*
*
*
4 Mẫu bài tập định khoản nghiệp vụ kế tân oán Hành chính sự nghiệp tất cả đáp án lời giải

Mẫu bài bác tập định khoản nhiệm vụ kế toán Hành chính sự nghiệp có đáp án

những bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thù Hành chính vì sự nghiệp tất cả đáp án

*

Bài 1 : Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Đề thi kế toán hành chính sự nghiệp

Số dư đầu tháng 2N:

– ¬TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các tài khoản khác bao gồm số dư phù hợp lý

Những các bước tởm tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKPhường hoạt động thường xuyên ổn về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện ncầu dùng mang lại hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền giữ hộ cài vật liệu gửi vào sử dụng cho dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để đưa ra lương:120.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang đến cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng ngân sách đầu tư bởi chi phí mặt số chi phí 50.000

– Ngày 20/2 Số thu tiền phí, lệ giá tiền đề nghị nộp đến công ty nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp đến Nhà ncầu các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra theo lệnh bỏ ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang đến HĐTX theo lệnh bỏ ra tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các quá trình bên trên.

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký bình thường, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký bình thường.

Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên

Đáp án lời giải:

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

CóTK46121(nguồn KPhường hay xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK66121(chi TX năm nay)/CóTK111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK6622/CóTK112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK111/Có TK112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

NợTK111/CóTK342(thanh tân oán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

NợTK111/CóTK5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK336(trợ thời ứng KP)/CóTK111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK5111/CóTK3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK3332/CóTK111 : 40

– Ngày 23/2:

NợTK112/CóTK4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK111/CóTK112 : 200

– Ngày 30/2:

NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 2:

Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính sự nghiệp M trong thời hạn N nlỗi sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài bao gồm thời gian ngắn nlỗi sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 CP công ty A).

– TK 1218: 350.000

– Các tài khoản không giống tất cả số dư đúng theo lý

Các nhiệm vụ gây ra nhỏng sau:

– Các triệu chứng khoán thù thời gian ngắn của chúng ta trong quý khi đáo hạn hạch toán thù như thế nào?

– Ngày 5/4 mua trái phiếu cửa hàng M, kỳ hạn 10 mon lãi suất 1%/mon, mệnh giá chỉ 50.000, lãi được tkhô nóng tân oán ngay lúc cài đặt. Các chi phí liên quan 600 tất cả sẽ trả bởi tiền mặt

– Ngày 7/4 buôn bán 500 CP chủ thể A giá thành 120/CPhường thu bởi tiền gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 CP cửa hàng D, giá bán thiết lập 500/CPhường, đã thanh hao toán bằng tiền gửi, hoả hồng bắt buộc trả là 2%, vẫn trả bởi tiền mặt.

– Ngày 20/4 Ngân sản phẩm báo hiện đang có (vốn góp thời gian ngắn cùng với công ty A): đơn vị A tkhô cứng toán số chi phí nhưng đơn vị góp vốn bằng chi phí gửi số tiền: 30.000 cùng thu nhập được chia trường đoản cú hoạt động góp vốn là 2.000

– Ngày 29/4 Ngân mặt hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000.

– Ngày 10/5 thiết lập kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá 50.000, lãi vay 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 mon, lãi tkhô cứng toán thù thời hạn.

– Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bởi tiền khía cạnh 100.000.

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu cửa hàng N kỳ hạn 12 mon, mệnh giá chỉ 45.000, lãi vay 12% được tkhô nóng tân oán vào trong ngày đáo hạn.

Yêu cầu: Định khoản cùng đề đạt vào sơ đồ gia dụng tài khoản

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/4:

Nợ TK1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*1đôi mươi = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

NợTK1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

NợTK112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

NợTK1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000

Lúc đáo hạn các chứng khoán:

– NV1:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 3:

Có số liệu về SP, HH mon 6/N tại một đơn vị chức năng SNCT X như sau (đvt: 1.000đ).

Số dư đầu tháng của các tài khoản

– TK 1551 A: 1trăng tròn.000 (con số 300 mẫu x 400/cái)

– TK 1552 C: 35.000 (con số 350 chiếc x 100/cái)

– Các thông tin tài khoản bao gồm só dư vừa lòng lý

Trong kỳ tất cả các nghiệp vụ kinh tế sau phạt sinh:

Ngày 5/6 phần tử sản xuất bàn giao 1.000 thành phầm A trị giá 450.000

Ngày 8/6 nhập kho sản phẩm hoá C mua bởi tiền mặt

– Số lượng: 300, thành chi phí 39.600, trong số đó thuế GTGT 10%.

Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, sản phẩm hoá bán cho đơn vị Y

– Sản phẩm A: 350 loại giá bán đơn vị chức năng cả thuế GTGT 10% là 550

– Hàng hoá C: 450 dòng, tổng giá bán 74.250, trong những số đó thuế 6.750

Ngày 15/6 phân phối nhập kho thành phầm A lần 2: 1.200 đơn vị chức năng, Ngân sách đơn vị thành phầm 420

Ngày 18/6 xuất kho thành phầm, hàng hoá bán cho đơn vị Z.

– Hàng hoá C: 180 loại, giá bán đơn vị chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 170.

– Sản phẩm A: 1.400 mẫu, tổng giá bán có thuế GTGT 10% cho một.400 sản phẩm A là: 770.000

Ngày 20/6 rút ít tiền giửi ngân khố mua hàng hoá C về nhập kho với con số 250, tổng giá bán thanh khô toán 30.250, trong đó thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế tài chính phân phát sinh

Phản ánh vào sơ đồ vật tài khoản

Biểt rằng đơn vị trực thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, giá bán thực tế hàng xuất kho được xem theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/6:

Nợ TK 1551A: 450000

Có TK 631 : 450000

– Ngày 8/6:

Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000

Có TK 111 : 36000

– Ngày 10/6

Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060

Có TK 531A : 700000

Có TK 531C: 170*180 = 30600

Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060

Nợ TK 531: 142500 + 47000

Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; đối kháng giá chỉ 450)

Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200sản phẩm C; solo giá bán 120)

– Ngày 15/6:

Nợ TK 1551A : 1200* 4trăng tròn = 504000

Có TK 631: 504000

– Ngày 18/6:

Nợ TK 3111 : 803660

Có TK 531C : 180 * 170 = 30600

Có TK 531A : 700000

Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060

Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100

Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 216004đôi mươi = 616500

Có TK 1552C = 180*1đôi mươi = 21600

Ngày 20/6:

Nợ TK 1552C : 27500

Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750

Có TK 112 : 30250

Bài 4:

Tại một đơn vị Hành chính vì sự nghiệp có tình hình tăng bớt TSCĐ vào kỳ nhỏng sau:

Số dư thời điểm đầu tháng 12/N của một vài thông tin tài khoản (đvt: 1.000đ)

– TK 211: 24.792.000

– TK 466: 20.300.000

– TK 214: 4.492.000

– Các tài khoản khác bao gồm số dư phù hợp lý

Trong tháng bao gồm các nghiệp vụ kinh tế sau tạo ra.

Đơn vị chào đón của đơn vị chức năng cung cấp trên 1 TSCĐ hữu hình sử dụng cho chuyển động liên tục trị giá bán 25.000, chi phí vận động bởi chi phí mặt 700 tính vào ngân sách vận động thường xuyên xuyên

Đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình qua lắp ráp, giá chỉ download TSCĐ được lắp ráp chưa tồn tại thuế 300.000, thuế GTGT nguồn vào 5% đang tkhô cứng tân oán bởi tiền gửi bank, gia sản này được chi tiêu bởi nguồn kinh phí dự án.

ngày 20/12 đơn vị chức năng thực hiện thanh lý 1 TSCĐ thực hiện trong nghành HCSN, nguyên giá bán 37.680, giá trị hao mòn luỹ kế 37.400, thu tkhô nóng lý bởi chi phí phương diện 450, bỏ ra tkhô hanh lý bởi tiền khía cạnh 250, phần chênh lệch thu lớn hơn bỏ ra được phép bổ sung cập nhật quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Tính hao mòn tài sản cố định trong thời hạn là 210.000

Yêu cầu:Định khoản đề đạt lên sơ thứ tài khoản.

Xem thêm: Soundcore By Anker Life A1 True Wireless

Đáp án lời giải:

Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000

Nợ TK 211/Có TK 111 : 700

Nợ TK 6612 – đưa ra thường xuyên : 25700

Có TK 466 – mối cung cấp kinh phí đã tạo ra TSCĐ

Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000

Nợ TK 662/Có TK 466: 315000

Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280

Nợ TK 214 : 37400

Có TK 211 : 37680

Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450

Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250

Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200

Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

Trên đây là bài viết 4 Mẫu bài bác tập định khoản nhiệm vụ kế toán thù Hành chính sự nghiệp bao gồm đáp án lời giải. Nếu bạn phải mày mò về kế toán thù hành chính vì sự nghiệp thì nên cần tmê man gia một lớp học tập kế toán hành chính sự nghiệp nhằm đồ vật thêm kỹ năng và kiến thức cũng giống như nhiệm vụ nhé.