Download / coi toàn cục sinh hoạt links sau: Nhận thức Hóa dược. Giáo trình: Link. Dược điển đất nước hình chữ S IV: File doc – File exe pháo. Chúc chúng ta học tốt