Để cũng núm kiến thức và kỹ năng cùng tích điểm kinh nghiệm giải đề bao gồm kết quả, mời những em học sinh thuộc tìm hiểu thêm "Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015-2016". Chúc những em ôn thi hiệu quả!
Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17

*

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP. 2 VÒNG 17 NĂM 2015-2016Bài 1: Đi tra cứu kho báuCâu 1.1:Tìm a, biết a : 5 = 5Trả lời: a = .......Câu 1.2:Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = ..............Câu 1.3:Cho 85 + 7 = .... - 8. Số tương thích điền vào địa điểm chnóng là: ........Câu 1.4:Tìm số lớn số 1 tất cả 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng thương thơm 2 chữ số củasố đó và bởi 5.Trả lời:Số đó là ..........Câu 1.5:Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 - 25Số tức thời trước của n là ...........Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 2.1:Phép tính tất cả tmùi hương lớn số 1 là:a. 30 : 3b. 24 : 4c. 35 : 5d. 40 : 5Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 - 4centimet = .......a. 5cmb. 5dmc. 86dmd. 86cmCâu 2.3:Phép tính gồm thương nhỏ tuổi tuyệt nhất là:a. 16 : 2b. 27 : 3c. 30 : 5d. 28 : 4Câu 2.4:Các số tròn chục gồm 2 chữ số to hơn 35 cơ mà nhỏ dại rộng 80 là:a. 40; 50; 60; 70b. 30; 40; 50; 60; 70c. 40; 50; 60; 70; 80d. 50; 60; 70Câu 2.5:Hình tứ giác ABCD bao gồm độ lâu năm các cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vihình tứ đọng giác kia là:a. 100dmb. 100cmc. 46dmd. 46cmCâu 2.6:Thứ hai tuần trước đó là ngày một mon 6. Vậy sản phẩm công nghệ năm tuần này là ngày ......a. 11 tháng 5b. 8 mon 6c. 11 mon 8d. 11 tháng 6 Câu 2.7:Cho những số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé xíu độc nhất gồm 2 chữ số cùng số lớnduy nhất từ những số vẫn đến là:a. 97b. 99c. 100d. 90Câu 2.8:Hình tam giác ABC bao gồm độ lâu năm các cạnh theo lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tamgiác đó là:a. 23cmb. 41cmc. 23dmd. 41dmCâu 2.9:Năm ni, An kém ông số tuổi thông qua số lớn số 1 tất cả nhị chữ số cơ mà tích nhị chữ số của nóbằng 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An kém ông ..... tuổi.a. 16b. 90c. 82d. 63Câu 2.10:Có toàn bộ từng nào số bao gồm 2 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 8?Trả lời: Có ...... số.a. 18b. 19c. 20d. 21Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào vị trí .... nhé! Câu 3.1:Cho 28 = 4 x .......Số tương thích điền vào khu vực chnóng là ........Câu 3.2:Có 30kg gạo chia mọi vào 5 túi. Vậy từng túi có ............ kilogam gạo.Câu 3.3:Tìm một số biết rước số kia phân tách đến 4 thì được thương bởi hiệu của 2 số tự nhiên và thoải mái liêntiếp.Trả lời: Số đề xuất tìm kiếm là .............Câu 3.4:Tìm y biết:. Giá trị của y là ........Câu 3.5:Tìm a biết: 4 x 5 > a - 13 - 6 > 3 x 6Trả lời: a = .............Câu 3.6:Có toàn bộ từng nào số bao gồm hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó là 1?Trả lời: Có ......... số.Câu 3.7:Có tất cả từng nào số có hai chữ số trong các số ấy bao gồm tối thiểu một chữ số là 9?Trả lời: Có ..........số.Câu 3.8:Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.Trả lời: Chu vi hình tứ đọng giác ABCD là ........... dm.Câu 3.9: Hình vẽ sau có ..........

Xem thêm: Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

hình tđọng giác.Câu 3.10:Mai nghĩ ra một trong những, giả dụ đem số kia phân chia mang lại 2 thì được kết quả là trăng tròn. Vậy đem số Mai nghĩnhân cùng với 2 thì được tác dụng là .........