Hôm ni bản thân chia sẻ mang lại chúng ta Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm năm nhâm thìn - 2017: Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 15 năm học tập 2016 - 2017 có giải đáp đi kèm, góp các em học viên lớp 3 ôn tập và củng cụ kiến thức, nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán thù qua mạng lớp 3 năm học tập năm nhâm thìn - 2017.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 15 năm 2016


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm học tập năm nhâm thìn - 2017 gồm giải đáp đi kèm, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và củng núm kỹ năng và kiến thức, nhằm mục tiêu đạt công dụng cao trong những vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Tân oán qua mạng lớp 3 năm học năm nhâm thìn - 2017. Sau trên đây mời những em cùng tham khảo văn bản chi tiết:

Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 14 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 15 năm 2016 - 2017 gồm đáp án

Bài 1: Mười nhì bé giáp

1. Số trước tiên là số lẻ nhỏ xíu độc nhất gồm 4 chữ số. Số đầu tiên kém số thứ nhị 278 đơn vị chức năng, số vật dụng nhì là ...

A. 2277B. 1279C. 723D. 1278

2. Tìm x biết, x : 8 = 348 : 4

Trả lời: x = ...

3. Tính 8794 - 1340 = ...

A. 7554B. 7454C. 7464 chiều. 6454

4. Số chẵn bé nhiều hơn 3976 với lớn hơn 3973 là ...

A. 3975B. 3874C. 3984D. 3974

5. Số lớn nhất trong những số: 1976; 2587; 986; 4005 là ...

A. 1976B. 2587C. 986D. 4005

6. Số tự nhiên bé dại duy nhất có chữ số hàng đơn vị vội vàng 7 lần chữ số hàng trăm là ....

7. Tính: 1165 + 278 + 2335 = ...

8. Số nhỏ bé tuyệt nhất có 4 chữ số khác biệt nhưng tổng các chữ số bằng đôi mươi là ...

9. Số thoải mái và tự nhiên bé dại duy nhất bao gồm chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng đơn vị là ...

10. Tính: 4258 + 1301 = ...

Bài 2: Đừng nhằm điểm rơi

1. 192kilogam x 5 = ...kg

Số phù hợp điền vào nơi trống là ...

2. Số nhỏ tuyệt nhất lớn hơn số 2819 là ...

3. Tính: 2823 + 518 = ...

4. Số lớn số 1 nhỏ hơn số 1893 là ...

5. Tìm x, biết:

1932 - x - 123 = 764

Trả lời: x = ...

6. Thùng đầu tiên có 975 lkhông nhiều dầu. Nếu cung ứng thùng đầu tiên một số trong những dầu đúng bằng 01/05 số dầu đang xuất hiện sống trong thùng trước tiên thì số dầu sinh hoạt vào thùng trước tiên thông qua số dầu thùng sản phẩm hai. Hỏi thùng máy nhì gồm bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: Số dầu thùng thứ nhị là ... lít

7. Cho đoạn thẳng AB có độ nhiều năm là 24centimet. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N bên trên đoạn thẳng AB làm thế nào để cho AN = 1/3AB. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MN.

Trả lời: Độ dài đoạn trực tiếp MN là ... cm

8. Để xây một nơi ở người ta dự tính đề nghị mua 8550 viên gạch ốp. Lần đầu tiên tải 2450 viên, lần máy hai tải nhiều hơn thế lần đầu tiên 1725 viên. Hỏi đề nghị cài tiếp bao nhiêu viên gạch men nữa thì sẽ đủ xây?

Trả lời: Cần thiết lập số gạch là ... viên

9. Có tất cả từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số ko thừa quá 246?

Trả lời: Có tất cả ... số

10. Có tất cả từng nào số lẻ có 3 chữ số ko thừa vượt 765?

Trả lời: Có toàn bộ ... số

Bài 3

1. Tính 826 : 7 = ...

2. Tính 728 + 2419 = ...

3. Mỗi cuộn vải bao gồm 125m vải. Hỏi 7 cuộn điều đó thì tất cả bao nhiêu mét vải?

Trả lời: 7 cuộn bao gồm số mét vải vóc là ...m

4. Quãng mặt đường AB dài 272km, gấp đôi độ nhiều năm quãng mặt đường BC. Tính độ lâu năm quãng đường BC.

Trả lời: Độ dài quãng mặt đường BC là ... km

5. Cuộn dây thứ nhất có 345m dây năng lượng điện, ít hơn cuộn vật dụng nhị 23m cơ mà nhiều hơn thế cuộn máy tía 63m. Hỏi cả bố cuộn dây có toàn bộ từng nào mét dây điện?

Trả lời: Cả tía cuộn tất cả số mét dây năng lượng điện là ....m

6. Số tròn chục lớn nhất gồm 3 chữ số chia không còn mang lại 4 là ...

Xem thêm: phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số pc11)

7. Tính (256 + 18) x 8 = ...

8. Kho thứ nhất có 3248kilogam thóc, nhiều hơn số thóc ở kho đồ vật nhì 217kg; nhiều hơn thế nữa số thóc sinh hoạt kho vật dụng ba 309kg. Hỏi cả ba kho gồm từng nào kg thóc?

Trả lời: Cả ba kho có số kg thóc là ...kg

Đáp án cùng hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15

Bài 1: Mười nhị con giáp