toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Độ phóng đại của kính hiển vi cùng với độ lâu năm quang học δ = 12 (cm) là k 1 = 30. Tiêu cự của thị kính f 2 = 2cm với khoảng nhìn thấy rõ ngắn tuyệt nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi kia khi ngắm chừng sinh sống vô rất là:

A.

Bạn đang xem: Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học

75 (lần).

B.180 (lần).

C. 450 (lần).

D.900 (lần).Một bạn mắt không có tật quan tiếp giáp một vật qua 1 kính hiển vi quang học trong tinh thần mắt không điều tiết. Mắt bạn đó tất cả điểm cực cận cách mắt 25 cm. Thị kính bao gồm tiêu cự 4 cm và đồ vật ở phương pháp vật kính 13/12cm. Lúc ấy độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự vật kính f 1 với độ nhiều năm quang học δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 c m v à δ = 12 c m .

B. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

C. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

D. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 13 c m .


*

Đáp án A

Quan ngay cạnh kính hiển vi ở trạng thái đôi mắt không điều tiết là nhìn chừng nghỉ ngơi vô cực. → G = δ D f 1 f 2 = 75 = δ .0 , 25 f 1 .0 , 04 → δ = 12 f 1

Dựa trên những đáp án thì chỉ tất cả đáp án A là đáp ứng nhu cầu được đk trên.


Một fan mắt không có tật quan sát một vật qua một kính hiển vi quang học tập trong trạng thái mắt không điều tiết. Mắt bạn đó bao gồm điểm rất cận cách mắt 25 cm. Thị kính bao gồm tiêu cự 4 cm và đồ dùng ở giải pháp vật kính 13 12 cm. Lúc ấy độ bội giác của kính hiển vi bằng 75. Tiêu cự vật dụng kính f 1 và độ nhiều năm quang học δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 cm và δ = 12 cm.

B. f 1 = 0 , 5 cmvà δ = 12cm.

C. f 1 = 1 cmvà δ = 13cm.


Quan cạnh bên kính hiển vi làm việc trạng thái đôi mắt không điều tiết là ngắm chừng sinh sống vô cực.

+ Dựa trên các đáp án thì chỉ bao gồm đáp án A là đáp ứng nhu cầu được đk trên.

Đáp án A


Gọi f 1 , f 2 lần lượt là tiêu cự của trang bị kính với thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng cực cận của người quan sát, δ là độ nhiều năm quang học của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng sinh sống vô cực được tính theo công thức

A. G ∞ = f 2 . Đ δ . F 2

B. G ∞ = f 1 . F 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ . Đ f 1 . F 2

D. G ∞ = δ . F 1 Đ . F 2


Gọi f1, f2 theo thứ tự là tiêu cự của đồ vật kính với thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng tầm cực cận của người quan sát, δ là độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng làm việc vô cực được xem theo công thức

A. G ∞ = f 2 Đ δ f 2

B. G ∞ = f 1 f 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ Đ f 1 f 2

D. G ∞ = f 1 . δ Đ . F 2


Vật kính của một kính hiển vi gồm tiêu cự f 1 = 1 c m , thị kính có tiêu cự f 2 = 4 c m . Độ lâu năm quang học δ = 16 centimet . Người xem có mắt không có tật và gồm khoảng nhìn thấy rõ ngắn duy nhất là 20 cm. Tính độ bội giác của hình ảnh trong các trường hợp người xem ngắm chừng sinh sống vô cực và điểm rất cận. Coi mắt đặt liền kề kính.


*

+ quy trình tạo hình ảnh của kính hiển vi giống như quá trình tạo ảnh qua hệ hai thấu kính ghép đồng trục với được tóm tắt qua sơ trang bị sau:

*

* khi ngắm chừng hình ảnh A 2 B 2 sinh hoạt điểm cực cận của mắt, ta có:

*

*


Vật kính của một kính hiển vi gồm tiêu cự f1=1 cm, thị kính tất cả tiêu cự f2=4cm. Độ lâu năm quang học δ =16 cm. Người quan sát có mắt không tồn tại tật và bao gồm khoảng nhìn thấy được rõ ngắn duy nhất là trăng tròn cm. Tính độ bội giác của ảnh trong những trường hợp người xem ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực và điểm cực cận. Coi mắt đặt giáp kính


Vật kính cùng thị kính của một kính hiển vi gồm tiêu cự là f 1 = 0,5 cm và f 2 = 25 mm, tất cả độ dài quang học là 17 cm. Người quan sát có tầm khoảng cực cận là 20 cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng nghỉ ngơi vô cực làA.272.B.0,272.C.2,72.D.27,2


Một người rất có thể nhìn rõ những vật biện pháp mắt trường đoản cú 15 cm đến 50 cm, để mắt gần cạnh vào thị kính của kính hiển vi nhưng vật kính cùng thị kính tất cả tiêu cự theo thứ tự là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học tập của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác rất có thể là

A. 131.

B.162.

C.155.

D.190.


Chọn C

+ Sơ đồ tạo thành ảnh:

A B ⎵ d 1 → O 1 A 1 B 1 ⎵ d 1 / d 2 ⎵ l = f 1 + δ + f 2 = 20 , 5 → O 2 A 2 B 2 ⎵ d 2 / d M = O C C ; O C V ⎵ 0 → M a t V

+ Độ bội giác theo định nghĩa:

G = α α 0 = chảy α rã α 0 = A 2 B 2 d M A B O C C = k 1 k 2 O C C d M = − d 1 / d 2 / d 1 " d 2 O C C d M

⇒ G = d 1 / O C C d 1 d 2 = d 1 / − f 1 f 1 . O C C d 2 = l − d 2 − f 1 f 1 . O C C d 2 = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2

+ khi ngắm chừng ở điểm cực cận:

d M = O C C = 15 c m ⇒ d 2 / = − 15 c m

⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 60 19 ⇒ G C = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 160

+ khi ngắm chừng ngơi nghỉ điểm rất viễn:

d M = O C V = 50 c m ⇒ d 2 / = − 50 c m ⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 100 27 ⇒ G V = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 132 ⇒ 132 ≤ G ≤ 160


Đúng 0

bình luận (0)

Một người rất có thể nhìn rõ những vật bí quyết mắt từ bỏ 15 cm cho 50 cm, để mắt ngay cạnh vào thị kính của kính hiển vi cơ mà vật kính với thị kính gồm tiêu cự theo thứ tự là 0,5 cm, 4 cm. Độ lâu năm quang học của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác có thể là

A. 131.

B. 162.

C. 155.

D.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Của Agribank, Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn

190.


Lớp 0 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

*

*

*

*
*

*
*

*
*


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
edquebecor.com