuden

Tên khác: ナルト Thể loại: kích hoạt , Comedy , Drama , Fantasy Tác giả: Kishimoto Masashi Trạng thái: Kết thúc
Có 0 fan sẽ theo dõi và quan sát truyện này Cmùi hương đã đọc: N/a Xem Truyện Theo dõi truyện


Tên khác: ナルト Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy Tác giả: Kishimoto Masashi Trạng thái: Kết thúc

Tên khác: ナルト Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy Tác giả: Kishimoto Masashi Trạng thái: Kết thúc


Xem thêm: bài thu hoạch lớp cảm tình đảng 2015

Naruto là một cậu bé có ao ước trsinh hoạt thành hokage của làng Konoha,được Hokage hàm ấn trong tín đồ một trong 9 quái thiết bị của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly.Vì đến cậu là một nhỏ quái thiết bị, ko ai dám đùa với cậu!& Vì ao ước được ưng thuận nên siêu phá phách.Khi xuất sắc nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên tiên cậu đã được bằng lòng và có một người bạn thân là Sasuke.

Hai năm tiếp theo, Sasuke đã rời bỏ làng lá nhằm đi theo Orochimaru vì ý muốn đã đạt được sức mạnh rộng fan, và dùng sức khỏe đó để thịt fan anh của mình.Narukhổng lồ ý muốn lấy Sasuke trở về, và vì Kakashi ko đầy đủ trình độ nên đã đi theo Jiraiya - 1 trong những tam nin truyền thuyết thần thoại của Konoha - để tiếp thu kiến thức thêm cách dùng sức khỏe. Sau 2 năm trờ về, Narukhổng lồ đã 16 tuổi và có các cố đổi! 


Chap 700.5 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 700 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 699 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 698 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 697 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 696 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 695 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 694 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 693 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 692 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 691 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 690 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 689 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 688 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 687 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 686 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 685 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 684 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 683 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 682 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 681 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 680 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 679 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 678 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 677 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 676 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 675 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 674 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 673 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 672 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 671 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 670 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 669 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 668 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 667 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 666 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 665 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 664 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 663 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 662 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 661 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 660 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 659 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 658 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 657 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 656 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 655 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 654 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 653 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 652 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 651 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 650 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 649 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 648 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 647 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 646 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 645 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 644 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 643 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 642 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 641 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 640 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 639 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 638 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 637 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 636 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 635 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 634 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 633 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 632 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 631 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 630 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 629 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 628 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 627 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 626 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 625 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 624 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 623 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 622 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 621 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 6trăng tròn ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 619 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 618 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 617 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 616 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 615 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 614 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 613 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 612 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 611 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 610 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 609 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 608 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 607 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 606 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 605 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 604 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 603 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 602 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 601 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 600 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 599 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 598 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 597 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 596 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 595 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 594 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 593 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 592 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 591 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 590 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 589 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 588 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 587 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 586 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 585 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 584 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 583 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 582 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 581 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 580 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 579 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 578 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 577 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 576 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 575 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 574 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 573 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 572 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 571 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 570 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 569 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 568 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 567 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 566 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 565 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 564 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 563 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 562 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 561 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 560 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 559 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 558 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 557 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 556 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 555 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 554 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 553 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 552 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 551 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 550 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 549 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 548 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 547 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 546 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 545 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 544 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 543 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 542 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 541 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 540 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 539 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 538 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 537 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 536 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 535 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 534 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 533 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 532 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 531 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 530 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 529 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 528 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 527 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 526 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 525 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 524 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 523 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 522 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 521 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 5đôi mươi ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 519 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 518 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 517 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 516 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 515 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 514 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 513 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 512 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 511 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 510 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 509 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 508 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 507 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 506 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 505 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 504 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 503 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 502 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 501 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 500 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 499 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 498 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 497 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 496 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 495 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 494 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 493 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 492 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 491 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 490 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 489 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 488 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 487 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 486 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 485 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 484 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 483 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 482 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 481 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 480 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 479 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 478 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 477 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 476 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 475 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 474 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 473 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 472 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 471 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 470 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 469 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 468 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 467 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 466 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 465 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 464 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 463 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 462 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 461 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 460 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 459 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 458 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 457 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 456 ~ (14/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 455 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 454 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 453 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 452 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 451 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 450 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 449 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 448 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 447 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 446 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 445 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 444 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 443 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 442 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 441 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 440 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 439 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 438 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 437 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 436 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 435 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 434 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 433 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 432 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 431 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 430 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 429 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 428 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 427 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 426 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 425 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 424 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 423 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 422 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 421 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 4trăng tròn ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 419 ~ (14/05/2020) Miễn chi phí

Chap 418 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 417 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 416 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 415 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 414 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 413 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 412 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 411 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 410 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 409 ~ (14/05/2020) Miễn giá thành

Chap 408 ~ (14/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 407 ~ (14/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 406 ~ (14/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 405 ~ (14/05/2020) Miễn phí

Chap 404 ~ (14/05/2020) Miễn mức giá

Chap 403 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 402 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 401 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 400 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 399 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 398 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 397 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 396 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 395 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 394 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 393 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 392 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 391 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 390 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 389 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 388 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 387 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 386 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 385 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 384 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 383 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 382 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 381 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 380 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 379 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 378 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 377 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 376 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 375 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 374 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 373 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 372 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 371 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 370 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 369 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 368 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 367 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 366 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 365 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 364 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 363 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 362 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 361 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 360 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 359 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 358 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 357 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 356 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 355 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 354 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 353 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 352 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 351 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 350 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 349 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 348 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 347 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 346 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 345 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 344 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 343 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 342 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 341 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 340 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 339 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 338 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 337 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 336 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 335 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 334 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 333 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 332 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 331 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 330 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 329 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 328 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 327 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 326 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 325 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 324 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 323 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 322 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 321 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 320 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 319 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 318 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 317 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 316 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 315 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 314 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 313 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 312 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 311 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 310 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 309 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 308 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 307 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 306 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 305 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 304 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 303 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 302 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 301 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 300 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 299 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 298 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 297 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 296 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 295 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 294 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 293 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 292 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 291 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 290 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 289 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 288 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 287 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 286 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 285 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 284 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 283 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 282 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 281 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 280 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 279 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 278 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 277 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 276 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 275 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 274 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 273 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 272 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 271 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 270 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 269 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 268 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 267 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 266 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 265 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 264 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 263 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 262 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 261 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 260 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 259 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 258 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 257 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 256 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 255 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 254 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 253 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 252 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 251 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 250 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 249 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 248 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 247 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 246 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 245 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 244 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 243 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 242 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 241 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 240 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 239 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 238 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 237 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 236 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 235 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 234 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 233 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 232 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 231 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 230 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 229 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 228 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 227 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 226 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 225 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 224 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 223 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 222 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 221 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 2trăng tròn ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 219 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 218 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 217 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 216 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 215 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 214 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 213 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 212 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 211 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 210 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 209 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 208 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 207 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 206 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 205 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 204 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 203 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 202 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 201 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 200 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 199 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 198 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 197 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 196 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 195 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 194 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 193 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 192 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 191 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 190 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 189 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 188 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 187 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 186 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 185 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 184 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 183 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 182 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 181 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 180 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 179 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 178 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 177 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 176 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 175 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 174 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 173 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 172 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 171 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 170 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 169 ~ (13/05/2020) Miễn giá thành

Chap 168 ~ (13/05/2020) Miễn tầm giá

Chap 167 ~ (13/05/2020) Miễn giá tiền

Chap 166 ~ (13/05/2020) Miễn chi phí

Chap 165 ~ (13/05/2020) Miễn phí tổn

Chap 164 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 163 ~ (13/05/2020) Miễn phí

Chap 162 ~ (13/05/2020) Miễn mức giá

Chap 161 ~ (13/05/2020) Miễn tổn phí

Chap 160 ~ (13/05/2020) Miễn tổn ph