đề thi học kì 2 lớp 1 theo thông tư 22

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tứ 22 tất cả 2 đề thi, bao gồm bảng ma trận cùng giải đáp kèm theo góp các em học sinh lớp 1 ôn tập, luyện giải đề, rồi đối chiếu tác dụng tiện lợi.

Đồng thời, cũng góp thầy giáo viên tìm hiểu thêm khi ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh của bản thân mình. Bên cạnh cỗ đề thi môn Toán thù, các em hoàn toàn có thể xem thêm đề thi môn Tiếng Việt nhằm ôn thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô thuộc các em học sinh tham khảo nội dung cụ thể bên dưới đây:

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22

Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2

PHÒNG GD và Đ………........

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2019 - 2020MÔN TOÁN LỚPhường. 1(Thời gian có tác dụng bài bác 40 phút)


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm)

a) Trong các số: 72, 69, 85, 47 số như thế nào bé bỏng nhất

A. 72 B. 69 C. 85 D. 47

b) Số "Ba mươi sáu "viết là

A. 306 B. 36 C. 63 D. 66

Câu 2: (1 điểm)

a) Số tức thời sau của 78 là:

A. 68 B. 77 C. 79 D. 76

b) Phxay cộng 30+trăng tròn bao gồm công dụng bằng

A. 10 B. 55 C. 50 D. 52

Câu 3: (1 điểm) Các số 28, 76, 54,74 theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn cho phệ là:

A. 28, 76, 54, 74 B. 28, 54, 76, 74 C. 76, 74, 54, 28D. 28, 54, 74, 76

Câu 4: (1 điểm)

a) 70 - 50 + 20 = ..?...

A. 50 B. 40 C. 10 D. 60

b) Số phù hợp điền vào ô trống 96 - □ = 62 là:

A. 33 B. 34 C. 60 D. 24

Câu 5: (1 điểm)

a) Một tuần lễ gồm mấy ngày?

A. 5 ngày B. 7 ngày C. 8 ngày D. 4 ngày

b) Số 94 gồm:

A. 9 chục cùng 4 B. 9 chục cùng 4 đơn vịC. 4 chục và 9 đối chọi vịD. 9 cùng 4

Câu 6: (1 điểm) Lúc này, nhì bằng hữu Mai 15 tuổi. Vậy 2 năm sau, nhì bằng hữu Mai bao nhiêu tuổi?

A. 15 tuổi B. 17 tuổi C. 19 tuổi D. 13 tuổi

Câu 7: (1 điểm) Tính


a) 16 + 3 - 5 = ........ b) 60 cm + 30 centimet = ............

70 - 40 + 10 = ......... 12 centimet + 5 cm - 7 centimet = ............

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

63 + 25 94- 34 9 + 30 55 - 33

Câu 9: (1 điểm) Nhà em tất cả 34 bé con gà, đang cung cấp đi 1 chục nhỏ con kê. Hỏi đơn vị em còn sót lại bao nhiêu bé gà?

Câu 10: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

a) Hình vẽ dưới đây tất cả mấy tam giác?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

b) Hình vẽ tất cả mấy đoạn thẳng?

A. 6 B. 8 C. 7 D. 9

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học tập kì 2 Toán lớp 1

Năm học: 2019 – 2020

STT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2,5   2 1   0,5     6,0
1 Câu số 1,2,5a   3,4 8   7a      
2 Đại lượng Số câu 0,5         0,5     1
Câu số 5b         7a      
3 Giải toán thù bao gồm lời văn bằng Số câu           1 1   2
Câu số           9 6    
4 Yếu tố hình học Số câu             1   1
Câu số             10    
Tổng số câu 3   2 1   2 2   10
Tổng số 3 3 2 2 10

Ma trận ngôn từ đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1

Năm học: 2019 - 2020

Mạch kiến thức và kỹ năng, kỹ năng Số câuSố điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
Đọc, viết, so sánh. Cộng, trừ (ko nhớ ) vào phạm vi 100 Số câu 2,5   2 1   0,5     6,0
Số điểm 2,5   2 1   0,5     6,0
Đại lượng: Nhận biết, đo, vẽ được đoạn thẳng có độ nhiều năm đến trước, xem đồng hồ Số câu 0,5               1
Số điểm 0,5               1
Giải tân oán gồm lời văn bởi một phnghiền tính cộng ( hoặc) trừ Số câu           0,5 1   2,0
Số điểm           0,5 1   2,0
Yếu tố hình học: Nhận biết điểm, đoạn trực tiếp,hình tam giác, hình vuông… Số câu             1   1,0
Số điểm             1   1,0
Tổng Số câu 3   3     2 2   10
Số điểm 3   3     2 2   10

Hướng dẫn chnóng đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

Câu 1: một điểm - M1 (Đúng mỗi ý mang đến 0,5 điểm )