đề thi toán giữa kì 1 lớp 4

Đề thi thân học kì 1 môn Tân oán lớp 4 theo Thông tư 22 bao gồm trăng tròn đề thi, bao gồm đáp án và bảng ma trận dĩ nhiên. Giúp các em học viên lớp 4 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả dễ dãi rộng.

Sở tài liệu bao gồm 20 đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4, cùng với cấu tạo đề thi theo chuẩn chỉnh lịch trình của Bộ GD&ĐT. Hy vọng trên đây đang là bốn liệu xem thêm có ích, góp những em khối hệ thống lại kiến thức vẫn học tập, quý thầy cô nắm vững kỹ năng bài bác dạy. Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm nhằm chuẩn bị tốt đến kì thi tiếp đây.


Đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 - Đề 1 Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 4 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu trả lời đúng

Bài 1: Đọc số sau: 24 534 142

A. Hai mươi tứ ngàn năm trăm bố mươi bốn nghìn một trăm tư mươi hai

B. Hai triệu bốn ngàn năm trăm bố mươi bốn nghìn một trăm tư mươi hai

C. Hai mươi tư triệu năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai

D. Hai mươi tứ triệu năm trăm tía mươi tư triệu một trăm tứ mươi hai

Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong những 4 8967 là:

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Bài 3. Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257 B. 684 750 C. 684 275 D. 684 725

Bài 4. Điền số tương thích vào địa điểm trống:

5T 83 kg = ...................... kg là:

A. 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038

Bài 5.

2 phút ít 10 giây = ................... giây là:

A. 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:


A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

II/ Phần từ bỏ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

845763 + 96858 607549 - 536857

Câu 2: Gia đình bác bỏ Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm sản phẩm hai bác Hà thu hoạch bởi 1/2 năm đầu, năm thiết bị bố thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi vừa đủ hàng năm chưng Hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

Bảng ma trận đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4

Mạch kỹ năng,kĩ năng Số câu với số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 TỔNG
    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Biết đọc, viết, so sánh những số đến lớp triệu. Nhận biết những sản phẩm trong mỗi lóp, biết quý giá của từng chữ số trong mỗi sốBiết đặt tính và thực hiện phép cùng, trừ những số có đến 6 chữ số, không lưu giữ hoặc gồm ghi nhớ không thực sự tía lượt cùng ko liên tiếp Số câu                    
  Số điểm                    
Đơn vị đo: Biết được những đơn vị đo khối hận lương yến, tạ, tấn; giây, thể kỉ Số câu                    
  Số điểm                    
Yếu tố hình học: Nhận biết được những loại góc, hai tuyến phố trực tiếp vuông góc, tuy vậy song Số câu                    
  Số điểm                    
Giải toán: Giải với trình diễn bài xích tân oán tất cả mang lại tía bước để tra cứu số mức độ vừa phải cộng, tìm kiếm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Số câu                    
  Số điểm                    
Tổng Số câu 2   1 4 2 1 1   6 5
  Số điểm 2   1 1 2 2 1   6 4

Đáp án đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Học sinc điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1: (1 điểm) ý C

Câu 2: (1 điểm) ý D

Câu 3: (1 điểm) ý B

Câu 4: (1 điểm) ý C

Câu 5: (1 điểm) ý D

Câu 6: (1 điểm) ý A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: 1 điểm: Học sinh làm cho đúng từng phnghiền tính đạt 0,5 điểm

845763 + 96858 = 942621 607549 - 536857 = 70692

Câu 2: 3 điểm

Số tạ thóc năm máy hai chưng Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 : 2 = 30 (tạ)

Số tạ thóc năm máy tía chưng Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 x 2 = 120 (tạ)

Số thóc mức độ vừa phải hàng năm chưng hà thu hoạch được là (đạt 1 điểm)

(60 + 30 + 120) : 3 = 70 (tạ)

Đáp số: 70 (tạ)

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

Số học: Biết hiểu viết số đến lớp triệu, khẳng định quý hiếm của những chữ số, đối chiếu số tự nhiên và thoải mái. Thực hiện nay thành thục các phnghiền tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính quý giá biểu thức có đựng một chữ. Giải được các bài xích tập tương quan mang lại vừa đủ cộng, kiếm tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó.

 

 

Số câu

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

7

 

Số điểm

 

2

 

2

 

2

 

1

 

7

Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi được các số đo cân nặng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

   

2

Số điểm

1

1

   

2

Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tầy, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

   

1

 

1

Số điểm

   

1

 

1

 

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10


Ma trận thắc mắc đề kiểm soát giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1 Số học Số câu 2 2 2 1 7
Câu số 1 - 4 2 - 6 5 - 7 9  
2 Đại lượng cùng đo đại lượng Số câu 1 1     2
Câu số 3 8      
3 Yếu tố hình học Số câu     1   1
Câu số     10    
Tổng số câu 3 3 3 1 10

Đề thi thân học kì 1 môn Tân oán lớp 4

Câu 1: Giá trị của chữ số cửu trong các 924 335 là từng nào ?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6trăng tròn 507

Câu 3: Năm 2017 ở trong nạm kỉ sản phẩm công nghệ mấy ?

A. ráng kỉ XVIII B. núm kỉ XIX C. vậy kỉ XX D. nỗ lực kỉ XXI

Câu 4: Tính cực hiếm của biểu thức 326 - (57 x y) cùng với y= 3

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………...………………………………..........................................................................................................

Câu 5: Viết đơn vị đo tương thích vào địa điểm chấm:

a- 58……. = 580 tạ b- 5 yến 8kg

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………..

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài ngắn hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng lớn. Hỏi diện tích S của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 10:

Trong hình bên có:

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4

Câu 1: Giá trị của chữ số chín trong những 924 335 là bao nhiêu ? (1điểm)

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số gồm “6 trăm ngàn,2000,5 trăm,7 đơn vị” được viết là: (1điểm)

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6trăng tròn 507

Câu 3: Năm 2017 nằm trong cố kỉnh kỉ thứ mấy ? (1điểm)

A. cố kỉnh kỉ XVIII B. rứa kỉ XIX C. nuốm kỉ XX D. nỗ lực kỉ XXI

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức 326 - (57 x y) với y= 3

Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x 3 ) = 326 - 171 = 155 (1điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo phù hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ b- 5 yến 8kilogam D. 48kg

Câu 8: Tính bằng cách thuận lợi nhất: (1 điểm)

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99

= 99 + 99 + 99 + 99 + 99

= 99 x 5

= 495

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 28m. Nếu chiều lâu năm ít hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng lớn. Hỏi diện tích của hình chữ nhật chính là từng nào ? (1điểm)