Share Like Download ...
16 Comments 14 Likes Statistics Notes


12 hours ago   Delete Reply Blochồng

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

1. 1 I, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 1,CHỌN VẬT LIỆU SỬ DỤNG Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có: Rb=14,5Mpa ; Rbt=1,05 Mpa Sử dụng thép: +Nếu ᶲ<10 mm thì dùngthépAI có: Rs=Rsc=225 Mpage authority -Nếu ᶲ>10 mm thì cần sử dụng thxay AIII có: Rs=Rsc=365 Mpage authority 2, Lựa chọn chiến thuật kết cấu cho sàn: Chọn phương án sàn sườn toàn kăn năn, không sắp xếp dầm phụ, chỉ tất cả các dầm qua cột. 3, Chọn kích cỡ chiều dày sàn. -Chọn chiều dày sàn trong công ty theo công thức: 1 s . .4000 100( ) 40 D h L milimet m    -Chọn chiều dày sàn hiên chạy dọc bởi chiều dày sàn trong chống nhằm dễ xây cất -Với sàn mái, vày cài trọng eo hẹp bắt buộc có thể lựa chọn chiều dày hsm=80 (mm) 4, Lựa lựa chọn kết cấu mái: Kết cấu mái cần sử dụng hệ mái tôn gác lên xà gồ, xà gồ gác lên tường thu hồi. 5, Lựa chọn form size huyết diện dầm, cột. a, dầm vào chống. Nhịp dầm L=L1=7,5m Chọn độ cao dầm: 7500 625( ) 12 d L h milimet m    =>chọn hd=650 (mm) , bề rộng b=2trăng tròn mm b, Chọn dầm kế bên hiên chạy. Nhịp dầm L=L2=2,8 m Chọn độ cao dầm: 2800 467( ) 6 d L h mm m    => lựa chọn hd=500 (mm) , chiều rộng b=220 mm. c, Dầm dọc bên. Nhịp dầm L=B=4 m Chiều cao dầm chọn: 4000 363( ) 11 d L h milimet m    => lựa chọn hd=400 milimet , bề rộng b=2trăng tròn mm. Chọn dầm dọc đỡ bậc thang 22x50 cm. 2. 2 d, chọn lọc huyết diện cột. Diện tích ngày tiết diện cột khẳng định theo công thức: . b k N A R  * Xác định mua trọng trong phòng: -Hoạt mua thức giấc toán: . 400.1,2 480tc sP P. n   (daN/m2 ) -Tĩnh cài tính toán Các lớp vật tư Chiều dày (mm) ɣ(daN/m3) Tiêu chuẩn (daN/m2 ) n Tính tân oán (dan/mét vuông ) -Gạch ceramic 10 2000 trăng tròn 1,1 22 -Vữa xi-măng mác 50 20 2000 40 1,3 52 -Sàn BTCT toàn khối 100 2500 250 1,1 275 -Vữa chát è cổ mác 50 10 2000 trăng tròn 1,3 26 -Tổng tĩnh mua tính toán: gs=22+52+275+26= 375 (daN/mét vuông ) -Tổng mua trọng phân bổ trên sàn vào nhà: qs=ps+gs=480+375=855 (daN/mét vuông ) * Xác định cài trọng xung quanh hành lang: -Hoạt tải tỉnh giấc toán: ps=ptc.n=300.1,2=360 daN/m2 -Tĩnh thiết lập tính toán: Các lớp vật tư Chiều dày (mm) ɣ(daN/m3) Tiêu chuẩn chỉnh (daN/m2 ) n Tính toán thù (dan/mét vuông ) -Gạch ceramic 10 2000 20 1,1 22 -Vữa xi-măng mác 50 trăng tròn 2000 40 1,3 52 -Sàn BTCT toàn kân hận 100 2500 250 1,1 275 -Vữa chát trần mác 50 10 2000 20 1,3 26 -Tổng tĩnh sở hữu tính toán: gs=22+52+275+26=375 (daN/m2 ) -Tổng cài đặt trọng phân bổ trên sàn hành lang: qhl=ps+gs=360+375=735 (daN/mét vuông ) * Xác định mua trọng sàn mái: -Hoạt download thức giấc toán: ps=ptc.n=75.1,3=97,5 (daN/mét vuông ) -Tĩnh thiết lập tính toán: Các lớp vật tư Chiều dày (mm) ɣ(daN/m3) Tiêu chuẩn (daN/mét vuông ) n Tính toán thù (daN/mét vuông ) -Vữa xi-măng mác 50 trăng tròn 2000 40 1,3 52 -Sàn BTCT toàn khối hận 80 2500 200 1,1 2trăng tròn -Vữa chát trằn mác 50 10 2000 20 1,3 26 -Trọng lượng xà gồ, mái tôn 30 -Tổng tĩnh download tính toán: gs=52+220+26+30= 328 (daN/m2 ) -Tổng cài trọng phân bố bên trên sàn mái: qm=ps+gs=97,5+328=425,5 (daN/m2 ) 3. 3 * Diện sàn chịu sở hữu của cột trong mẫu vẽ sau: * Cột trục B: -Diện truyền cài đặt tự sàn vào nhà: 1 1 7,5 . 4. 15 2 2 B L S B   (mét vuông ) ->Lực vì thiết lập sàn trong đơn vị truyền vào: 1 1. 855.15 12825B s BN q S   (daN) -Diện truyền thiết lập từ sàn hành lang: 2 2. 4.2,8 11,2BS B L   (m2 ) ->Lực bởi vì sở hữu hành lang truyền vào: 2 2. 735.11,2 8232B hl BN q S   (daN) -Lực vì tường ngnạp năng lượng 220 truyền vào: 1 3 7,5 .( ). 514.(4 ).3,8 15137 2 2 t t L N g B H     (daN) -Lực vày tường thu hồi truyền vào: 3 7,5 . . 296.( 2,8).2 3878 2 t t tN g L h    (daN) -Lực do sàn mái truyền vào: 4 1 2.( ) 425,5.(15 11,2) 11148m B BN q S S     (daN) ->Nhà 3 sàn thường xuyên, 1 sàn mái: . 3.(12825 8232 15137) 1.(3878 11148) 123608i iN n N       (daN) Chọn k=1,1. Ta gồm diện tích sơ bộ cột trục B: . 1,3.123608 1109 145b k N A R    (cmét vuông ) Chọn ngày tiết diện 22x50 bao gồm A=1100 (cm2 ) *Chọn cột trục A bởi cột trục B: 22x50 centimet. 40004000 A B C 2 3 4 7500 2800110 4. 4 6, Mặt bởi bố trí kết cấu trên cao độ sàn tầng 2. A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7500 400040004000400040004000400040004000 C-22x50 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x65 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 2800 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x50 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 5. 5 II, Sơ đồ gia dụng tính toán thù khung phẳng. 1, Sơ thứ hình học. 7500 2800 3800 +0.00 -0.50 +3.80 380038003800 +7.60 +11.40 +15.20 -0.50 500500 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x40 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x50 C-22x50 C-22x50 C-22x40 C-22x40 C-22x50 C-22x50 C-22x40 C-22x40 D-22x50 D-22x50 D-22x50 A B C D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 6. 6 2, Sơ thứ kết cấu. a, Nhịp tính toán thù của dầm. -Xác định nhịp tính tân oán dầm AB: 1 220 2đôi mươi 300 300 7500 74trăng tròn 2 2 2 2 2 2 2 2 c c AB h ht t l L           (mm) -Xác định nhịp tính toán thù dầm BC: 2 2đôi mươi 400 2800 2890 2 2 2 2 c BC ht l L       (mm) b,Chiều cao của cột: -Chiều cao cột mang bởi khoảng cách các trục dầm. Do chiều cao dầm thay đổi bắt buộc ta lấy dầm hiên chạy dài để tính toán. -Xác định độ cao tầng 1: Chiều sâu chôn móng lựa chọn 0,5m Tính từ lúc cốt +0,00m =>hm=500 (mm) => 1 500 3800 500 500 4550 2 2 d t t m h h H Z h         (mm) -Chiều cao tầng 2,3,4 rước bởi 3,8m. 7. 7 Ta tất cả sơ đồ vật kết cấu sau: III, Xác định thiết lập trọng đơn vị chức năng. 1, Tĩnh sở hữu đơn vị. -Tĩnh tải sàn trong phòng: gs=375 daN/m2 -Tĩnh cài sàn hành lang: ghl=375 daN/mét vuông -Tĩnh cài sàn mái: gm=298 daN/m2 -Tường xây 220: gt2 =514 daN/m2 -Tường xây 110: gt1=296 daN/mét vuông 2,Hoạt tải 1-1 vị: -Hoạt cài sàn trong phòng: ps=480 daN/mét vuông -Hoạt download sàn hành lang: phl=360 daN/mét vuông -Hoạt cài sàn mái với sênô: pm=97,5 daN/m2 C-22x50 C-22x50 C-22x40 C-22x40 C-22x50 C-22x50 C-22x40 C-22x40 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x65 D-22x50 D-22x50 D-22x50 D-22x50 4550380038003800 74đôi mươi 2890 8. 8 IV,Xác định tĩnh tải đặt vào form. 1, Tĩnh download tầng 2,3,4. g=375 daN/mét vuông 289074đôi mươi Gdd Gt2 ght gtg Gdd GA+Gcot GB+Gcot GC g=375 daN/m2 2trăng tròn 2202đôi mươi 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C 9. 9 TĨNH TẢI PHÂN BỐ TT Loại cài trọng và phương pháp tính Phép tính Kết trái (daN/m) 1 Do trọng lượng tường xây bên trên dầm cao: 3,8-0,65=3,15 (m) 2 514.3,15tg  1619 2 Do cài đặt trọng truyền từ sàn vào mẫu mã thang cùng với tung độ bự nhất: 375.(4 0,22)htg   1418 3 Do thiết lập trọng truyền trường đoản cú sàn hành lang vào mẫu mã tam giác với tung độ phệ nhất: 375.(2,8 0,22)tgg   968 4 Trọng lượng bạn dạng thân dầm 22x65 trong nhà. dd 2500.0,22.0,65.1,1G  393 5 Trọng lượng phiên bản thân dầm dọc 22x50 kế bên hiên chạy dọc dd 2500.0,22.0,5.1,1G  303 GA TT Loại thiết lập trọng với cách tính Phxay tính Kết quả (daN) 1 Do trọng lượng phiên bản thân dầm dọc 22x40: 2500.4.0,22 0,4.1,1x 968 2 Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao: 3,8-0,4=3,4 m (trừ đi 2 nửa ô cửa số) 514.

Bạn đang xem: Đồ án bê tông 2

<(4 0,22).3,4 1,2.1,6>  5619 3 Do trọng lượng sàn truyền vào (4 0,22) (4 0,22) 375. . 2 2   1340 Tổng 7927 GB TT Loại download trọng và phương pháp tính Phnghiền tính Kết quả (daN) 1 Do trọng lượng bản thân dầm dọc 22x40 +trọng lượng tường xây cao 3,4m trừ đi (nửa ô hành lang cửa số +nửa ô cửa chính)+trọng lượng sàn trong công ty truyền vào: 7618 2 Do trọng lượng sàn hiên chạy dọc truyền vào: <(4 0,22) (4 2,8)>.(2,8 0,22) 375. 4     1205 Tổng 8823 GC TT Loại cài đặt trọng và phương pháp tính Phép tính Kết quả (daN) 1 Do dầm dọc đỡ lan can 22x40 cm 2500.4.0,22 0,4.1,1x 968 2 Do trọng lượng lan can 110, chiều cao: 1m 296.4.1 1184 3 Do trọng lượng sàn hiên chạy dọc truyền vào <(4 0,22) (4 2,8)>.(2,8 0,22) 375. 4     1205 Tổng 3357 10. 10 Cột Kí hiệu Phxay tính Trọng lượng cột (daN) 22x40 centimet C40 2500.0,22.0,4.3,8.1,1 920 22x50 cm C50 2500.0,22.0,5.3,8.1,1 1150 2, Tĩnh tải tầng mái gm=298 daN/mét vuông gmt 28907420 gm=298 daN/m2 220 2202đôi mươi 40004000 2 3 4 7500 2800 gmt A B C 1000 110 SêNô SêNô 1000110 gt1 Gdd Gdd ght gtg GmA GmB GmC 11. 11 Tĩnh download phân bố bên trên mái_daN/mét vuông TT Loại download trọng cùng phương pháp tính Phép tính Kết trái 1 Do trọng lượng mái tôn 30.4 1đôi mươi 2 Do sở hữu trọng truyền từ bỏ sàn vào hình dạng thang cùng với tung độ lơn nhất: 298.(4 0,22) 1126 3 Do mua trọng trường đoản cú sàn vào dạng tam giác cùng với tung độ lớn nhất 298.(2,8 0,22)tgg   769 4 Do tường thu hồi truyền vào dạng tam giác cùng với độ cao lớn số 1 4,3m 4,3.296 1273 4 Trọng lượng bản thân dầm 22x65 trong nhà. dd 2500.0,22.0,65.1,1G  393 5 Trọng lượng bản thân dầm dọc 22x50 kế bên hiên chạy dài dd 2500.0,22.0,5.1,1G  303 Tải trọng triệu tập GA TT Loại thiết lập trọng và phương pháp tính Phxay tính Kết quả (daN) 1 Do trọng lượng dầm dọc 22x40centimet 2500.4.0,22 0,4.1,1x 968 2 Do trọng lượng sàn nhịp to truyền vào 4 0,22 4 0,22 298.( ).( ) 2 2   1065 3 Do trọng lượng sê nô vươn 1m 298.1.4 1192 4 Do tường sê nô cao1m, dày 150mm 2500.1.0,15.4.1,1 1650 Tổng 4875 GB 1 Do trọng lượng dầm bê tông dọc đơn vị 22x40cm 2500.4.0,22 0,4.1,1x 968 2 Do trọng lượng sàn mái nhịp to truyền vào 4 0,22 4 0,22 298.( ).( ) 2 2   1065 3 Do trọng lượng sàn mái nhịp nhỏ nhắn truyền vào <(4 0,22) (4 2,8)>.(2,8 0,22) 298. 4     957 Tổng 2990 Gc 1 Do sàn mái truyền vào <(4 0,22) (4 2,8)>.(2,8 0,22) 298. 4     957 2 Do trọng lượng sê nô vươn 1m 298.1.4 1192 3 Do tường sê nô cao 1m, dày 150mm 2500.1.0,15.4.1,1 1650 4 Do trọng lượng dầm bê tông dọc nhà 22x40cm 2500.4.0,22 0,4.1,1x 968 Tổng 4767 12. 12 Ta có sơ trang bị tĩnh sở hữu tính năng vào khung: 1619 1619 968 1418 968 9077 daN 3357 3357 4550380038003800 1đôi mươi 120 1126 769 1273 7420 2890 393 1418 daN/m 393 daN/m 1418 393 8847 8847 4875 4767 9743 9973 daN 3357 daN 2990 9743 968 daN/m 393 303 1150 1150 1619 2000 34đôi mươi 2000 2000 3420 14451445 1445 2000 303 303 303 1445 13. 13 V, Xác định hoạt download tính năng vào form. 1,Trường thích hợp hoạt thiết lập 1. a, Hoạt thiết lập tầng 2,4. Hoạt cài 1-tầng 2,4 Sàn Loại tải trọng với phương pháp tính Phép tính Kết quả Sàn tầng 2 hoặc tầng 4 Tải phân bố bản thiết kế thang cùng với tung độ lớn nhất 480.4I htP  19đôi mươi (daN/m) Tải tập trung vì chưng sàn truyền vào 480.4.4 4 I I A BP P  19trăng tròn (daN) p=480 daN/m2 289074trăng tròn p=480 daN/mét vuông 220220 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C PA I Pht PB I 14. 14 b, Hoạt sở hữu tầng 3. Hoạt thiết lập 1-tầng 3 Sàn Loại download trọng cùng phương pháp tính Phxay tính Kết trái Sàn tầng 3 Tải phân bổ vì cài đặt trọng từ bỏ sàn truyền vào dạng tam giác với tung độ lớn nhất: 360.2,8I tgPhường.  1008 (daN/m) Tải triệu tập vày thiết lập trọng sàn truyền vào : 360.<4 (4 2,8)>.2,8 4 I I C BP.. P     1310 (daN) 28907420 Ptg I p=360 daN/mét vuông p=360 daN/m2 220220 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C PA I PB I 15. 15 C,Hoạt download mái. Hoạt cài đặt 1-tầng mái Sàn Loại sở hữu trọng cùng cách tính Phép tính Kết trái Sàn tầng mái Do thiết lập truyền từ bỏ sàn mái vào dưới dạng tam giác cùng với tung độ lớn nhất 97,5.2,8mI tgPhường  273 (daN/m) Do sở hữu trọng sàn truyền vào 97,5.<4 (4 2,8)>.2,8 4 I I C BPhường Phường     355 (daN) Do sê nô truyền vào 97,5.4.1mI APhường  390 (daN) 289074đôi mươi Ptg I p=97,5 daN/mét vuông p=97,5 daN/m2 p=97,5 daN/mét vuông 220 2202đôi mươi 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C 1000 110 SêNô PC mI PA mI PB mI 16. 16 2,Trường hòa hợp hoạt tải 2. a, Hoạt cài đặt tầng 2,4. Hoạt cài 2-tầng 2,4 Sàn Loại sở hữu trọng cùng cách tính Phxay tính Kết trái Sàn tầng 2,4 Do download truyền từ sàn mái vào bên dưới dạng tam giác cùng với tung độ lớn số 1 360.2,8II tgPhường  1008 (daN/m) Do mua trọng sàn truyền vào 360.<4 (4 2,8)>.2,8 4 II II C BP.. Phường.     1310 (daN) 28907420 Ptg II p=360 daN/m2 p=360 daN/m2 2202trăng tròn 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C PC II PB II 17. 17 b,Hoạt cài đặt tầng 3. Hoạt tải 2-tầng 3 Sàn Loại tải trọng và cách tính Phép tính Kết quả Sàn tầng 3 Tải phân bổ những thiết kế thang với tung độ lớn nhất 480.4II htP  1920 (daN/m) Tải tập trung vày sàn truyền vào 480.4.4 4 II II A BP.. P  19đôi mươi (daN) p=480 daN/mét vuông 28907420 Pht II p=480 daN/mét vuông 220220 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C PA II PB II 18. 18 c, Sàn tầng mái. Hoạt download 2-tầng mái Sàn Loại thiết lập trọng với cách tính Phxay tính Kết quả Sàn tầng mái Do cài đặt truyền tự sàn mái vào dưới hình dáng thang 97,5.4mII htP  390 (daN/m) Do cài đặt trọng sàn truyền vào 97,5.4.4 4 mII mII A BP P  390 (daN) Do sê nô truyền vào 97,5.4.1mII CP  390 (daN) p=97,5 daN/mét vuông 289074trăng tròn Pht mII p=97,5 daN/m2 2202đôi mươi 40004000 2 3 4 7500 2800 A B C SêNô 1000110 PC mII PA mII PB mII 19. 19 Sơ đồ hoạt cài 1 chức năng vào size. 390 2000 3420 2000 1008 daN/m 1310 daN1310 daN 14451445 355 355 19đôi mươi 19trăng tròn 1920 2000 34trăng tròn 2000 273 74đôi mươi 4550380038003800 2890 19đôi mươi daN 1920 daN/mét vuông 19đôi mươi daN trăng tròn. 20 Sơ đồ gia dụng hoạt mua 2 tính năng vào form. 390 1310 daN 2000 3420 2000 14451445 1008 13101310 14451445 390 390 390 2000 34trăng tròn 2000 74trăng tròn 4550380038003800 2890 1920 daN 19trăng tròn daN/mét vuông 19đôi mươi daN 1008 daN/m 1310 daN 21. 21 VI, Xác định tải trọng gió. Công trình thiết kế tại Bắc Giang, thuộc vùng gió II-B, có áp lực gió 1-1 vị: W 95o  daN/mét vuông -Tải trọng gió tính năng lên size sẽ được tính theo công thức: Gió đẩy: W . . . .d o i dq n k C B Gió hút: W . . . .h o i hq n k C B Bảng tính toán thù thông số k Tầng Htầng (m) Z (m) k 1 4,55 4,55 0,88 2 3,8 8,35 0,96 3 3,8 12,15 1,03 4 3,8 15,95 1,09 Để dễ dàng và đơn giản cùng an toàn , ta chọn tầm thường hệ số k đến 2 tầng đơn vị. -Tầng 1 và tầng 2: chọn k=0,96 -Tầng 3 với tầng 4: lựa chọn k=1,09 Bảng tính toán thù download trọng gió Tầng H(m) Z(m) k n B(m) Cđ Ch Qđ(daN/m) Qh(daN/m) 1 4,55 4,55 0,96 1,2 4 0,8 0,6 350,2 262,7 2 3,8 8,35 0,96 1,2 4 0,8 0,6 350,2 262,7 3 3,8 12,15 1,09 1,2 4 0,8 0,6 397,6 298,2 4 3,8 15,95 1,09 1,2 4 0,8 0,6 397,6 298,2 Với qđ_áp lực gió đẩy công dụng lên khung. daN/m qh_áp lực nặng nề gió hút tác dụng lên size. daN/m -Tải trọng gió mái quy về lực tập trung công dụng vào đầu cột Sđ cùng Sh với k=1,09. Trị số S tính theo công thức: . .W . . .o i iS nk B C h  Góc 40o   Tỉ tiên phong hàng đầu 3,8.4 1,48 7,5 2,8 h L    , nội suy vào bảng ta được: Ce1=-0,296 Ce2=-0,644 -Phía gió đẩy: 1,2.1,09.95.4.(1.0,8 0,296.4,3) 235dS     (daN) -Phía gió hút: 1,2.1,09.95.4.( 0,6.1 0,644.4,3) 1675hS      (daN) 22. 22 Sơ vật gió trái tác dụng vào khung: 7420 4550380038003800 2890 262,7 daN/m 397,6 235 daN 1675 daN 298,2 350,2 daN/m 23. 23 Sơ đồ gió đề xuất tác dụng vào khung: 74đôi mươi 4550380038003800 2890 262,7 298,2 1675 daN 235 daN 397,6 350,2 daN/m 24. 24 VII, XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. Sơ đồ bộ phận cột dầm. 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 9 8 7 6 5 1 2 3 4 11 13 15 16 14 12 10 25. 25 Tên dầm Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GPhường Tổ hợp cơ phiên bản 1 Tổ hợp cơ bản 2 Mmax (kN.m) Mmin (kN.m) Qmax (kN) Mmax (kN.m) Mmin (kN.m) Qmax (kN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 0 - 4,8 4,5 - 4,5,8 4,5,8 M(kN.m) -86.76 -61,24 13,40 143,97 -144,02 - -230,78 - - -271,49 - Q (kN) 98,76 50,92 -5,34 -38,81 38,81 - - 149,68 - - 179.52 3.71 4,5 - 4,7 4,5 - 4,5,6,7 M(kN.m) 86,80 54,05 -6,43 -0,03 -0,03 140,85 - - 133,45 - - Q (kN) -14,29 -1,08 -5,34 -38,81 38,81 - - 53,1 - - 55 7.42 - 4,7 4,5 - 4,5,6,7 4,5,6,7 M(kN.m) -192,78 -69,24 -26,25 -144,02 143,97 - -336,8 - - -408,34 - Q (kN) -127,34 -53,08 -5,34 -38,81 38,81 - - -180,42 - - -214,85 10 0 - 4,6 4,6 - - 4,6 M(kN.m) -129,88 0 -58,91 0 0 - -188,79 - - - -181,9 Q (kN) 56,31 0 27,67 0 0 - - 83,98 - - 81,21 2.89 - - 4,6 - - 4,6 M(kN.m) 0 0 0 0 0 - - - - - - Q (kN) 33,57 0 13,10 0 0 - - 46,67 - - 45,36 26. 26 Tên dầm Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GPhường Tổ hòa hợp cơ phiên bản 1 Tổ đúng theo cơ bạn dạng 2 Mmax Mmin Qmax Mmax Mmin Qmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 0 - 4,8 4,6 - 4,6,8 4,6,8 M(kN.m) -79,97 10,86 -56,70 1trăng tròn,28 -1đôi mươi,24 - -200,21 - - -239,22 - Q (kN) 96,13 -5,23 49,80 -32,41 32,41 - - 145,93 - - 170,12 3.71 4,6 - 4,7 4,6,7,8 - 4,5,6,7 M(kN.m) 83,84 -8,55 54,44 0,02 0,02 138,28 - - 132,87 - - Q (kN) -16,91 -5,23 -2,đôi mươi -32,41 32,41 - - -49,32 - - 52,77 7.42 - 4,7 4,6 - 4,5,6,7 4,5,6,7 M(kN.m) -205,48 -27,95 -73,00 -1đôi mươi,24 1trăng tròn,28 - -325,72 - - -404,55 - Q (kN) -129,96 -5,23 -54,20 -32,41 32,41 - - -184,16 - - -212,62 12 0 4,5 - 4,5 - 4,5 4,5 M(kN.m) -129,88 -58,91 0 0 0 -188,79 - - - -182,9 - Q (kN) 56,31 27,67 0 0 0 - - 83,96 - - 81,21 2.89 - - 4,5 - - 4,5 M(kN.m) 0 0 0 0 0 - - - - - - Q (kN) 33,57 13,10 0 0 0 - - 46,67 - - 45,36 27. 27 Tên dầm Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GP Tổ hòa hợp cơ bản 1 Tổ đúng theo cơ bạn dạng 2 Mmax Mmin Qmax Mmax Mmin Qmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 0 - 4,8 4,5 - 4,5,8 4,5,8 M(kN.m) -72,97 -59,36 14,06 77,64 -77,68 - -150,65 - - -196,31 - Q (kN) 94,90 50,57 -5,68 -20,93 trăng tròn,93 - - 145,47 - - 156,25 3.71 4,5 - 4,7 4,5 - 4,5,6,7 M(kN.m) 86,27 54,61 -7,00 -0,02 -0,02 140,88 - - 135,42 - - Q (kN) -18,15 -1,43 -5,68 -trăng tròn,93 đôi mươi,93 - - -39,08 - - -43,39 7.42 - 4,7 4,5 - 4,5,6,7 4,5,6,7 M(kN.m) -207,63 -70,01 -28,05 -77,68 77,64 - 285,31 - - -365,80 - Q (kN) -131,20 -53,43 -5,68 -trăng tròn,93 20,93 - - -184,63 - - -203,24 14 0 - 4,6 4,6 - 4,6 4,6 M(kN.m) -129,88 0 -58,91 0 0 - -188,79 - - -182,9 - Q (kN) 56,31 0 27,67 0 0 - - 83,98 - - 81,21 2.89 - - 4,6 - - 4,6 M(kN.m) 0 0 0 0 0 - - - - - - Q (kN) 33,57 0 13,10 0 0 - - 46,67 - - 45,36 28. 28 Tên dầm Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GP.. Tổ thích hợp cơ bản 1 Tổ phù hợp cơ bạn dạng 2 Mmax Mmin Qmax Mmax Mmin Qmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 - 4,8 4,8 - 4,6,8 4,6,8 M(kN.m) -19,33 1,16 -1,61 35,63 -36,10 - -55,43 - - -53,27 - Q (kN) 46,88 -1,96 8,01 -9,67 9,67 - - 56,55 - - 62,79 3.71 4,6 - 4,7 4,6 - 4,5,6,7 M(kN.m) 55,45 -6,12 13,17 -0,24 -0,24 68,62 - - 67,3 - - Q (kN) -19,07 -1,96 -2,55 -9,67 9,67 - - -28,74 - - -31,83 7.42 - 4,7 4,6 - 4,5,6,7 4.5.6.7 M(kN.m) -190,83 -13,39 -trăng tròn,51 -36,10 35,63 - -226,93 - - -253,83 - Q (kN) -105,42 -1,96 -13,11 -9,67 9,67 - - -118,53 - - -127,69 16 0 - 4,5 4,5 - 4,5,6 4,5,6 M(kN.m) -181,43 -15,96 -11,27 0 0 - -197,39 - - -205,94 - Q (kN) 81,32 7,49 3,90 0 0 - - 88,81 - - 91,57 2.89 - - 4,6 - - 4,5,6 M(kN.m) 0 0 0 0 0 - - - - - - Q (kN) 47,67 3,55 3,90 0 0 - - 51,57 - - 54,34 29. 29 Tên cột Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GPhường Tổ hợp cơ bản 1 Tổ phù hợp cơ bạn dạng 2 Mmax (kN.m) Mmin (kNm) Mbốn (kN.m) Mmax (kN.m) Mmin (kN.m) Mtứ (kN.m) Ntư (kN) Nbốn (kN) Nmin (kN) Ntư (kN) Ntứ (kN) Nmin (kN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 0 4,8 4,7 4,5,6 4,6,8 4,5,7 4,5,6,7 M(kN.m) -31,19 -18,73 3,04 -164,28 166,00 134,81 -195,47 -46,88 120,95 -195,9 -193,16 N(kN) -1068,67 -203,91 -186,86 -101,83 101,83 -966,84 -1170,5 -1459,4 -1145,2 -1343,9 -1512,1 4.55 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,7 M(kN.m) 13,12 35,00 -25,64 73,24 -72,02 86,36 -58,9 22,48 110,54 -74,77 87,46 N(kN) -1068,67 -203,91 -186,86 -101,83 101,83 -1170,5 966,84 -1459,4 -1343,8 -1145,2 -1512,1 2 0 4,8 4,7 4,5,6 4,6,8 4,5,7 4,5,6,7 M(kN.m) -49,78 -34,24 7,01 -70,78 71,96 22,18 -120,56 -77,01 21,29 -144,30 -138 N(kN) -785,29 -131,64 -140,75 -63,01 63,01 -722,28 -848,3 -1057,68 -855,26 -960,48 -1087,2 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,7 M(kN.m) 34,47 -16,23 36,36 79,14 -78,04 113,61 -43,57 54,6 138,42 -50,4 123,8 N(kN) -785,29 -131,64 -140,75 -63,01 32,82 -848,3 -752,47 -1057,68 968,7 -874,3 -1087,2 3 0 4,8 4,7 4,5,6 4,5,8 4,6,7 4,5,6,7 M(kN.m) -41,12 14,72 -36,65 -41,10 42,24 1,12 -82,22 -63,05 10,14 -111,1 -97,9 N(kN) -501,58 -85,64 -67,35 -30,60 30,60 -470,98 -532,2 -654,6 -556,62 -589,7 -666,8 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,7 M(kN.m) 40,69 35,21 -9,86 61,60 -60,49 102,3 -19,8 66,04 127,82 -22,63 118,95 N(kN) -501,58 -85,64 -67,35 -21,36 30,60 -522,94 -470,98 -654,57 -597,9 -468,5 -658,5 30. 30 Tên cột Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GPhường Tổ phù hợp cơ phiên bản 1 Tổ hòa hợp cơ bản 2 Mmax Mmin Mtứ Mmax Mmin Mbốn Ntứ Ntứ Nmin Ntư Ntứ Nmin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 0 - 4,5 4,5,6 - 4,5,7 4,5,6,7 M(kN.m) -37,05 -34,79 20,99 -16,08 17,15 - -71,84 -50,85 - -82,83 -63,94 N(kN) -216,64 -13,01 -đôi mươi,91 -9,67 9,67 - -229,65 -250,56 - -239,32 -260,23 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,7 M(kN.m) 9,40 -2,57 9,24 36,10 -35,63 45,5 -26,23 16,07 50,2 -24,98 47,89 N(kN) -216,64 -13,01 -20,91 -9,67 9,67 -226,31 -206,97 -250,56 -226,76 -219,65 -255,87 5 0 4,5 - 4,5,6 4,5,8 - 4,5,6,8 M(kN.m) 27,12 33,39 -13,36 -17,15 16,08 60,51 - 47,15 71,64 - 59,62 N(kN) -95,63 -1,94 -11,91 9,67 -9,67 -97,57 - -109,48 -106,08 - -116,8 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,8 M(kN.m) -19,33 1,16 -1,61 35,63 -36,10 16,3 -55,43 -19,33 13,78 -53,27 -51,82 N(kN) -95,63 -1,94 -11,91 9,67 -9,67 -85,96 -105,3 -109,48 -88,67 -115,05 -116,8 6 0 4,8 4,7 4,5,6 4,6,8 4,5,7 4,5,6,8 M(kN.m) 35,96 -5,49 27,48 -42,24 41,10 77,06 -6,24 57,95 97,68 -7,0 92,74 N(kN) -279,00 -71,70 -6,24 30,60 -30,60 -309,6 -248,4 -356,94 -371,1 -316,0 -376,7 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8 M(kN.m) -45,85 -25,98 0,70 60,49 -61,60 14,64 -107,45 -71,2 9,22 -124,67 -124,04 N(kN) -279,00 -71,70 -6,24 30,60 -30,60 -248,8 -309,6 -356,94 -257,1 -316 -376,7 31. 31 Tên cột Vị trí (m) Nội lực TT HT1 HT2 GT GP. Tổ hòa hợp cơ bạn dạng 1 Tổ vừa lòng cơ phiên bản 2 Mmax Mmin Mbốn Mmax Mmin Mbốn Ntứ Ntứ Nmin Ntư Nbốn Nmin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 0 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,7 4,5,6, 8 M(kN.m) 40,24 23,38 0,13 -71,96 70,78 111,02 -31,72 63,75 125,1 -24,53 125,1 N(kN) -463,61 -66,47 -75,24 63,01 -63,01 -526,62 -400,6 -605,32 -647,86 -406,9 -647,86 3.8 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,8 M(kN.m) -44,01 5,37 -29,22 78,04 -79,14 34,03 -123,15 -67,86 31,06 -141,53 -136,7 N(kN) -463,61 -66,47 -75,24 63,01 -63,01 -400,6 -526,62 -605,32 -466,72 -588,04 -647,86 8 0 4,8 4,7 4,5,6 4,5,8 4,6,7 4,5,6,8 M(kN.m) -2,21 15,86 -15,17 -166,00 164,28 162,07 -168,21 -1,52 159,92 -165,26 146,26 N(kN) -653,14 -136,59 -69,90 101,83 -101,83 -754,97 -551,31 -859,63 -867,72 -624,4 -930,63 4.55 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8 M(kN.m) -46,51 -37,87 13,52 72,02 -73,24 25,51 -119,75 -70,86 30,48 -146,51 -134,34 N(kN) -653,14 -136,59 -69,90 101,83 -101,83 -551,31 -754,97 -859,63 -624,4 -867,72 -930,63 32. 32 IX, TÍNH TOÁN CỐT THÉPhường DẦM. 1, Tính tân oán cốt dọc cho những dầm. Bê tông Lever bền B20: Rb=14,5 Mpage authority Rbt=1,05 Mpa Sử dụng thxay dọc team AIII có Rs=Rsc=365 Mpa Tra bảng ta có: 0,563R  0,405R  a, Tính toán cốt thép dọc mang lại dầm tầng 2 nhịp AB, thành phần dầm 9 (bxh=22x65 cm) * Từ bảng tổng hợp nội lực ta lựa chọn nội lực gian nguy tốt nhất mang đến dầm: -Gối A: MA =-271,49 kN.m -Gối B: MB=-408,34 kN.m -Giữa nhịp: M=140,85 kN.m *Cốt thnghiền trên gối A ( mômen âm ): M=-271,49 kN.m Tính theo tiết diện chữ nhật: bxh=22x65centimet. Chọn a=5 cm: 65 5 60( )oh cm   3 2 6 2 271,49.10 0,236 . . 14,5.10 .0,22.0,6 m b o M R b h     Có 0,236 0,405m R    -> 0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,236) 0,863m        3 4 2 2 6 271,49.10 14,4.10 ( ) 14,4( ) . . 365.10 .0,863.0,6 s s o M A m centimet R h      Hàm lượng cốt thép: min 14,4 .100% .100% 1,1% 0,05% . 22.60 s o A b h       M= -271,49 kN.m M= -408,34 kN.m M= 140,85 kN.m A B D9 33. 33 *Cốt thnghiền trên thân nhịp(mômen dương): M=140,85 kN.m Tính theo máu diện chữ T bao gồm vùng cánh phía trong vùng nén với ' 10fh cm Giả thiết a=5cm-> ho=60cm. Giá trị độ vươn của cánh 1 min( ; ) 2 6 c tt L S S Nửa khoảng cách thông tbỏ giữa các dầm dọc: 1 1 .(4 0,22) 1,89( ) 2 2 ttS m   7,42 1,24( ) 6 6 L m  -> 1,24( )cS m Tính ' 2. 0,22 2.1,24 2,7( )f cb b S m     Ta có: ' ' ' 6 . . .( 0,5. ) 14,5.10 .2,7.0,1.(0,6 0,5.0,1) 2153250( . ) 2153,25( . )f b f f o fM R b h h h N m kN m      max 140,85( . ) 2153,25( . )fM kN m M kN m   -> trục trung hòa trải qua cánh. Tính 3 ' 2 6 2 140,85.10 0,01 . . 14,5.10 .2,7.0,6 m b f o M R b h     < 0,405R  -> 0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,01) 0,995m        3 4 2 2 6 140,85.10 6,46.10 ( ) 6,46( ) . . 365.10 .0,995.0,6 s s o M A m centimet R h      Hàm lượng cốt thép: min 6,46 .100% .100% 0,49% 0,05% . 22.60 s o A b h       *Tính cốt thép trên gối B (mômen âm): M=-408,34 kN.m Tính theo huyết diện chữ nhật bxh=22x65cm. Giả thiết a=6 cm->ho=59cm. 3 2 6 2 408,34.10 0,37 0,405 . . 14,5.10 .0.22.0,59 m R b o M R b h       -> 0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,38) 0,745m        34. 34 Diện tích: 3 4 2 2 6 408,34.10 25,45.10 ( ) 25,45( ) . . 365.10 .0,745.0,59 s s o M A m centimet R h      Hàm lượng cốt thép: 25,45 .100% .100% 1,96% . 22.59 s o A b h     > min 0,05%  b, Tính toán cốt dọc đến dầm tầng 2, nhịp BC (bxh=22x50cm) Từ bảng tổng hợp nội lực ta tất cả nội lực gian nguy tốt nhất của dầm công xôn: Gối B: M=-188,79 kN.m Tính theo huyết diện chữ nhật: bxh=22x50centimet. Giả thiết a=5cm->ho=45cm. 3 2 6 2 188,79.10 0,292 0,405 . . 14,5.10 .0.22.0,45 m R b o M R b h       -> 0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,292) 0,822m        3 4 2 2 6 188,79.10 13,98.10 ( ) 13,98( ) . . 365.10 .0,822.0,45 s s o M A m cm R h      Hàm lượng cốt thép: min 13,98 .100% .100% 1,41% 0,05% . 22.45 s o A b h       c, Tính toán thù thxay dọc cho các dầm 12,14,16. Dầm 12,14 bao gồm mômen nguy hại tốt nhất bởi mômen nguy hiểm độc nhất vô nhị của dầm 10 nên ta sắp xếp thnghiền như là dầm 10. *Dầm 16 có mômen nguy khốn nhất: M=-205,94 kN.m M= -188,79 kN.m B C D10 35. 35 Tính theo ngày tiết diện chữ nhật: bxh=22x50centimet. Giả thiết a=5cm->ho=45centimet. 3 2 6 2 205,94.10 0,319 0,405 . . 14,5.10 .0.22.0,45 m R b o M R b h       -> 0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,319) 0,800m        3 4 2 2 6 205,94.10 15,67.10 ( ) 15,67( ) . . 365.10 .0,800.0,45 s s o M A m cm R h      Hàm lượng cốt thép: min 15,67 .100% .100% 1,58% 0,05% . 22.45 s o A b h       d, Tính toán tựa như cho các dầm 11,13,15. Phần tử dầm Tiết diện M (kN.m) bxh (cm) αm As(cmét vuông ) Muy(%) Dầm 11 Gối A 239,22 22x65 0,21 0,88 12,41 0,94 Gối B 404,55 22x65 0,38 0,75 25,45 1,88 Giữa dầm 138,28 270x65 0,01 0,99 6,38 0,48 Dầm 13 gối A 196,31 22x65 0,17 0,91 9,85 0,75 gối B 365,8 22x65 0,33 0,79 21,5 1,66 giữa dầm 140,8 270x65 0,01 0,99 6,49 0,49 Dầm 15 gối A 55,43 22x65 0,05 0,98 2,58 0,195 gối B 253,83 22x65 0,22 0,87 13,27 1 thân dầm 68,62 270x65 0,00 0,99 3,17 0,24 M= -205,94 kN.m B C D16 36. 36 e,Chọn cốt thnghiền dọc mang đến dầm. *Dầm tầng 2: *Dầm tầng 3: *Dầm tầng 4: A B 14,4cm2 C D9 25,45cm2 6,46cm2 13,98cmét vuông 3Ø25 (14,73cm2) 4Ø25+1Ø28 (25,8cm2) 2Ø25+1Ø28 (15,98cm2) 2Ø22 (7,6cm2) 2Ø14 D10 A B 12,41cmét vuông C D11 25,45cm2 6,38cm2 13,98cm2 3Ø25(14,73cm2) 4Ø25+1Ø28 (25,8cm2) 2Ø25+1Ø28 (15,98cm2) 2Ø22 (7,6cm2) 2Ø14 D12 A B 9,85cmét vuông C D13 21,5cmét vuông 6,49cm2 13,98cmét vuông 2Ø25 (9,82cm2) 3Ø25+2Ø25 (24,54cm2) 3Ø25 (14,73cm2) 2Ø22 (7,6cm2) 2Ø14 D14 37. 37 *Dầm tầng mái: 2,Tính toán cùng bố trí cốt đai cho các dầm. a, TÍnh toàn cốt đai cho thành phần dầm 9 ( tầng 2, nhịp AB ): bxh=22x65 cm. -Từ bảng tổng hợp ta chọn lực cắt nguy hiểm duy nhất mang đến dầm: Q=214,85 kN. -Bê tông cấp độ bền Bđôi mươi có: Rb=14,5 MPa Rbt=1,05 Mpage authority. -Thép AI có: Rsw=175 Mpage authority. -Quy thay đổi cài đặt trọng: Tĩnh cài phân bố đều: g=393+1619+0,877.1418=3255 (daN/m)=32550 (N/m) Hoạt sở hữu phân bổ đều: p=0,877.1920=1684 (daN/m)= 16840 (N/m) -Kiểm tra điều kiện Chịu đựng ứng suất nén chính: 6 0,3R . . 0,3.14,5.10 .0,22.0,6 574200( ) 214850( )b ob h N Q N    -Kiểm tra sự yêu cầu thiết lập cốt đai: 6 min 0,5. . . 0,5.1,05.10 .0,22.0,6 69300( ) 214850( )b bt oQ R b h N Q N     -Tính 2 2 2 6 2 w 214850 0,5 0,5.16840 49390 6. . . 6.1,05.10 .0,22.0,6 68725( / ) 0,75 0,75 db bt o s Q p q R b h q N m        Tính 2 6 2 2. . . 2.1,05.10 .0,22.0,6 1,556( ) 2 1,2( ) 68725 bt o o o sw R b h c m h m q      A B 2,58cmét vuông C D15 13,27cmét vuông 3,17cm2 15,67cm2 2Ø22 (7,6cm2) 2Ø25+1Ø28 (15,98cm2) 2Ø25+1Ø28 (15,98cm2) 2Ø22 (7,6cm2) 2Ø14 D16 38. 38 -> Lấy 2. 1, 2( )o oc h m  để tính lại: 6 w 0,75. . . 214850 0,75.1,05.10 .0,22.0,6 123222( ) 1,5. 1,5.0,6 bt o s o Q R b h q N h      6 min 0,25. . 0,25.1,05.10 .0,22 57750( / ) 123222( / )sw btq R b N m N m    -Chọn cốt đai ф8, 2 nhánh-> 2 5 2 w 3,14.0,008 5,024.10 ( ) 4 sA m   -Khoảng cách thân các cốt đai: 5 6 w w w . . 2.5,024.10 .175.10 0,143( ) 123222 s s tt s n A R S m q     -Khoảng giải pháp : min( ,500) 375( ) 2 ct h S mm  -Khoảng bí quyết : 2 6 2 max 1,5. . . 1,5.0,9.10 .0,22.0,6 0,5( ) 214850 bt oR b h S m Q    -> Chọn khoảng cách cốt đai : maxmin( , , ) 0,143( )tt ctS S S S m  Vậy lựa chọn cốt đai 2 nhánh ф8 a 140. b, Tính toán cốt đai cho những dầm 11,13,15 *Ta thấy dầm 11,13 tất cả lực cắt xê dịch dầm 11. Ta lựa chọn cốt đai tương tự dầm 11: ф8 a 140 *Tính cốt đai mang lại dầm 15: Q=127,69 kN. -Quy thay đổi sở hữu trọng: Tĩnh download phân bố đều: g=1150+0,877.1126=2137 (daN/m)=21370 (N/m) Hoạt thiết lập phân bố đều: p=0,877.390=342 (daN/m)= 34trăng tròn (N/m) -Kiểm tra điều kiện Chịu ứng suất nén chính: 6 0,3R . . 0,3.14,5.10 .0,22.0,6 574200( ) 127690( )b ob h N Q N    -Kiểm tra sự yêu cầu cài đặt cốt đai: 6 min 0,5. . . 0,5.1,05.10 .0,22.0,6 69300( ) 127690( )b bt oQ R b h N Q N     -Tính 2 2 2 6 2 w 127690 0,5 0,5.3280 24230 6. . . 6.1,05.10 .0,22.0,6 13449( / ) 0,75 0,75 db bt o s Q p q R b h q N m        39. 39 Tính 2 6 2 2. . . 2.1,05.10 .0,22.0,6 3,52( ) 2 1,2( ) 13449 bt o o o sw R b h c m h m q      -> Lấy 2. 1, 2( )o oc h m  nhằm tính lại: 6 w 0,75. . . 127690 0,75.1,05.10 .0,22.0,6 26378( ) 1,5. 1,5.0,6 bt o s o Q R b h q N h      6 min 0,25. . 0,25.1,05.10 .0,22 57750( / ) 26378( / )sw btq R b N m N m    ->Lấy w 57750( / )sq N m để tính. -Chọn cốt đai ф6, 2 nhánh-> 2 5 2 w 3,14.0,006 2,826.10 ( ) 4 sA m   -Khoảng biện pháp thân các cốt đai: 5 6 w w w . . 2.2,826.10 .175.10 0,170( ) 57750 s s tt s n A R S m q     -Khoảng cách : min( ,500) 375( ) 2 ct h S mm  -Khoảng giải pháp : 2 6 2 max 1,5. . . 1,5.0,9.10 .0,22.0,6 0,83( ) 127690 bt oR b h S m Q    -> Chọn khoảng cách cốt đai : maxmin( , , ) 170( )tt ctS S S S mm  Vậy lựa chọn cốt đai ф6a170. c, Tính cốt đai đến dầm 10 tầng 2: bxh=22x50 cm. -Chọn a=5cm->ho=45cm. -Lực giảm nguy hiểm nhất của dầm: Q=83,98 kN. -Quy đổi thiết lập trọng: g=303+0,625.968=908 (daN/m)=9080 (N/m) p=0,625.1008=630 (daN/m)=6300(N/m) -Kiểm tra ĐK Chịu đựng ứng suất nén chính: 6 0,3R . . 0,3.14,5.10 .0,22.0,45 430650( ) 83980( )b ob h N Q N    -Kiểm tra sự buộc phải setup cốt đai: 6 min 0,5. . . 0,5.1,05.10 .0,22.0,45 51975( ) 83980( )b bt oQ R b h N Q N     40. 40 -Tính 2 2 2 6 2 w 83980 0,5 0,5.6300 15380 6. . . 6.1,05.10 .0,22.0,45 17197( / ) 0,75 0,75 db bt o s Q p q R b h q N m        Tính 2 6 2 2. . . 2.1,05.10 .0,22.0,45 2,33( ) 2 0,9( ) 17197 bt o o o sw R b h c m h m q      -> Lấy 2. 0,9( )o oc h m  để tính lại: 6 w 0,75. . . 83980 0,75.1,05.10 .0,22.0,45 8915( / ) 1,5. 1,5.0,45 bt o s o Q R b h q N m h      6 min 0,25. . 0,25.1,05.10 .0,22 57750( / ) 8915( / )sw btq R b N m N m    -Chọn cốt đai ф6, 2 nhánh-> 2 5 2 w 3,14.0,006 2,826.10 ( ) 4 sA m   -Khoảng biện pháp giữa các cốt đai: 5 6 w w w . . 2.2,826.10 .175.10 0,167( ) 57750 s s tt s n A R S m q     -Khoảng cách : min( ,500) 250( ) 2 ct h S mm  -Khoảng bí quyết : 2 6 2 max 1,5. . . 1,5.0,9.10 .0,22.0,45 0,71( ) 83980 bt oR b h S m Q    -> Chọn khoảng cách cốt đai : maxmin( , , ) 167( )tt ctS S S S mm  Chọn cốt đai ф6a160. d, Tính toán cốt thép cho những dầm 12,14,16. Ta chọn cốt đai ф6a160 cho những dầm 12,14,16. 41. 41 X, Tính tân oán cốt thxay cho cột. 1,Vật liệu sử dụng. Bê tông Lever bền B25: Rb=14,5 Mpa Rbt=1,05 MPa Cốt dọc AIII: Rs=Rsc=365 Mpa. Tra bảng ta có: 0,405R  0,563R  2,Tính toán thù cột 1: bxh=22x50 cm. *Số liệu tính tân oán. -Chiều nhiều năm tính toán: lo=0,7.H=0,7.4,55=3,19(m)=319 centimet. -Giả thiết a=a’=4 centimet -> ho=h-a=50-4=46 (cm). Za=ho-a’=46-4=42 (cm) -Độ mảnh: 319 6,38 8 50 o h l h      -> Bỏ qua ảnh hưởng của uống dọc. Lấy thông số tác động của uống dọc: 1  -Độ lệch trọng điểm ngẫu nhiên: 455 50 ( ; ) ( ; ) 1,67( ) 600 30 600 30 c a hH e max max cm   * Nội lực được chọn từ bảng tổ hơp: Ký hiệu cặp nội lực Ký hiệu sống bảng tổng hợp đặc điểm của cặp nội lực M(kN.m) N(kN) e1=M/N(cm) ea eo=max(e1,ea) 1 1-10 |Mmax| 195,9 1512,1 12,96 1,67 13,0 2 1-14 Nmax 193,16 1512,1 12,77 1,67 12,77 3 1-14 M,N béo 193,16 1512,1 12,77 1,67 12,77 -Các cặp nội lực bao gồm lực nén đều bằng nhau, đề nghị ta lựa chọn cặp tất cả |Mmax|=195,9 kN.m ; N=1512,1 kN 42. 42 *Độ lệch vai trung phong eo=13cm-> 0,5 . 1.0,13 0,04 0,34( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,46 0,259( )R oh m   3 1 6 1512,1.10 0,474( ) . 0,259( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường đúng theo lệch trọng tâm nhỏ bé. -Tìm x theo phương trình sau: 3 2 2 1 0ox x x      Với: 2 (2 ). (2 0,563).0,46 1,18R oh         2 1 3 2 6 2. . 2. .h (1 ). . . 2.1512,1.10 .0,34 2.0,563.0,46 (1 0,563).0,46.0,42 0,645 14,5.10 .0,22 R o R o a b N e h Z R b            0 3 6 .<2. . (1 ). >.h . 1512,1.10 .<2.0,34.0,563 (1 0,563).0,42>.0,46 0,124 14,5.10 .0,22 R R a o b N e Z R b              Giải phương thơm trình: 3 2 1,18. 0,645 0,124 0x x x     0,35( )x m -Diện tích cốt thép: ' 3 6 4 2 2 6 . . .x.( ) 2A . 0,351 1512,1.10 .0,34 14,5.10 .0,22.0,35.(0,46 ) 2 12,76.10 ( ) 12,76(cm ) 365.10 .0,42 b o s s sc a x N e R b h A R Z m          Hàm lượng cốt thép: 12,76 2. .100% 2,52% 22.46    Chọn 3 25 tất cả As=14,73 cm2 43. 43 Cốt thxay bố trí mang lại cột 1 nlỗi sau: 3, Tính toán thù bộ phận cột 2: bxh=22x50 cm -Chiều dài tính toán: lo=0,7.H=0,7.3,8=2,66(m)=266 cm. -Giả thiết a=a’=4 cm -> ho=h-a=50-4=46 (cm). Za=ho-a’=46-4=42 (cm) -Độ mảnh: 266 5,32 8 50 o h l h      -> Bỏ qua ảnh hưởng của uống dọc. Lấy thông số tác động của uống dọc: 1  -Độ lệch trọng tâm ngẫu nhiên: 388 50 ( ; ) ( ; ) 1,67( ) 600 30 600 30 c a hH e max max cm   * Nội lực được lựa chọn từ bỏ bảng tổ hơp: Ký hiệu cặp nội lực Ký hiệu làm việc bảng tổng hợp điểm lưu ý của cặp nội lực |M|(kN.m) |N|(kN) e1=M/N(cm) ea eo=max(e1,ea) 1 2-13 |Mmax| 144,30 960,48 15 1,67 15,0 2 2-14 Nmax 138 1087,2 12.7 1,67 12,7 3 2-14 M,N Khủng 138 1087,2 12.7 1,67 12,7 * Tính cốt thép đến cặp nội lực 1: |M|=144,3 kN.m ; |N|=960,48 kN 2đôi mươi 3Ø25+3Ø25 1 500 44. 44 - Độ lệch vai trung phong eo=15 cm-> 0,5 . 1.0,15 0,04 0,36( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,46 0,259( )R oh m   3 1 6 960,48.10 0,301( ) . 0,259( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường phù hợp lệch trung tâm nhỏ bé. -Tìm x theo phương trình sau: 3 2 2 1 0ox x x      Với: 2 (2 ). (2 0,563).0,46 1,18R oh         2 1 3 2 6 2. . 2. .h (1 ). . . 2.960,48.10 .0,36 2.0,563.0,46 (1 0,563).0,46.0,42 0,54 14,5.10 .0,22 R o R o a b N e h Z R b            0 3 6 .<2. . (1 ). >.h . 960,48.10 .<2.0,36.0,563 (1 0,563).0,42>.0,46 0,082 14,5.10 .0,22 R R a o b N e Z R b              Giải pmùi hương trình: 3 2 1,18. 0,54 0,082 0x x x     0,292( )x m -Diện tích cốt thép: ' 3 6 6 4 2 2 . . .x.( ) 2A . 0,292 960,48.10 .0,36 14,5.10 .0,22.0,292.(0,46 ) 2 365.10 .0,42 3,4.10 ( ) 3,4(cm ) b o s s sc a x N e R b h A R Z m          * Tính cốt thnghiền mang đến cặp nội lực 2,3: |M|=138 kN.m ; |N|=1087,2 kN - Độ lệch vai trung phong eo=12,7 cm-> 0,5 . 1.0,127 0,04 0,337( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,46 0,259( )R oh m   45. 45 3 1 6 1087,2.10 0,34( ) . 0,259( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường hợp lệch vai trung phong nhỏ nhắn. -Tìm x theo phương trình sau: 3 2 2 1 0ox x x      Với: 2 (2 ). (2 0,563).0,46 1,18R oh         2 1 3 2 6 2. . 2. .h (1 ). . . 2.1087,2.10 .0,337 2.0,563.0,46 (1 0,563).0,46.0,42 14,5.10 .0,22 0,56 R o R o a b N e h Z R b            0 3 6 .

Xem thêm: mẫu sổ s01/đp

<2. . (1 ). >.h . 1087,2.10 .<2.0,36.0,563 (1 0,563).0,42>.0,46 0,094 14,5.10 .0,22 R R a o b N e Z R b              Giải pmùi hương trình: 3 2 1,18. 0,56 0,094 0x x x     0,365( )x m -Diện tích cốt thép: ' 3 6 6 4 2 2 . . .x.( ) 2A . 0,365 1087,2.10 .0,36 14,5.10 .0,22.0,365.(0,46 ) 2 280.10 .0,42 4,44.10 ( ) 4,44(cm ) b o s s sc a x N e R b h A R Z m          -Ta chọn ngôi trường hợp cốt thxay lớn hơn: As=4,44 (cm2) -Hàm lượng cốt thép: 4,44 2. .100% 0,88% 22.46    -Chọn thép : 2 20 gồm As=6,28(cm2) 46. 46 Cốt thnghiền bố trí mang lại cột 2 như sau: 4,Tính tân oán cốt thnghiền mang đến cột tầng 3: bxh=22x40 cm. -Chiều lâu năm tính toán: -Chiều lâu năm tính toán: lo=0,7.H=0,7.3,8=2,66(m)=266 cm. -Giả thiết a=a’=4 centimet -> ho=h-a=40-4=36 (cm). Za=ho-a’=36-4=32 (cm) -Độ mảnh: 266 6,65 8 40 o h l h      -> Bỏ qua ảnh hưởng của uống dọc. Lấy thông số ảnh hưởng của uống dọc: 1  -Độ lệch trọng điểm ngẫu nhiên: 388 40 ( ; ) ( ; ) 1,33( ) 600 30 600 30 c a hH e max max cm   * Nội lực được lựa chọn từ bỏ bảng tổ hơp: Ký hiệu cặp nội lực Ký hiệu ở bảng tổ hợp Điểm lưu ý của cặp nội lực |M|(kN.m) |N|(kN) e1=M/N(cm) ea eo=max(e1,ea) 1 3-12 |Mmax| 127,82 597,9 21,4 1,33 21,4 2 3-14 Nmax 97,9 666,8 14,6 1,33 14,6 3 3-14 M,N bự 118,95 658,5 18 1,33 18 2đôi mươi 2Ø20+2Øtrăng tròn 1 500 47. 47 * Tính cốt thxay mang đến cặp nội lực 1: |M|=127,82 kN.m ; |N|=597,9 kN - Độ lệch vai trung phong eo=21,4 cm-> 0,4 . 1.0,214 0,04 0,374( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,36 0,203( )R oh m   3 1 6 597,9.10 0,187( ) . 0,203( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường đúng theo lệch trung tâm lớn có 1 2a=0,08(m)x  => Diện tích cốt thép : 3 ' 6 4 2 0,187 .( ) 597,9.10 .(0,374 0,36) 2 2 . 365.10 .0,32 5,5.10 ( 2) 5,5(centimet ) o s s sc a x N e h A A R Z m          * Tính cốt thnghiền cho cặp nội lực 2: |M|=97,9 kN.m ; |N|=666,8 kN - Độ lệch trung khu eo=14,6 cm-> 0,4 . 1.0,146 0,04 0,306( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,36 0,203( )R oh m   3 1 6 666,8.10 0,199( ) . 0,214( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường phù hợp lệch trọng tâm to có: 1 2a=0,08(m)x  => Diện tích cốt thép : 3 ' 6 4 2 0,209 .( ) 666,8.10 .(0,306 0,36) 2 2 . 365.10 .0,32 2,88.10 ( 2) 2,88(centimet ) o s s sc a x N e h A A R Z m          * Tính cốt thnghiền mang lại cặp nội lực 3: |M|=118,95 kN.m ; |N|=658,5 kN - Độ lệch chổ chính giữa eo=14 cm-> 0,4 . 1.0,14 0,04 0,3( ) 2 2 o h e e a m       -Tính . 0,563.0,36 0,203( )R oh m   48. 48 3 1 6 658,5.10 0,196( ) . 0,203( ) . 14,5.10 .0,22 R o b N x m h m R b      -> Trường vừa lòng lệch trung khu to có 1 2a=0,08(m)x  => Diện tích cốt thnghiền : 3 ' 6 4 2 0,206 .( ) 658,5.10 .(0,3 0,36) 2 2 . 365.10 .0,32 2,42.10 ( 2) 2,42(cm ) o s s sc a x N e h A A R Z m          -Chọn trường hòa hợp những thnghiền độc nhất là : ' 2 5,5( )s sA A cm  -Hàm lượng cốt thép: 5,5 2. .100% 1,39% 22.36    -Chọn 2 20 tất cả As=6,28 (cm2) Cốt thnghiền sắp xếp mang đến cột 3 như sau: *Bố trí cốt thnghiền cột 4,5,6,7,8 tương đương cột 2,3: lựa chọn 2 20 + 2 20 2Ø20+2Øtrăng tròn 400 2trăng tròn 1 49. 49 5,Tính tân oán cốt thép đai đến cột. -Đường kính cốt đai: min 16 min( ;5 ) min( ;5) 5 4 4 sw milimet milimet      => Chọn cốt đai 6 team AI. - Khoảng giải pháp cốt đai trong khúc nốt ông xã cốt thnghiền dọc: min(10 ;500) 160( )S mm   Chọn S=100(mm) -Các đoạn còn lại: min(15 ;500) 240( )S mm   Chọn S=200(mm). 6,Cấu chế tạo nút ít form trên cùng. -Nút góc là nút giao thông giữa: thành phần dầm 15 với bộ phận cột 5. -Độ lệch tâm bự nhất: Chọn cặp nội lực: |M|=71,64 kN.m N=106,08 kN => 71,64 0,675 0,5 106,08 o M e N     Vậy lựa chọn cấu tạo nút size bên trên thuộc này theo ngôi trường thích hợp eo>0,5 50. 50