*
Eyyyyooo bằng hữu. Ngày hôm nay thì mình xin được ra mắt đến bằng hữu một trong những phần mềm có một không 2 dùng làm trường đoản cú học tập IC3. Ai học IC3 nhưng không tồn tại đặc điểm này thì nhỏng giao diện Tôn Ngộ Không bị mất gậy Nhỏng Ý ấy