Câu 1: ( 3 điểm) Tìm nghĩa của các từ ghép sáng tạo; sáng chế; sáng tác. Cho biết nghĩa chung của tiếng sáng trong các từ ghép trên.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng việt

Câu 2: ( 3 điểm) Hãy chuyển các câu kể sau thành câu cầu khiến:

- Hùng chăm học.

- Lan vỗ tay.

- Hoà đi nhanh.

Xem thêm: mục lục luật phá sản 2014

Câu 3: ( 4 điểm ) Trong bài thơ " Bóng mây" :

 Hôm nay trời nắng như nung

 Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày

Ước gì em hoá bóng mây

 Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.

 Đọc bài thơ trên, em thấy có những nét tình cảm gì đẹp?

 


*
3 trang
*
hoaithu33
*
*
3873
*
3Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn: Tiếng Việt (có hướng dẫn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn: Tiếng việt( Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề)*************Câu 1: ( 3 điểm) Tìm nghĩa của các từ ghép sáng tạo; sáng chế; sáng tác. Cho biết nghĩa chung của tiếng sáng trong các từ ghép trên.Câu 2: ( 3 điểm) Hãy chuyển các câu kể sau thành câu cầu khiến:- Hùng chăm học.- Lan vỗ tay.- Hoà đi nhanh.Câu 3: ( 4 điểm ) Trong bài thơ " Bóng mây" : Hôm nay trời nắng như nung Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngàyƯớc gì em hoá bóng mây Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Đọc bài thơ trên, em thấy có những nét tình cảm gì đẹp?Câu 4: ( 9 điểm) Em hãy tả một con vật gần gũi, thân thuộc mà em yêu quý nhất và nêu cảm nghĩ của em về việc chăm sóc bảo vệ con vật đó. ..Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 4 môn: Tiếng việtCâu 1: ( 3 điểm) Tìm nghĩa của các từ ghép sáng tạo; sáng chế; sáng tác. Cho biết nghĩa chung của tiếng sáng trong các từ ghép trên.- " sáng tạo" là tạo ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần. (0.75đ)- "sáng chế" là suy nghĩ chế tạo ra cái mới trước đó chưa có. (0.75đ)- " sáng tác" là nghĩ và làm ra tác phẩm nghệ thuật. (0.75đ)- Nét nghĩa chung của tiếng "sáng" trong 3 từ trên là: suy nghĩ tìm ra cái mới. (0.75đ)Câu 2: ( 3 điểm) Hãy chuyển các câu kể sau thành câu cầu khiến:- Hùng chăm học. - Hãy chăm học lên, Hùng!- Lan vỗ tay.- Lan vỗ tay đi!- Hoà đi nhanh. - Hoà đi nhanh lên!Câu 3: ( 4 điểm ) Trong bài thơ " Bóng mây" : Hôm nay trời nắng như nung Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngàyƯớc gì em hoá bóng mây Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Đọc bài thơ trên, em thấy có những nét tình cảm gì đẹp?Gợi ý- Thấy được tình cảm của người con thương mẹ phải làm việc vất vả phơi lưng đi cấy. (1đ)- Từ đó ước mong được góp phần làm cho mẹ đỡ vất vả trong công việc - hoá thành đám mây che cho mẹ làm việc... (1đ)- Tóm lại : đó là tình thương vừa sâu sắc vừa cụ thể và thiết thực của người con đối với mẹ, liên hệ qua bản thân HS ... (2đ)Câu 4: ( 9 điểm) Em hãy tả một con vật gần gũi, thân thuộc mà em yêu quý nhất và nêu cảm nghĩ của em về việc chăm sóc bảo vệ con vật đó.Gợi ý* Mở bài (2đ): Giới thiệu tự nhiên, nêu được con vật định tả gần gũi thân thuộc với với bản thân...* Thân bài (5đ): - Nêu được đặc điểm hình dáng kích thước con vật. Tả được từng bộ phận con vật gắn với các hoạt động của nó - câu văn rõ ràng đủ ý giàu hình ảnh... (2,5đ) - Nêu được tình cảm của mình thông qua việc chăm sóc bảo vệ con vật, từ đó thấy được tác dụng ích lợi của con vật đối với con người - câu văn giàu cảm xúc... (2.5đ).(HS có thể lồng ghép tình cảm của mình trong khi tả về con vật)* Kết luận (2đ): Suy nghĩ của bản thân đối với con vật từ đó thấy được lòng yêu loài vật yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và có ước mơ hoài bão...(Trình bày toàn bài sạch đẹp 1 điểm)