Phần 1:Lý thuyếtCâu 1:Trả lời Đúng,Sai?Giải thích?(2.5 điểm)1.Tài khoản buộc phải thu người sử dụng chỉ có số dư mặt nợ.2.Mỗi cây viết toán được ghi trong sổ nhật ký đặc biệt quan trọng rất nhiều được ghi vào sổ nhật ký kết bình thường (theo hình thức ghi sổ nhật ký chung)3.Khoản tiền bỏ ra và trả cho công ty nợ được ghi vào bên nợ của tài khoản đề xuất thu cùng bên gồm của tài khoản chi phí khía cạnh vẫn khiến cho bảng cân đối thông tin tài khoản ko cân..4.Doanh thu lớn hơn giá chỉ vốn mặt hàng buôn bán vào kỳ,doanh nghiệp lớn luôn luôn gồm lãi ròng rã.5.Bán chịu đựng lô mặt hàng A ngày 1/3...
Bạn đang xem: Đề thi môn nguyên lý kế toán có đáp án

*

tin nhắn.com1.Tài khoản buộc phải thu người tiêu dùng chỉ bao gồm số dư mặt nợ.- SaiTK 131- bắt buộc thu quý khách hàng tất cả số dư bên nợ phản chiếu số tiền còn phải thu củangười tiêu dùng. Tài khoản này cũng rất có thể gồm số dư mặt có, đề đạt số chi phí đang ứngtrước của người tiêu dùng hoặc số chi phí đang thu nhiều hơn nữa số tiền đề xuất thu của kháchhàng.2. Mỗi bút toán được ghi vào sổ nhật cam kết đặc biệt phần đông được ghi vào sổ nhật kýchung (theo bề ngoài ghi sổ nhật ký kết chung)- SaiTrường thích hợp đơn vị lập sổ nhật ký đặc biệt, những nghiệp vụ tạo nên được ghi vàosổ Nhật ký kết đặc biệt bên trên các đại lý những triệu chứng tự. Định kỳ kế toán tổng hợp sổ Nhật kýquan trọng lấy số liệu nhằm ghi vào Sổ cái chứ ko ghi vào Sổ Nhaakt ký kết chung.3.Khoản tiền chi với trả cho công ty nợ được ghi vào bên nợ của tài khoản bắt buộc thu vàbên tất cả của thông tin tài khoản chi phí mặt đã khiến cho bảng cân đối tài khoản ko cân nặng..- SaiLúc trả tiền cho nhà nợ cần ghi: Nợ tk vay dài/ ngắn hạn/ tk phải trả tín đồ chào bán,ghi Có tk tiền phương diện.Nếu ghi nợ tk yêu cầu thu và ghi bao gồm tk tiền mặt thì bảng phẳng phiu tk vẫn cân bằng vày cả2 bên tạo nên nợ cùng gồm hầu hết được cùng thêm 1 khoản. Việc ghi sai này sẽ làm cho sailệch bảng phẳng phiu kế tân oán.4.Doanh thu to hơn giá bán vốn mặt hàng chào bán trong kỳ,công ty luôn luôn gồm lãi ròng.- SaiLãi ròng rã = Lãi gộp – CPBH – CPQLDN – Thuế TNDoanh Nghiệp đề nghị nộpLãi gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn mặt hàng bánKhi lợi nhuận lớn hơn giá bán vốn sản phẩm bán thì ta chỉ có thể nói doanh nghiệp lớn có lãi gộpthôi, lãi ròng rã còn nhờ vào vào CPBH, CPQLDn và thuế. Nếu những khoản kia lớnrộng lãi gộp thì doanh nghiệp lớn bị lỗ.5.Bán Chịu đựng lô mặt hàng A ngày 1/3 là 100 cùng với điều kiện tkhô giòn toán thù 2/10,n/30,mặt hàng bán trảlại của lô mặt hàng A ngày 5/3 là 20.Số chi phí thanh khô toán rất đầy đủ thừa nhận vào ngày 9/3 là 80.- SaiVới ĐK thanh hao toán thù 2/10. n/30 thì ngày 9/3 KH chỉ phải thanh hao toán số tiền 98%tổng cộng tiền hàng sau khoản thời gian trả lại bởi vậy số chi phí KH yêu cầu trả là:80 x 98% = 78,46.Tại mặt giao đại lý phân phối,hoa hồng đại lý phân phối là 1 khoản điều chỉnh bớt lệch giá.- ĐúngBên Chủ mặt hàng địa thế căn cứ vào báo cáo bán hàng của Đại lý, hóa đối chọi huê hồng, thực hiệnxuất hóa solo bên trên phần buôn bán của Đại lý và ghi thừa nhận như sau :Có TK 511 : Doanh thu bán sản phẩm đại lýCó TK 33311 : Thuế GTGT mặt hàng chào bán đại lý Nợ TK 641 : Hoa hồng đại lý Nợ TK 1331 : Thuế GTGT nguồn vào của khoản hoa hồng Nợ TK 131,138 : Số còn bắt buộc thu Đại lýbởi thế, hoả hồng cửa hàng đại lý được ghi là một trong những khoản chi phí bán hàng, nó làm cho giảm doanhthu bán hàng của người sử dụng.Câu 2:Xử lý tình huống (3 điểm)1.Trong kỳ,đơn vị X có dìm chi phí ứng trước của doanh nghiệp bởi chi phí mặt để đặtmặt hàng mang đến lô hàng sẽ tiến hành giao trong kỳ cho tới là 100,kế toán vẫn ghi nhận số chi phí nàyvào doanh thu bán sản phẩm vào kỳ.Việc có tác dụng này đúng tốt sai?Tại sao?Nếu không đúng hãy chỉra đa số tác động của chính nó tới các chỉ tiêu trên báo cáo tài bao gồm,- SaiĐây là số tiền KH ứng trước, đơn vị không tiến hành ship hàng vào kỳ yêu cầu số tiềnnày không được ghi nhấn là lợi nhuận vào kỳ, mà là doanh thu của kỳ sau.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Thời Trang 2), Bài Thuyết Trình Đầm (Môn: Thiết Kế Thời Trang 2)

Việc ghinhận này phạm luật chế độ cơ sở dồn tích. Nó tạo cho chỉ tiêu Doanh thu trên báocáo tài chủ yếu kỳ này quá cao và làm cho lệch giá kỳ sau lại cực thấp, ko hợp lý với tìnhhình hoạt động của đơn vị.Kế toán thù bắt buộc ghi nhấn theo cây bút toán:Nợ TK 111: 100 / Có TK 131: 100Kỳ sau khoản thời gian vẫn Giao hàng ghi: Nợ TK 131/ Có TK 511: số tiền mặt hàng thực tếVà ghi thừa nhận giá vốn hàng bán2.chúng tôi An Hưng làm việc 5 ngày/tuần,trả lương 1,5 triệu/tuần vào những ngày thứsáu.-Lập cây bút toán thù kiểm soát và điều chỉnh cần thiết vào trong ngày 31/05,trả sử ngày 1/06 là thiết bị tư.Nợ TK 335/ Có TK 334: 0,6-Lập bút tân oán trả lương vào ngày 3/06Nợ TK 334: 0,6Nợ TK 642: 0,9Có TK 111/ 112: 1,53.Mua 1000 kg sản phẩm & hàng hóa không trả chi phí cho những người cung cấp,giá chỉ thiết lập không bao hàm thuếVAT 10% là 74.000.Ngân sách chuyển động trả ngay lập tức bởi chi phí khía cạnh là 5.250 (sẽ baobao gồm VAT 10%)-Hãy khẳng định giá bán nơi bắt đầu của lô sản phẩm trên trong ngôi trường hợp công ty lớn tính VATtheo cách thức khấu trừ cùng trực tiếp.-Giả sử Khi nhập kho phạt hiện tại thiếu hụt đôi mươi kilogam,biết hao hụt vào định mức có thể chấp nhận được là10 kilogam.Hãy xác minh lại trị giá bán cội của lô sản phẩm trên trong ngôi trường vừa lòng tính VAT theophương thức khấu trừ cùng cho thấy thêm đối chọi giá của 1 kg sản phẩm & hàng hóa sở hữu về tạo thêm haysút đi?Tại sao?